Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №3 від 30.04.2020

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 3 від 30.04.2020 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко (при розгляді питання 1,2)

К.Жакун

С.Лева

В.Мазур

О.Савчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у кількості 7 осіб від загального складу 9 осіб

при розгляді питань 1-2, 6 осіб при розгляді решти питань порядку денного.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

2. Щодо діяльності ІнАУ в умовах карантинних обмежень.

3. Різне.

РІШЕННЯ

1. Затвердження рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: А.Нагорнюка (Голову Ревізійної комісії ІнАУ), В.Куковського.

Ухвалили:

  1. Взяти до відома інформацію щодо складання повноважень члена Ревізійної комісії Юлії Прибори.
  2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2019 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 26 З’їздом ІнАУ.
  3. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 1 кварталу 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.
  4. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» постатейно по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УкрМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 2019 р. і 1 кварталу 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.
  5. Рекомендувати 27 З’їзду ІнАУ затвердити звіти по виконанню бюджетів ІнАУ та ДП «УкрМОТ» за 2019 рік.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Щодо діяльності ІнАУ в умовах карантинних обмежень.

     2.1. Щодо перенесення конференції ДЕК-2020 на інший час.

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію про засідання Програмного комітету ДЕК в режимі відеоконференції. Розглянути рішення про формат проведення конференції ДЕК-2020 після формування остаточної пропозиції Програмного комітету.

Голосували: Одноголосно.

2.2. Щодо проведення З’їзду ІнАУ.

Слухали: А.Пятнікова, В.Куковського

Ухвалили:

Доручити Адміністрації ІнАУ підготувати звіт про діяльність Асоціації до наступного засідання Правління.

Голосували: Одноголосно.

 

2.3. Щодо використання відеоконференції при проведенні дистанційних засідань Правління.

Слухали: М.Тульєва.

Рішення:

Доручити М.Тульєву і Адміністрації ІнАУ протестувати відеоконференцію на базі клієнта Jitsi на сервері ІнАУ і за підсумками тестування запропонувати у тижневий термін рішення Правлінню.

Голосували:

За 2: К.Жакун, М.Тульєв

Проти 1: С.Лева, О.Савчук

Утримались 3: О.Глущенко, В.Мазур, А.Пятніков.

Рішення не прийнято.

 

3. Різне.

3.1. Щодо взаємовідносин з комунальними підприємствами в сфері доступу до інфраструктури.

Слухали: А.Пятнікова

Ухвалили:

Доручити Адміністрації ІнАУ підготувати типову відповідь комунальним підприємствам на листи щодо укладання додаткових угод до договорів про доступ до інфраструктури.

Голосували: Одноголосно.

 

3.2. Щодо звернень учасників мережі UA-IX.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили: Взяти інформацію до відома.

Голосували: Одноголосно.

 

3.2. Щодо листа до ВРУ щодо проекту Закону № 3377 від 22.04.2020.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили: Схвалити і направити листа до ВРУ щодо підтримки тимчасового зупинення дії Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (проект Закону № 3377 від 22.04.2020).

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                              А.Пятніков

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                   В.Куковський