Порядок денний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних Зборів (19-го З’їзду) ІнАУ

 

  1. Звітна доповідь Голови Правління ІнАУ про роботу Асоціації в 2014 році.
  2. Доповіді голів комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2014 році.
  3. Звіт Виконавчого директора ІнАУ про виконання бюджету ІнАУ за 2014 рік.
  4. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2015 рік.
  5. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2015 рік.
  6. Вибори Правління ІнАУ на 2015 рік