Дванадцятий з'їзд ІнАУ

Інтернет Асоціація України (ІнАУ)


Резолюція XІI З’їзду ІнАУ

від 18 лютого 2011 р.

 
18.02.2011 року відбулись XIІ Загальні Збори (З’їзд) Інтернет Асоціації України (ІнАУ).
В роботі З’їзду взяли участь 42 делегати, в тому числі 38 уповноважених представників компаній, які є Дійсними членами Асоціації, та 4 - від Асоційованих членів Асоціації.
 
З’їзд відкрила Голова Правління ІнАУ Тетяна Попова.
 
Були заслухані:
1. Доповідь Голови Правління ІнАУ Тетяни Попової зі звітом про роботу ІнАУ в 2010 р.
2. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи слова Елліни Шнурко-Табакової про роботу комітету в 2010 р.
3. Доповідь голови Юридичного комітету ІнАУ Вікторії Кравченко про роботу комітету в 2010 р.
4. Доповідь голови Комітету з питань електронної комерції Олександра Ольшанського про роботу комітету у 2010 р.
5. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій Олександра Федієнко про роботу комітету в 2010 р.
6. Звіт Виконавчого директора ІнАУ Володимира Куковського про виконання бюджету ІнАУ за 2010 р.
7. Звіт Директора ДП «Українська мережа обміну трафіком» про роботу підприємства за 2010 рік.
8. Доповідь Голови Бюджетного комітету Тетяни Попової про проект бюджету ІнАУ на 2011 р.
9. Виступи членів ІнАУ про напрямки діяльності ІнАУ на 2011 р.
 
Прийняті наступні рішення:
1.      Роботу Правління ІнАУ за 2010 рік визнати задовільною.
2.      Прийняти звіт про виконання бюджету за 2010 рік.
3.      Прийняти проект бюджету на 2011 рік з урахуванням змін кількісного складу членів ІнАУ. У разі наявності профіциту бюджету Правління ІнАУ може направити кошти профіциту бюджету на преміювання персоналу ІнАУ та на маркетингові витрати.
4.      Правлінню ІнАУ у 2011 році звернути увагу на такі напрямки діяльності:
 
-         докласти всіх зусиль щодо захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ринку ІТ в справі протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, недопущенню порушень умов економічної конкуренції, щодо запобіганню необґрунтованим преференціям учасникам ринку при формуванні фонду універсальних послуг, тощо;
 
-         доручити Правлінню ІнАУ провести ревізію правил Української мережі обміну трафіком UA-IX з урахуванням побажань її учасників;
 
-         організувати роботу щодо розробки пропозицій щодо законопроекту «Про електронну комерцію» і звернути особливу увагу на розвиток законодавства у сфері електронної комерції, електронного цифрового підпису, електронного документообігу, електронних платежів, захисту персональних даних;
 
-         доручити Правлінню ІнАУ створити Клуб якості інтернет-послуг на ринку надання послуг досупу до Інтернету;
 
-         доручити Правлінню ІнАУ розглянути питання щодо створення Комітету з питань освіти в сфері ІКТ;
 
-         докласти всіх зусиль до протидії застосуванню необґрунтованих податків і зборів, які введені Податковим кодексом України, в тому числі щодо оподаткування виведення з експлуатації та ліквідації основних засобів суб‘єктів ринку телекомунікацій;
 
-         приділити увагу аналізу Податкового кодексу України з точки зору стимулювання розвитку ІКТ;
 
-         доручити Правлінню ІнАУ вивчити питання щодо членства в At-Large Organization або в її регіональному представництві з метою вступу;
 
-         у разі необхідності взяти участь у об’єднанні підприємств з управління українським географічним доменом.
 
5. Згідно рейтингового голосування, затвердити наступний склад Правління ІнАУ на 2011 рік:
 
1. Борисов Борис Борисович (ТОВ «Колокол»)
2. Грищук Дмитро Михайлович (ЗАТ «Індастріал Медіа Нетворк»)
3. Коміссарук Михайло Борисович ( ТОВ «УкрНет»)
4. Кравченко Вікторія Володимирівна (ПраТ «Топ НЕТ»)
5. Кульчицький Олександр Володимирович (ТОВ «Телесистеми України»)
6. Нагорнюк Андрій Олександрович (ТОВ «В.О.К.С.»)
7. Ольшанський Олександр Якович (ТОВ «Інтернет Інвест»)
8. Пєтухов Іван Михайлович (ТОВ «Адамант»)
9. Попова Тетяна Володимирівна (ТОВ «Альфа Каунтер»)
10. Тітов Олексій Юрійович («WebMoney Transfer»)
11. Федієнко Олександр Павлович (ТОВ « IMC»)
 
Резолюція XIІ З’їзду ІнАУ прийнята одноголосно
 
Головуючий                                                                           О.Ольшанський
 
Голова Секретаріату                                                            Е.Шнурко-Табакова