Порядок денний З'їзду

  1. Звітна доповідь Голови Правління ІнАУ про роботу Асоціації в 2013 році.
  2. Доповіді голів комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2013 році.
  3. Звіт Виконавчого директора ІнАУ про виконання бюджету ІнАУ за 2013 рік.
  4. Звіт Директора ДП «УкрМОТ» про виконання цілей ДП «УкрМОТ» на 2013 рік та плани по впровадженню цілей і стратегій на 2014 рік.
  5. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2014 рік.  
  6. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2014 рік.
  7. Вибори Правління ІнАУ на 2014 рік.