МЕМОРАНДУМ Інформаційної ініціативи з питань захисту свободи слова

Ми, представники інтернет- та медіа-спільноти,

 

Інтернет Асоціації України, Української Асоціації видавців періодичної преси, Незалежної асоціації телерадіоMовників, Академії Української преси, Інституту  масової інформації, Східноєвропейського Інституту проблем медіа

 

відзначаючи, що еволюція інформаційного суспільства, активний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, конвергенція ЗМІ призвели до появи  нових електронних медіа (Інтернет-ЗМІ - далі),

усвідомлюючи зростання нових викликів та ризиків діяльності ЗМІ, у тому числі Інтернет-ЗМІ, пов’язаних із конфіденційністю, свободою висловлення та інформації,

визнаючи важливість реалізації та захисту свободи слова, що є однією із  основоположних умов розвитку демократичного суспільства та демократичних шляхів розвитку медіасередовища в Україні,

вважаючи найбільш прийнятним для України європейський досвід розвитку громадських інституцій і засобів масових комунікацій,

беручи до уваги необхідність дотримання вимог чинного законодавства України в інформаційній сфері,

з метою протидії будь-яким протизаконним спробам обмеження свободи слова вирішили об’єднати зусилля для створення незалежного саморегулюючого органу – Інформаційної ініціативи з питань  захисту свободи слова  та визначили наступні принципи суспільного функціонування інтернет-ЗМІ:

 

1. Поява нового медіасередовища, яким є Інтернет, жодною мірою не заперечує напрацьованих поколіннями журналістів етичних принципів, а також положень, відображених у відповідних правових інструментах демократичних країн світу. В основу роботи журналіста мають бути покладені наступні етичні принципи:

- повага до істини та права суспільства на істину;

- захист інтересів суспільства та читацької аудиторії;

- повага до думки іншого, до плюралізму думок;

- повага до авторського права, дотримання цього права;

- захист принципів свободи об'єктивного збору та публікації новин;

- збалансованість у висвітленні, чітке відокремлення експертних коментарів та інформації, що має ознаки реклами від редакційних матеріалів;

- право неупередженого коментування і критики;

- недопустимість фальсифікації документів;

- неприпустимість стимулювання дискримінації, зокрема, за ознаками раси, статі, сексуальної орієнтації, релігії, політичних та інших переконань, а також національного та соціального походження;

- неприпустимість плагіату, оприлюднення завідомо недостовірної інформації, отримання хабара в будь-якій формі в якості оплати за публікацію, чи приховування інформації.

 

2. Однією з важливих умов для забезпечення принципів журналістської етики на сучасному етапі розвитку українського суспільства є незалежність журналістів Інтернет ЗМІ від будь-яких груп впливу на ринку. Головним фактором в роботі журналістам мають залишатися інтереси аудиторії, її право на отримання достовірної та невикривленої інформації. З огляду на це, будь-який комерційний та політичний тиск на ЗМІ має розглядатися як прояв утиску свободи слова та порушення права громадян на невикривлену інформацію.

 3. В умовах недостатньо сформованих демократичних традицій й засад громадянського суспільства в Україні, низькій ефективності інструментів контролю за державою, уступка (делегування або передача) громадянами частини своїх прав державі, виходячи  з аргументації забезпечення безпеки, несе підвищену загрозу порушенню прав громадян. З огляду на це, соціальна місія журналіста в Україні полягає в протидії фактам утисків свободи слова, у тому числі в інтернет-середовищі, з одночасним сприянням розвитку принципів громадянського суспільства та відповідних суспільних структур (інституцій).

 4.  Важливим завданням українських інтернет-ЗМІ на сучасному етапі розвитку суспільства є сприяння створенню позитивного іміджу Інтернету як інформаційного ресурсу та сприяння утвердженню в суспільній свідомості і в правовій практиці поняття про те, що права і свободи повинні дотримуватися незалежно від медіасередовища.

Представники інтернет- та медіа-спільноти - Інформаційної ініціативи з питань захисту свободи слова:

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ)

 

Попова Тетяна, Голова Правління

Українська Асоціація видавців періодичної преси (УАВПП)

 

Олександр Антонець, Президент

Незалежна асоціація телерадіоМовників (НАМ)

 

М’ясникова Катерина, Виконавчий директор

Академія  Української  преси (АУП)

 

Оксана Волошенюк, Виконавчий директор

Інститут масової інформації (ІМІ)

 

Вікторія Сюмар, Виконавчий директор

Східноєвропейський Інститут

проблем медіа

 

Ольга Большакова, Голова Правління

 

На підтвердження підтримки зазначених положень суспільного функціонування інтернет-ЗМІ до Інформаційної ініціативи з питань  захисту свободи слова приєднались та підписали цей Меморандум:

 

«Українська Правда»

 

Олена Притула, Головний редактор

ВД «СофтПрес»

 

Елліна Шнурко-Табакова, Видавець

Телекритика

 

Наталя Лігачова, Керівник проекту

InternetUA

 

Дмитро Сизов, Головний редактор