Двадцять п'ятий З'їзд ІнАУ

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Резолюція 25-го З’їзду ІнАУ

від 20 квітня 2018 р.

 

20 квітня 2018 року відбулись Загальні Збори (25-й З’їзд) Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

 

В роботі З’їзду взяли участь 89 уповноважених представників компаній, які є Дійсними членами Асоціації.

 

З’їзд відкрив Голова Правління ІнАУ Олександр Федієнко.

 

Були заслухані:

1. Інформація Головуючого З'їзду про заяви на вступ до ІнАУ.

2. Звіт Голови Правління ІнАУ про роботу Асоціації в 2017 р.

3. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2017 р.

4. Звіт Виконавчого директора ІнАУ про виконання бюджету ІнАУ за 2017 р.

5. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2018 р.

6. Звіт в.о. Директора ДП «УкрМОТ» по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2016 р. та звіт аудиторської фірми ТОВ «Київаудит» про результати аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2017 р.

7. Доповідь Представника ініціативної групи щодо створення Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції;

8. Виступи членів ІнАУ про напрямки діяльності ІнАУ на 2016 р.

 

Прийняті наступні рішення:

1. Прийняти до складу ІнАУ:

- у якості Дійсних членів ІнАУ: «ВЕБ - СВІТ» ПП; «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» ТОВ; «Телекомунікаційна компанія» ТОВ; «АСТРА - ЛЬВІВ» ТОВ; «Укрчерметавтоматика» ТОВ; «КІБЕРЛАН» ТОВ; «Атраком» ТОВ; «Телерадіокомпанія «ТІМ» ТОВ; «КУЗЯ ІНТЕРНЕТ» ТОВ; «НВП «ОПТІ» ТОВ; «СОФТЛІНК» ТОВ; «УКРЛІНК» ТОВ; «ТРК ПРОСТОР» ТОВ; «ВЕБ ПРО» ТОВ, «Белком» ПрАТ.

- у якості Асоційованих членів ІнАУ: «ВАНКОМ» ТОВ; «ІСТЕК УКРАЇНА» ТОВ; «КП «Інтертелеком» ТОВ; «СІТБ ПЛЮС» ТОВ; «СМАРТНЕТ» ПП; «ТРК «РУБІНТЕЛЕКОМ» ТОВ; «ДАТАНЕТ ІСП» ТОВ; «АЛАЙ» ТОВ; «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» ТОВ; «ІНФОНЕТ ТЕЛЕКОМ» ТОВ, «Євролайн-Україна» ТОВ.

2.  Затвердити звіт про діяльність Асоціації у 2017 р. Роботу Правління ІнАУ за 2017 рік визнати задовільною.

3.  Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2017 рік.

4.  Затвердити проект бюджету ІнАУ на 2018 рік.

5.  Затвердити звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2017 рік.

6. Доручити Правлінню створити Комітет ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

7. Обрати до складу Ревізійної комісії ІнАУ на 2018 рік:

 1. Нагорнюка Андрія Олександровича, ТОВ «В.О.К.С.»
 2. Малишко Інну В’ячеславівну, ТОВ "ІНТЕРНЕТ.ЮА»
 3. Прибору Юлію Василівну, ТОВ «Адамант-Телеком»

 

8. Правлінню ІнАУ у 2018 році звернути увагу на такі напрямки діяльності:

 • докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку при впровадженні європейських принципів регулювання та взаємодії
 • продовжити захист членів ІнАУ у питаннях протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, необґрунтованим преференціям учасникам ринку, недопущенню порушень умов економічної конкуренції, недопущенню монополізму
 • забезпечити врахування інтересів учасників ІКТ-ринку при опрацюванні проекту закону України «Про електронні комунікації» задля встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, які відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні
 • забезпечити врахування інтересів операторів/провайдерів телекомунікацій при доопрацюванні та впровадженні положень та методик відповідно до закону України проекту закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж»
 • сприяти виконанню вимог закону України «Про телекомунікації» з боку органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підтримки розвитку телекомунікаційних мереж та доступу до об’єктів будинкових розподільчих мереж в спорудах комунальної власності
 • сприяти удосконаленню законодавства, що спрямоване на посилення відповідальності за пошкодження інфраструктури телекомунікаційних мереж, а також добиватися від відповідних державних органів адекватного реагування на випадки крадіжок і пошкоджень кабелів та обладнання
 • сприяти забезпеченню свободи слова і прав людини в Інтернеті при дотриманні необхідного балансу з безпечним використанням Мережі, вжити всіх можливих заходів щодо недопущення встановлення цензури в мережі Інтернет
 • протидіяти незаконним спробам зобов’язати операторів закуповувати обладнання в інтересах держорганів за власний кошт
 • протидіяти монополізму і сприяти встановленню прозорих відносин на ринку платного ТБ
 • продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України, зокрема на основі Меморандуму порозуміння про співробітництво у боротьбі з кіберзлочинністю та злочинами, пов'язаними із цифровими доказами
 • провести необхідну роботу щодо недопущення спотворення у національному законодавстві європейських норм захисту прав на об’єкти авторського та суміжних прав в мережі Інтернет з одночасним сприянням cтворенню умов для  розвитку легальних платформ розповсюдження об’єктів авторських та суміжних прав;
 • забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі задля забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж в період зовнішньої гібридної агресії задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері
 • розвивати співпрацю з представниками галузі електронних комунікацій задля віднайдення шляхів виходу з соціальної, політичної та економічної кризи, забезпечення розвитку інформаційного суспільства;
 • продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів, сприяти прийняттю Закону України «Про радіочастотний ресурс України», який би врахував інтереси легальних учасників цього ринку;
 • сприяти розвитку ринку інтернет-реклами в Україні та захисту прав учасників цього ринку
 • сприяти прийняттю Закону України «Про аудіовізуальні послуги», яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності;
 • сприяти реальному впровадженню технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо);
 • сприяти розвитку адресного і доменного простору України з урахуванням позицій зацікавлених учасників вітчизняного інтернет-ринку;
 • реалізувати рішення щодо подальшого розвитку ДП «УкрМОТ»;

 

 

5. Згідно рейтингового голосування, затвердити наступний склад Правління ІнАУ на 2018 рік:

1.    Глущенко Олександр Леонідович, ТОВ "Космонова"

2.    Жакун Костянтин Валерійович, ТОВ "МІПС ГРУП", ПП «ІВ-КОМ»

3.    Каргаполов Юрій Володимирович, ТОВ "Мобіком"

4.    Коміссарук Михайло Борисович, ТОВ "УкрНет"

5.    Крилов Микола Дмитрович, ТОВ "РА "Медіа Планер"

6.    Лева Сергій Дмитрович, ТОВ "Ланет Телеком"

7.    Марчук Антон Іванович, ТОВ "Мережа Ланет"

8.    Пятніков Анатолій Вікторович, ТОВ "ІТ Телесеть"

9.    Тульєв Максим Валерійович, ТОВ " НетАссіст"

10.  Федієнко Олександр Павлович, ТОВ "ІМК"

 

Резолюція 25-го З’їзду ІнАУ прийнята одноголосно.

 

  

Головуючий                                                                                      О.Федієнко

 

Голова Секретаріату                                                                        М.Крилов