Регламент Комітету з питань захисту прав людини та свободи словa

1. Діяльність Комітету ІнАУ з питань свободи слова (далі Комітету) проходить у формі:

  • Участі в спеціалізованій розсилці
  • Засідань уповноважених представників Комітету
  • Діяльності Голови Комітету в рамках функцій, визначених Статутом ІнАУ, Положенням про Комітет ІнАУ з питань свободи слова і цим Регламентом.

2. Засідання Комітету проходять  у формі чергових і позачергових.

3. Чергові засідання Комітету проходять в офісі ІнАУ, о 10 годині, в другу середу кожного парного місяця. У випадку, якщо зазначений день є святковим - засідання проводиться в перший робочий день після свята.

4. Дата і час позачергового засідання Комітету призначається Головою Комітету за вимогою Правління ІнАУ або половини членів Комітету.

5. Тривалість засідання встановлюється членами Комітету перед засіданням.

6. При необхідності, допускається проведення засідання Комітету в іншому місці, в інші дні і в інший час, за загальною згодою членів Комітету.

7. Формування порядку денного наступного засідання Комітету починається не пізніше п'яти робочих днів до засідання Комітету. Формування порядку денного здійснюється відповідно до пропозицій членів Комітету. Формування порядку денного для позачергового засідання здійснюється за добу. До порядку включаються всі питання, не вирішені на попередньому засіданні. Член Комітету, який ініціює включення питання до порядку дня, пропонує свій проект рішення з цього питання не менш ніж за два робочих дні до засідання Комітету.

8. Голова Комітету зобов'язаний внести до порядку денного питання, запропоновані на обговорення членом Комітету безпосередньо на засіданні у випадку, якщо за розгляд цього питання проголосує не менше 30% присутніх.

9. Порядок денний засідання Комітету, місце, дата і час засідання - публікуються в розсилці членів Комітету не пізніше, ніж за два робочі дні до призначеної дати чергового засідання.

10. Процедура прийняття рішень Комітету має очну та заочну форму. Заочне прийняття рішень реалізується методом опитування членів Комітету у розсилці. В цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш ніж половина членів Комітету. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос голови Комітету має вирішальне значення;

11. На засіданні Комітету ведеться протокол, який повинен бути оформлений і направлений в розсилку Комітету протягом трьох робочих днів, наступних за днем засідання.

12. У протоколі засідання зазначаються:

  • Місце та час його проведення;
  • Порядок денний;
  • Список присутніх;
  • Питання, поставлені на голосування;
  • Прийняті рішення;
  • Кількісні підсумки голосування по кожному питанню.

13. Протокол повинен бути підписаний головувати на засіданні та Секретарем засідання, які несуть відповідальність за його повноту і правильність.

14. Член Комітету, який не згоден із текстом протоколу, має право внести до протоколу свої зауваження.

15. Оригінал протоколу зберігається в офісі ІнАУ.