Звіт про роботу Правління за 2007 рік

Інтернет асоціація України протягом звітного періоду в своїй роботі керувалася метою та предметом діяльності Асоціації, що визначені Статутом та рішеннями восьмого з’їзду ІнАУ та Планом роботи на 2007 рік. План було розроблено та затверджено Правлінням ІнАУ з урахуванням основних напрямків діяльності визначених у резолюції з’їзду. 

Діяльність ІнАУ була спрямована на розвиток ринку інформаційно-комунікаційних технологій, створення прозорих і рівних роботи на ньому для всіх учасників, захист прав та інтересів членів Асоціації,  вдосконалення галузевого законодавства, ефективну співпрацю з державними установами, представниками об’єднань галузі ІКТ та бізнесу.   

Виконуючи намічені плани, Правління ІнАУ 8-го скликання  провело 12 очних засідань  та  прийняло  12 рішень шляхом  опитування. Було організовано і  проведено щорічну конференцію ІнАУ та ДП   „Українська мережа обміну трафіком",  організовано 2 круглих стола, проведено 2 прес-конференції, ІнАУ взяла участь в 12 конференціях та  семінарах, 6 круглих столах, 11 нарадах, 4 форумах, в тому числі одному міжнародному, проведено значну кількість офіційних зустрічей з представниками Департаменту зв‘язку та інформатизації України,  Міністерства транспорту та зв‘язку, Антимонопольного комітету, Американської торгівельно-промислової палати, представниками бізнес асоціацій та громадських організацій, організовано 4 неформальних заходи „без краваток ” для членів ІнАУ.

Впродовж 2007 року було проведено 13 засідань комітетів ІнАУ, направлено понад 40 звернень та відкритих листів до органів державної влади. 

Протягом 2007 року до Інтернет Асоціації України приєдналося  13 компаній:

На сьогоднішній день загальна кількість членів ІнАУ складає  89  компаній.

Організаційна  робота

На засіданні Правління 22 лютого 2007 року Головою Правління було обрано  Тетяну Попову, заступником Голови Правління – Валерія Пекара.  

Протягом року відбулися наступні кадрові зміни:

На посаду Виконавчого Директора ІнАУ затверджено Сергія Малихіна. (Протокол Правління ІнАУ від 20.12.2007).  Директором ДП “UA-IX” затверджено Світлану Пархоменко. (до цього займала цю посаду за сумісництвом з посадою Виконавчого Директора ІнАУ) . З квітня в ІнАУ експертом з правових питань працює Вікторія Кравченко. У вересні в штат адміністрації ІнАУ було введено посаду спеціаліста по зв’язкам з громадськістю, яку обіймає Оксана  Дзененко.

За звітний період було розроблено та затверджено   Правлінням зміни до Статуту  та бюджету ДП “UA-IX” , звіти  по бюджетах ІнАУ та ДП “UA-IX” за півріччя та за 2007 рік. Розроблено проект бюджету ІнАУ для затвердження з’їздом, бюджет ДП “UA-IX” на 2008 рік..

 Діяльність ІнАУ, пов’язана з захистом інтересів членів Асоціації

Протягом року ІнАУ проводила загальний аналіз стану ринку ІКТ, відстежувала дії виконавчих та регуляторних органів, пов'язані з діяльністю  галузі телекомунікаційно-інформаційних технологій, проводила моніторинг правової бази, протистояла порушенню прав та інтересів суб’єктів ринку – членів ІнАУ. Саме ІнАУ стала ініціатором цілої низки звернень і відкритих листів, у тому числі й Президентові України.  У своїх зверненнях ІнАУ публічно висловлювала свою позицію та стурбованість щодо негативних ситуацій на ринку ІКТ, які, у свою чергу, були викликані цілою низкою непослідовних дій органів законодавчої та виконавчої влади та протиріччями нормативно-правових актів. 

Упродовж всього року велася активна інформаційна і правова підтримка компаній-членів ІнАУ. Своєчасно проводилось інформування членів в розсилках щодо появи проектів або  нових нормативно-правових актів. Основне навантаження по цьому напрямку роботи несла адміністрація ІнАУ в особі експерта ІнАУ ринку телекомунікацій з правових питань.

Всім компаніям, які звертались в ІнАУ, надавались фахові консультації з питань діяльності провайдерів та операторів телекомунікацій.

 В рамках інформаційної і правової підтримки членів ІнАУ було направлено ряд листів-запитів в органи виконавчої влади, на які отримані офіційні відповіді. З повною перепискою можна ознайомитись на офіційному сайті ІнАУ в розділі «Листування». 

Основні питання, які порушувалися протягом року: 

 Стосовно відсутності плану перевірок на сайті НКРЗ:

У зв‘язку з відсутністю Плану перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій на 2007 рік та Плану перевірок користувачів РЧР України в смугах загального користування на 2007 рік на офіційному сайті НКРЗ, ІнАУ було підготовлено відповідного листа та  01.06.2007 року направлено його до НКРЗ та Держкомпідприємництва. Нами було отримано відповіді з НКРЗ та Держкомпідприємництва.

11.07.2007 року НКРЗ прийняла рішення № 832 щодо оприлюднення Плану перевірок на веб-сайті НКРЗ та публікації його у наступному випуску офіційного бюлетеня НКРЗ.

ІнАУ також проводить збір інформації щодо можливого отримання від НКРЗ таких Планів перевірок на 2008 рік з метою опублікування в збірниках ІнАУ або на сайті.

Стосовно видачі копії ліцензії провайдеру оператора телекомунікацій:

Враховуючи інтереси своїх членів, ІнАУ 06.07.2007 року звернулася до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,  Міністерства Юстиції України з проханням надати роз’яснення законодавства стосовно процедури видачі копії ліцензії провайдеру оператора телекомунікацій, який нормативний акт необхідно застосовувати при визначенні порядку подання заяви про видачу копії ліцензії провайдеру оператора, строків розгляду такої заяви та видачі копій ліцензій Національною комісією з питань регулювання зв’язку України, а також чи розповсюджується порядок притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб НКРЗ, передбачений статтею  166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності.

Міністерство Юстиції України на наш запит без поважних причин відмовилося роз’яснювати застосування норм права, надіславши лише формальну відписку з порадою звернення до адвокатів.

В свою чергу, Деркомпідприємництва, надало достатньо обґрунтоване роз’яснення. Так, для отримання копії ліцензії в галузі зв’язку правову основу складають закон України "про телекомунікації" та Ліцензійні умови № 132 (провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку затверджено наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 17.06.2004 № 132, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.08.2004 за № 977/9576). Вимоги НКРЗ щодо надання додаткових документів, ніж зазначених у цих нормативних актах, є незаконними. Питання порушення строків розгляду документів, вимагання не передбачених законодавством документів для отримання ліцензії - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 340 грн. до 680 грн. Оформлення матеріалів щодо адміністративних порушень здійснює Держкомпідприємництва України. 

Стосовно ситуації навколо НКРЗ: 

З 18 серпня 2007 року (з дня набуття чинності Указу Президента України № 708) Комісія перебувала в дуже складній ситуації — в умовах відсутності чіткого законодавчого визначення підконтрольності та підзвітності, адже самі нормативні акти створили правову колізію. З одного боку, НКРЗ «залежить» від Кабінету Міністрів України, з іншого, — «підконтрольна» Президенту України.

Всі ці обставини негативно відображаються на галузі в цілому, зокрема, проявляються у відсутності для учасників прозорих і недискримінаційних умов гри на ринку, у відсутності сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій, у гальмуванні розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки, в існуванні перепон щодо впровадження найсучасніших телекомунікаційних технологій.

У зв‘язку з цим, у вересні 2007 року Інтернет Асоціація України звернулася до Президента України Відкритим листом, як до гаранта додержання Конституції України та єдиної інстанції, якій згідно з Законом України «Про телекомунікації» підконтрольна Національна комісія з питань регулювання зв’язку України, з проханням прислухатися до  громадської думки та сприяти в найшвидшому вирішенні ситуації навколо НКРЗ, відновивши легітимність та незалежність діяльності НКРЗ. 

Діяльність щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України: 

ІнАУ ініціювала звернення до Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного департаменту зв’язку та інформатизації та до Національної комісії з питань регулювання зв’язку України з проханням посприяти внесенню змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України щодо перенесення смуг радіочастот 5250–5350, 5470–5590, 5590 - 5670 МГц для використання широкосмугового радіодоступу із застосуванням базового стандарту ІЕЕЕ 802.16 з перспективних в діючі із зазначенням особливостей користування – Л02.

Багато членів ІнАУ – телекомунікаційних компаній мають намір отримати ліцензії, отримали відповідні ліцензії та  є користувачами  радіочастотного ресурсу України в межах смуги радіочастот 5250–5350, 5470–5590, 5590 - 5670 МГц із зазначенням радіотехнології «широкосмуговий радіодоступ» базового стандарту ІЕЕЕ 802.16 за результатами тендерів, затверджених Рішеннями НКРЗ 21.12.2006р. № 511 та від 25.09.2007р. № 949.

В зазначений строк та упродовж наступного 2007 року в діючий План не було внесено відповідні зміни щодо переведення зазначених радіочастот з перспективних в діючі, і ситуація, яка склалася на ринку телекомунікацій щодо належного користування  радіочастотним ресурсом, порушує права певної кількості суб’єктів ринку.

Згідно з вимогами ст. 21 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», радіочастотний ресурс використовується відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 09.06.2006р № 815. Вищезгаданий План розробляється центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку згідно з Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України на підставі пропозицій і за участю Національної Комісії з питань регулювання зв’язку України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних сил України, інших зацікавлених органів державної влади, а також громадських організацій-користувачів радіочастотного ресурсу України та інших суб’єктів підприємницької діяльності.

Так, в отриманій відповіді від НКРЗ містилося твердження про надання відповідних пропозицій про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України до Міністерства транспорту та зв’язку України щодо перенесення смуг радіочастот 5250–5350, 5470–5590, 5590 - 5670 МГц для використання широкосмугового радіодоступу із застосуванням базового стандарту ІЕЕЕ 802.16 з перспективних в діючі із зазначенням особливостей користування – Л02. 

Про блокування з боку ВАТ "Укртелеком"  видачі технічних умов: 

10.12.2007 у зв‘язку із численними зверненнями членів Інтернет Асоціації України стосовно блокування з боку ВАТ "Укртелеком"  видачі технічних умов та проектів на прокладання кабелю в каналізації операторам телекомунікацій, ІнАУ звернулася до ВАТ "Укртелеком" з проханням надати інформацію щодо процедури, порядку та строків розгляду, погодження та видачі технічних умов та проектів на прокладання кабелю в каналізації операторам телекомунікацій, які звертаються до ВАТ "Укртелеком", підстави відмови погодження проектів та видачі технічних умов. А також пояснити ситуацію щодо надання у користування ВАТ "Укртелеком" каналів електрозв’язку (ліній безпосереднього зв’язку), причини відмови у наданні в оренду ЛБЗ іншим операторам, провайдерам телекомунікацій.

Надати інформацію, на яких підставах ВАТ «Укртелеком» може розірвати з оператором, провайдером телекомунікацій  договір про надання у користування каналів електрозв‘язку.   

У відповідь Укртелеком надав низку пояснень. Зокрема, на думку Укртелеком, використання операторами, провайдерами телекомунікацій кабельної телефонної каналізації ВАТ "Укртелеком" для будівництва власних мережі надання послуг власним споживачам може розглядатись лише як один із можливих варіантів побудови мережі. Місце в каналі телефонної каналізації ВАТ "Укртелеком", послуги організації прямого зв'язку між двома кінцевими пунктами по фізичних з'єднувальних лініях або каналах зв'язку можуть надаватися лише за наявності технічної можливості з урахуванням резервування необхідних ресурсів для забезпечення розвитку власної телекомунікаційної мережі. Ці послуги надаються на договірних засадах з дотриманням процедури відповідних погоджень.

Відповідь на заявки операторів, провайдерів телекомунікацій щодо можливості оренди місця в телефонній каналізації або каналів електрозв'язку товариства надається протягом 30 днів.

Крім того, Укртелеком порадив у випадку виникнення труднощів  на рівні філій звертатися до центрального Апарату. 

Стосовно надання роз’яснень щодо тлумачення визначення  «новозбудованої (розширеної) мережі місцевого телефонного зв'язку»: 

21.12.2007 року ІнАУ звернулася до Державного департаменту з питань зв‘язку та інформатизації та НКРЗ із проханням про роз’яснення деяких положень законодавства України, що регулюють порядок встановлення тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.

У Граничних тарифах на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01.11.2006 року, затверджених Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку 5 травня 2006 р. № 258, використовується термін «новозбудованої (розширеної) мережі місцевого телефонного зв'язку».

При цьому, ані Граничні Тарифи, ані жоден інший нормативно-правовий акт в сфері телекомунікацій не дає визначення поняттю новозбудованої (розширеної) мережі місцевого телефонного зв'язку, що призводить до неоднозначного застосування операторами телекомунікацій положень п. 4 Граничних Тарифів. За таких обставин, з метою збереження рівних умов діяльності у сфері телекомунікацій та однозначного тлумачення всіма суб’єктами ринку телекомунікацій законодавства при застосуванні Граничних Тарифів та встановленні договірних тарифів при здійсненні підключень, ІнАУ звернулась до НКРЗ з проханням надати роз’яснення щодо того, які мережі місцевого телефонного зв’язку є новозбудованими, які мережі місцевого телефонного зв’язку є розширеними, і  у яких випадках оператори телекомунікацій мають право застосовувати договірні тарифи при підключенні абонентських номерів.

Відповідь НКРЗ, що була офіційно надана 30.01.2008 року, не стосувалася поставленого питання, експерт  ІнАУ В. Кравченко  звернула на це увагу виконавця. НКРЗ готує відповідь по суті питання.  

Стосовно створення консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес":

Як стало відомо, Антимонопольний комітет України дозволив Державному підприємству "Український державний центр радіочастот" (Укрчастотнагляд) і об'єднанню "Український мережевий інформаційний центр" (УкрМІЦ) створити консорціум "Український центр підтримки номерів і адрес".

Головною метою створення консорціуму є здійснення централізованої функції забезпечення збереження абонентських номерів — послуги, яка надається абонентові на його вимогу у випадку припинення дії відповідного договору з оператором телекомунікацій, який надає послуги на території України.

З огляду на те, що чинним законодавством у галузі зв’язку не непередбачено створення подібного закладу як консорціум "Український центр підтримки номерів і адрес", виникла низка запитань щодо діяльності даної установи:

- які мета та завдання створення та діяльності даного Консорціуму;

- якими функціями, повноваженнями та компетенцією наділено дану установу;

- які види діяльності Консорціуму передбачені його статутними документами;

- яка ієрархічна структура підзвітності та підконтрольності Консорціуму;

- які підстави, джерела та форми фінансування такого Консорціуму;

- якщо консорціум — тимчасове об’єднання за законодавством України, які граничні критерії     досягнення мети або кінцеві строки діяльності такого Консорціуму передбачені його   статутними документами; 

- чи передбачена можливість участі суб’єктів ринку (операторів, провайдерів    телекомунікацій) в діяльності даного Консорціуму;

-  яким чином кореспондується створення та діяльність такого Консорціуму з діючим    законодавством у галузі зв’язку;

- чи погоджувалося створення даного Консорціуму в Фонді державного майна.

Враховуючи вищезазначене, Інтернет Асоціація України звернулася до Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації, НКРЗ, АМК, Фонду державного майна, СБУ, Українського державного центру радіочастот з проханням надати роз’яснення щодо новоутвореного консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес".

На подані запити ІнАУ отримала відповіді. Зокрема, в листі СБУ зазначає, що об’єднання УМІЦ не є адміністратором адресного простору мережі Інтернет у домені .UA. Участь у технічній підтримці централізованої функції забезпечення збереження абонентських номерів, на нашу думку, не є компетенцією згаданого об’єднання, оскільки це є виключною функцією держави. 

За ініціативою ІнАУ було запропоновано провести чергові збори Координаційної ради УМІЦ з метою ознайомлення з документами УМІЦ, в які внесено зміни без дотримання відповідних процедур, та з установчими документами Консорціуму.

Нажаль, засідання не відбулося у зв’язку з відсутністю кворуму. На засідання також не з’явився запрошений Директор УМІЦ Ю. Гончарук.

 Взаємодія з органами виконавчої та  законодавчої влади 

Протягом 2007 р. представники Асоціації плідно співпрацювали з органами виконавчої та законодавчої влади, що належать до сфери інтересів членів Асоціації, а саме: з Державним департаментом з питань зв’язку та інформатизації, НКРЗ, АМКУ, Деркомпідприємництва, СБУ, Комітетом з питань транспорту та зв’язку  ВРУ, Комітетом з питань науки і освіти ВРУ.

Протягом року представники ІнАУ брали участь в нарадах, які проводилися Міністерством транспорту і зв'язку України, Департаментом з питань зв'язку та інформатизації, НКРЗ.  ІнАУ послідовно відстоювала свою позицію, направлену на усунення бюрократичних бар'єрів на шляху технологічного розвитку і широкого впровадження інформаційно-телекомунікаційних послуг в Україні. Представники ІнАУ працювали в робочих групах при Департаменті зв'язку та інформатизації з різних питань.

28 лютого 2007 року від Департаменту з питань зв'язку та інформатизації надійшла пропозиція надати кандидатуру до складу “Науково-технічної ради Національної програми інформатизації (НТР НПІ)”.  Рада  є колегіальним дорадчим органом при Генеральному державному замовнику (Міністерстві транспорту та зв’язку України), який створено відповідно до ст.12 Закону України “Про Національну програму інформатизації” та п.6 постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації ” від 31.08.98 №1352 для розгляду питань щодо формування та виконання Національної програми інформатизації. НТР НПІ створюється з провідних вчених та фахівців у галузі інформатизації за їх згодою. Наказом  Міністерства транспорту та зв’язку України від 19.04.2007 року № 324 до складу НТР НПІ затверджено Попову Т.В.

12 березня 2007 р. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти та Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України , членом якої є Голова Правління ІнАУ,  провели спільне засідання, розглянувши хід виконання Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці  на 2006-2010 роки”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України за № 1153 від 07.12.2005 року. В роботі засідання взяли участь Т.В.Попова та Е.В.Шнурко-Табакова.

 У березні представники ІнАУ взяли участь в роботі групи, що була створена при Департаменті з питань зв'язку та інформатизації для реалізації прийнятого Верховною Радою Закону "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" . Завданнями групи була  розробка Плану заходів щодо реалізації завдань формування і розвитку інформаційного суспільства та визначення пріоритетних індикаторів його розвитку, а також внесення змін до нормативної бази. Перше засідання робочої групи відбулося 16 березня. І вже до 23 березня при активній участі ІнАУ і членів Громадської ради з ІКТ були розроблені пропозиції до плану заходів щодо реалізації Закону.

В липні 2007 року, зважаючи на  досвід роботи ІнАУ  у галузі зв'язку та глибоке розуміння стратегії її розвитку, Міністерство транспорту та зв'язку України запропонувало Голові Правління ІнАУ Тетяні Поповій увійти до складуГромадської Ради - дорадчо-консультативного органу при Мінтрансзв'язку, важливою метою якої є налагодження тісного взаємозв'язку з громадськістю. Раду було створено, але реальної роботи не проводилось.  08.02.2007 року ІнАУ разом з іншими об’єднаннями, що працюють на ринку ІКТ направила листа Міністру транспорту та зв’язку пану Вінському на тему проведення зустрічі. Планується обговорення важливих питань галузі, що потребують негайного вирішення, а також необхідність створення окремої ради з питань ІКТ та залучення до неї більшого кола фахівців.

Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації відповідно до пункту 2 Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 653-р, в ході здійснення підготовки пропозицій щодо утворення при Кабінеті Міністрів України Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства як консультативно-дорадчого органу у складі представників центральних органів виконавчої влади та за участю громадських організацій запропонував ІнАУ вступити до її складу. Рішення Кабінету Міністрів щодо створення Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства готується.  

Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв'язку України також запросив представників Асоціації взяти участь в роботі робочої групи з питань організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні. Робоча група буде розглядати питання участі операторів та провайдерів телекомунікацій в забезпеченні телекомунікаційними послугами зазначеного заходу.

Представники ІнАУ взяли участь в роботі форумів «Влада та бізнес - партнери»  за участю Президента України В. Ющенка 17 вересня 2007 року  та 30 січня 2008 року.

14 січня 2008 року представники ІнАУ взяли участь у громадських обговореннях проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків». Організатором обговорення виступив Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації (Держзв’язку). На обговорення були запрошені представники Держзв’язку та найбільших асоціацій галузі ІКТ. Учасники обговорили пропозиції, які, на думку представників бізнесу, мають бути внесені в програму КМУ в розділі розвитку ІКТ сектору України. Зокрема за ініціативою Інтернет Асоціації України, в одному документі були зібрані основні побажання учасників ринку, та досягнуто домовленості з учасниками громадських обговорень, що після доопрацювання, цей документ буде направлений до Держзв’язку як консолідована позиція представників Асоціацій галузі.      

15 січня  під головуванням Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко відбулося громадське обговорення Програми “Український прорив: для людей, а не політиків”.  Представники ІнАУ взяли активну участь в обговоренні, зокрема Голова Правління  Тетяна Попова виступала з пропозиціями від представників асоціацій підприємців та громадських організацій, що об'єднують працівників галузі інформаційних технологій та телекомунікацій.

21 січня листи з пропозиціями ІКТ-громадськості з проханням врахувати пропозиції щодо внесення змін в Програму діяльності Кабінету Міністрів України «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОРИВ: для людей, а не політиків» було направлено в усі зацікавлені установи.

Упродовж року представники ІнАУ брали участь у Робочій групі при НКРЗ з розробки пропозицій щодо визначення ринків телекомунікаційних послуг та їх аналізу для цілей регулювання.

12 лютого представники ІнАУ взяли участь у зустрічі  Міністра транспорту і зв'язку України Йосипа Вінського з представниками об'єднань підприємств і громадських організацій галузі ІКТ.

Метою зустрічі, ініційованої представниками професійних та громадських об’єднань, було налагодження системної взаємодії з міністерством, конструктивного діалогу між бізнесом і владою для цивілізованого розвитку галузі, розробки і ухвалення законодавчих пропозицій для рішення проблемних питань.

В ході зустрічі обговорювались ключові проблеми галузі та шляхи іх вирішення. Зокрема, питання ефективної організаційної структури управління галузі, приватизації Укртелекому, відсутності ефективного  регуляторного впливу на ринок через невизначеність телекомунікаційних  ринків, відсутність чіткого розподілу повноважень між ЦОВЗ   та НКРЗ, відсутність затверджених  Програми розвитку сфери телекомунікацій  до 2015  року та Програми розвитку цифрового телебачення до 2015  року, подвійне ліцензування кабельних операторів та інші.

За підсумками зустрічі Йосип Вінський доручив у тижневий термін створити при міністерстві окрему громадську раду з питань інформатизації і зв'язку, яка б збиралась щомісячно, причому раз на квартал – за участю міністра. Крім того, він запропонував підготувати список законодавчо-нормативних актів, які потребують негайного врегулювання та надати свої пропозиції щодо змін до них. Міністр наголосив, що забезпечення розвитку конкуренції на ринку – одне з його головних завдань  і він готовий підтримувати законопроекти, яких потребує галузь ІКТ для подальшого розвитку і які будуть відтворювати консолідовану позицію бізнесу.

Робота над законодавством  

Значна частина роботи ІнАУ стосується законодавчої діяльності. З цією метою представники ІнАУ протягом року брали участь у різноманітних семінарах, науково-практичних конференціях, спільних засіданнях щодо розробки нормативно-правових актів та проблем галузі взагалі.

Протягом усього року ІнАУ проводила законодавчу роботу, здійснювала щоденний моніторинг діючих законодавчих актів (законів, законопроектів і підзаконних нормативних актів) та проектів регуляторних актів в області телекомунікацій, які перебувають у сфері інтересів ІнАУ.  Впродовж 2007 року:

- проводився  постійний  моніторинг законодавства, новин телекомунікаційної сфери, судової практики; 

- проводилося постійне  інформування  юристів  компаній  і членів ІнАУ про новини законодавства через розсилку Юридичного комітету lawyers@inau.org.ua  і розсилку members@inau.org.ua;

- велася робота над актуалізацією сайту ІнАУ, наповнення його новими законодавчими актами, проектами Законів України, заміна існуючих законів відповідно до останніх змін.