Сімнадцятий з'їзд ІнАУ

Інтернет Асоціація України (ІнАУ)


Резолюція XVII З’їзду ІнАУ

від 28 березня 2014 р.

 
28.03.2014 року відбулись XVII Загальні Збори (З’їзд) Інтернет Асоціації України (ІнАУ).
Згідно доповіді Голови Мандатної комісії Загальних Зборів (З’їзду) Пєтухова І.М., в роботі З’їзду взяли участь 98 делегатів, в тому числі 92 уповноважених представника компаній, які є Дійсними членами Асоціації, та 6 - від Асоційованих членів Асоціації.
 
З’їзд відкрила Голова Правління ІнАУ Тетяна Попова.
 
Були заслухані:
1. Звітна доповідь Голови Правління ІнАУ Т.Попової про роботу Асоціації в 2013 р.
2. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності Т.Попової про роботу комітету в 2013 р.
3. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи слова Е.Шнурко-Табакової про роботу комітету в 2013 р.
4. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті і Доменного комітету І.Пєтухова про роботу комітетів в 2013 р.
5. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами М.Коміссарука про роботу комітету в 2013 р.
6. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій О.Федієнка про роботу комітету в 2013 р.
7. Доповідь голови Комітету з питань телебачення та медіаконтенту В.Мазура про роботу комітету у 2013 р.
8. Доповідь голови Комітету з питань електронної комерції О.Ольшанського про роботу комітету у 2013 р.
9. Доповідь голови Юридичного комітету ІнАУ О.Мамуні про роботу комітету в 2013 р.
10. Звіт Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського про виконання бюджету ІнАУ за
2013 р.
11. Звіт Директора ДП «УкрМОТ» О.Кульчицького про виконання цілей ДП «УкрМОТ» на 2013 рік та плани по впровадженню цілей і стратегій на 2014 рік.
12. Доповідь Голови Бюджетного комітету Т.Попової про проект бюджету ІнАУ на 2014 р.
13. Доповідь Голови Правління ІнАУ Т.Попової про основні напрямки діяльності ІнАУ на 2014 р.
15. Виступи членів ІнАУ про напрямки діяльності ІнАУ на 2014 р.
 
Прийняті наступні рішення:
1.  Роботу Правління ІнАУ за 2013 рік визнати задовільною.
2.  Прийняти звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2013 рік.
3. Прийняти звіт про виконання цілей ДП «УкрМОТ» на 2013 рік та плани по впровадженню цілей і стратегій на 2014 рік .
4.   Прийняти проект бюджету ІнАУ на 2014 рік.
5.    Правлінню ІнАУ у 2014 році звернути увагу на такі напрямки діяльності:
 • забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі задля забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж в період суспільного протистояння задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері;
 • забезпечити співпрацю з представниками ІКТ-галузі (перш за все, з представниками Громадської ради з питань ІКТ) задля пошуку шляхів виходу держави з соціальної, політичної та економічної кризи, в тому числі щодо державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування  радіочастотним ресурсом, телерадіомовлення;
 • докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ринку телекомунікацій в справі налагодження прозорих принципів регулювання та взаємодії на ІКТ-ринку України;
 • не допустити прийняття законопроектів про внесення змін до Закону України “Про телекомунікації”, до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України, які передбачають створення Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг;
 • продовжити роботу над вдосконаленням чинного законодавства у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у напрямку приведення його до європейських зразків, забезпечення розвитку інформаційного суспільства;
 • продовжити захист членів ІнАУ у питаннях протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, необґрунтованим преференціям учасникам ринку, недопущенню порушень умов економічної конкуренції, недопущенню монополізму;
 • опрацювати пропозиції щодо законопроекту про використання інфраструктури для будівництва телекомунікаційних мереж як основи для впорядкування на державному рівні проблеми доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового та нежитлового фонду;
 • продовжити роботу щодо недопущення прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет», Положень, які шкодять розвитку ІКТ-ринку;
 • продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів;
 • сприяти прийняттю Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у новій редакції, яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності;
 • продовжити роботу щодо відвернення небезпеки монополізму в сегменті впровадження в Україні механізмів функціонування електронної комерції;
 • сприяти реальному впровадженню технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо);
 • активізувати роботу щодо законодавчого врегулювання питання про вилучення речових доказів при розслідування комп’ютерних злочинів виключно в електронному вигляді, недопущення незаконних вилучень обладнання та порушень прав третіх осіб;
 • продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, забезпечення безпечнішого Інтернету, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України;
 • сприяти поверненню кримінальної відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж у вигляді змін до ст. 360 Кримінального кодексу України;
 • сприяти розвитку адресного простору України на базі чітко і заздалегідь визначеної процедури прийняття рішень, з урахуванням позицій всіх учасників вітчизняного інтернет-ринку;
 • активізувати взаємодію з CERT-UA, а також включити їх представника в Робочу групу ІнАУ по взаємодії громадських організацій і держструктур з протидії кіберзлочинності;
 • створення ціннісної технологічної платформи для здійснення діяльності, згідно прийнятого меморандуму «Бізнес проти корупції»;
 • активізувати діяльність робочої групи зі створення методології та виявлення контенту, що порушує засади Конституції України та займається антиукраїнською пропагандою агресорів.
 
6. Згідно рішення XVII З’їзду ІнАУ, доручити новообраному Правлінню ІнАУ протягом терміну дії своїх повноважень провести позачерговий Зїзд для затвердження нової редакції Статуту ІнАУ.
 
7. З’їзд висловлює недовіру поточному складу НКРЗІ та звертається до КМУ з вимогою щодо призначення нового складу НКРЗІ за погодженням з профільними асоціаціями.
 
8. Згідно з рейтинговим голосуванням, затвердити наступний склад Правління ІнАУ на 2014 рік:
 
 1. Коміссарук Михайло Борисович
 2. Мазур Віктор Олексійович
 3. Нагорнюк Андрій Олександрович
 4. Одинець Сергій Петрович
 5. Ольшанський Олександр Якович
 6. Пєтухов Іван Михайлович
 7. Попова Тетяна Володимирівна
 8. Середа Василь Володимирович
 9. Федієнко Олександр Павлович
 10. Шевчук Максим Костянтинович
Резолюція XVII З’їзду ІнАУ прийнята.
 
Головуючий                                                                         Т. Попова
 
 
Голова Секретаріату                                                            Е. Шнурко-Табакова