Регламент Комітету з питань радіотехнологій

1. Діяльність Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій (далі- Комітету) здійснюється шляхом:

  • участі членів Комітету в спеціалізованій розсилці;
  • засідань Комітету;
  •  діяльності Голови Комітету в межах функцій та повноважень, визначених Статутом ІнАУ,
  • Положенням про Комітет і цим Регламентом.

2. Засідання Комітету можуть бути черговими або позачерговими.

3. Чергові засідання Комітету скликаються в офісі ІнАУ, о 10 годині першої середи кожного непарного місяця. В разі якщо зазначений день є святковим, засіданння скликається першого наступного за святом дня.

4. Дата, час та місце проведення позачергового засідання Комітету призначається Головою Комітету на вимогу Правління ІнАУ або половини складу Комітету.

5. Тривалість засідання визначається членами Комітету перед засіданням.

6. При необхідності, за спільною згодою членів Комітету, засідання Комітету проводяться в іншому місці, в інші дні та в інший час.

7. Формування порядку денного наступного засідання Комітету починається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до запланованої дати засідання. Сформований порядок денний пропонується членам Комітету, Головою Комітету або Секретарем не пізніше ніж за два робочих дня до запланованої дати засідання, в розсилці Комітету. Формування порядку денного здійснюється згідно пропозицій Правління ІнАУ та членів Комітету. Формування порядку денного позачергового засідання може бути здійснено в коротший термін, але не менше ніж за добу до засідання. В порядок денний примусово включаються всі питання, невирішені на попередньому засіданні. Член Комітету, який пропонує включення питання в порядок денний, зобов’язанний запропонувати свій проект рішення з цього питання до завершення формування порядку денного.

8. Голова Комітету зобов’язаний внести в порядок денний питання, запропоноване членом Комітету для обговорення безпосередньо під час засідання, в разі якщо таке внесення буде підтримане не менш ніж 30% присутніх на засіданні членів Комітету.

9. Порядок денний засідання Комітету, місце, дата та час засідання оприлюднюються в розсилці Комітету не пізніше ніж за два робочих дня до запланованої дати засідання.

10. На засіданні Комитету складається протокол, який має бути висланий Секретарем в розсилку Комітету протягом трьох робочих днів після засідання.

11. Протокол засідання має містити:

  • місце, дату та час проведення засідання;
  • порядок денний;
  • повний список присутніх осіб;
  • питання, які були поставлені на голосування;
  • прийняті рішення;
  • кількісні підсумки голосування з кожного питання.

12. Протокол має бути підписаний головуючим на засіданні та Секретарем, які відповідають за вірність та повноту цього протоколу.

13. Член Комітету, незгодний з текстом протоколу, має право внести в протокол свої зауваження.

14. Оригинал протоколу зберігається в офісі ІнАУ.