План роботи Інтернет Асоціації України

П Л А Н  Роботи

Правління Інтернет Асоціації України

Напрямки діяльності Заходи Відповідальні/ учасники Примітка
1

Захист законних інтересів членів ІнАУ

1.1

Опір монополізму, порушенням умов економічної конкуренції

 

У взаємодії з Антимонопольним комітетом України забезпечувати протидію монополізму, запобігати порушенням економічної конкуренції та використанню демпінгових цін, сприяти впровадженню принципів професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету та телебачення, пропагувати на телекомунікаційному ринку України ідеї добросовісної конкуренції

О.Арутюнян

Я-К.Большакова М.Козак

 

Протидіяти монополізму і сприяти встановленню прозорих відносин на ринку платного ТБ

О.Арутюнян

М.Козак

 

З метою відстоювання інтересів учасників Асоціації брати участь у робочих групах, нарадах щодо опрацювання нормативно-правових актів на виконання Закону України “Про захист економічної конкуренції”

О.Арутюнян

М.Козак

 

1.2

Захист від незаконних дій держави і третіх осіб

Організувати реагування на випадки порушення законних інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку з боку органів державної влади та місцевого самоврядування

Я-К.Большакова

А.Нагорнюк

 

Протидіяти незаконним законодавчим спробам зобов’язати операторів телекомунікацій закуповувати обладнання та програмні засоби в інтересах держорганів за власні кошти, виконувати в інтересах правоохоронних органів інші не властиві дії та функції у сфері електронних комунікацій

А.Нагорнюк М.Тульєв

 

 

1.3

Протидія шкідливим новаціям у сфері податків і зборів

Продовжити захист членів ІнАУ у питаннях протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, необґрунтованим преференціям окремим учасникам ринку

К.Жакун

А.Нагорнюк

 

1.4

Підтримка ліцензіатів радіочастот і дерегуляція у сфері використання РЧР

Продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів, сприяти захисту інтересів легальних учасників цього ринку

 

А.Нагорнюк

 

2

Забезпечення доступу до інфраструктури телекомунікацій

2.1

Впровадження необхідних змін до законодавства в сфері доступу до інфраструктури

Сприяти внесенню змін до Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж», відповідних  нормативно-правових актів для створення  сприятливих умов для розгортання телекоммереж з метою надання телекомунікаційних послуг з  урахуванням інтересів операторів та провайдерів телекомунікацій

О.Арутюнян

К.Жакун

С.Кушнарьов

А.Нагорнюк

 

 

 

Сприяти безумовному забезпеченню впровадження положень та методик відповідно до закону України проекту закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» і  врахування інтересів операторів/ провайдерів телекомунікацій в цьому процесі

Я-К.Большакова

 

2.2

Доступу до об’єктів інфраструктури, які перебувають в комунальній власності

Сприяти виконанню вимог законодавства України з боку органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підтримки розвитку телекомунікаційних мереж та доступу до об’єктів інфраструктури, які перебувають в комунальній власності, максимальне вжиття  заходів із захисту інтересів учасників Асоціації у разі порушення їх прав чи законних інтересів власниками інфраструктури об'єктів доступу

С.Кушнарьов С.Лева

А.Нагорнюк

 

 

2.3

Доступ до кабельної каналізації електрозв’язку

Приділити увагу недопущенню зловживань монопольним становищем на ринку кабельної каналізації електрозв’язку

Я-К.Большакова

С.Кушнарьов А.Нагорнюк

 

3

Розвиток дочірніх підприємств та структур ІнАУ

3.1

Розвиток ДП «Українська мережа обміну трафіком»

Реалізувати рішення щодо подальшого розвитку та впровадження нових послуг ДП «УкрМОТ»

Я-К.Большакова

 

 

3.2.

Розвиток Комітетів ІнАУ

При розробці планів роботи комітетів ІнАУ опрацювати доцільність і можливість розробки правил і стандартів у відповідних сегментах

   
   

Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції рекомендувати продовжити роботу щодо опрацювання норм професійної етики у сфері надання послуг доступу до Інтернету та телебачення

О.Арутюнян

 
   

Актуалізувати перелік членів Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи словa і Комітету ІнАУ з питань телебачення, медіаконтенту та інтелектуальної власності

К.Жакун

М.Тульєв

 
   

Створити на базі Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій Комітет ІнАУ з питань технологій

М.Козак

 
   

Відновити роботу Комітету ІнАУ з питань Інтернету речей

   

4

Забезпечення балансу між свободою та безпекою в Інтернеті

4.1

Захист свободи слова

Сприяти забезпеченню свободи слова і прав людини в Інтернеті при дотриманні необхідних умов щодо безпеки, вживати всіх можливих заходів щодо недопущення встановлення цензури в мережі Інтернет

М.Тульєв

 

4.2

Безпечніше використання Інтернету і протидія кіберзлочинності

Продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України та положень Конвенції про кіберзлочинність, сприяти імплементації цієї Конвенції у національне законодавство, здійснення інших видів участі у цьому напрямку для захисту учасників Асоціації

С.Кушнарьов А.Нагорнюк М.Тульєв

 

Сприяти забезпеченню виконання законодавства України щодо недопущення незаконних вилучень обладнання та порушень прав третіх осіб

С.Кушнарьов А.Нагорнюк М.Тульєв

 

4.3

Захист телекомунікацій та інформаційна безпека

Сприяти удосконаленню правових механізмів, спрямованих на посилення відповідальності за пошкодження інфраструктури телекомунікаційних мереж, а також добиватися від відповідних державних органів адекватного реагування на випадки крадіжок і пошкоджень кабелів та обладнання

О.Арутюнян

Я-К.Большакова А.Нагорнюк М.Тульєв

 

Забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі задля забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж в період зовнішньої гібридної агресії задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері

А.Нагорнюк М.Тульєв

 

Продовжити роботу в напрямку розроблення відповідних роз'яснень Верховним Судом з питань обмеження доступу до ресурсів в мережі Інтернет, набуття єдиної та вірної практики застосування судами законодавства у сфері електронних комунікацій

М.Тульєв

 

5

Розвиток ринку інтернет-реклами

5.1

Розвиток дослідницьких проектів

Сприяти розвитку ринку інтернет-реклами в Україні та захисту прав учасників цього ринку

М.Коміссарук

 

Продовжити виконання і розвиток досліджень в сфері інтернет-реклами

М.Коміссарук

 

6

Підтримка законодавчих ініціатив

6.1

Дерегуляція і впровадження європейських принципів регулювання

Забезпечити врахування інтересів суб’єктів господарювання при опрацюванні базових законів України у сфері ІКТ задля встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, які відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні

А.Нагорнюк М.Тульєв

 

Докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку відповідно до європейських принципів регулювання та взаємодії, продовжити роботу щодо спрощення діяльності у сфері електронних комунікацій та недопущення створення з боку державних органів несприятливих умов для господарської діяльності суб'єктам малого і мікропідприємництва у сфері електронних комунікацій

О.Арутюнян
М.Тульєв

 

Сприяти прийняттю Закону «Про медіа», який би врахував реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгоджував національне законодавство з міжнародними договорами та забезпечив практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності

К.Жакун

 

Сприяти розвитку адресного і доменного простору України з урахуванням позицій зацікавлених учасників вітчизняного інтернет-ринку

М.Тульєв

 

Забезпечити взаємодію з відповідними органами влади, місцевого самоврядування, комунальними підприємствами з питань розвитку сфери Інтернету речей, сприяти вивченню міжнародного досвіду у сфері Інтернету речей, проведенню заходів, спрямованих на поширення в Україні міжнародного досвіду у цій сфері

С.Кушнарьов

 

6.2

Сфера аудіовізуальних послуг

Сприяти прийняттю Закону України «Про аудіовізуальні послуги», яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності

О.Арутюнян
К.Жакун

 

6.3

Питання авторського права та суміжних прав

Продовжити роботу щодо недопущення спотворення у національному законодавстві європейських норм захисту авторського та суміжних прав в мережі Інтернет з одночасним сприянням створенню умов для  розвитку легальних платформ розповсюдження об’єктів авторських та суміжних прав 

К.Жакун

 

Продовжити роботу у напрямку захисту членів Асоціації у сфері кабельної ретрансляції об'єктів авторського права і суміжних прав

К.Жакун

 

7

Співпраця з учасниками ІКТ-ринку

7.1

Профільні комітети ВР, парламентські фракції, Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, участь у засіданнях Комітету з питань опрацювання законопроектів, донесення позиції ІнАУ в ході засідань, комітетських і парламентських слухань

О.Арутюнян

К.Жакун

М.Козак

А.Нагорнюк

О.Савчук

 

Комітет ВРУ з питань свободи слова: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, участь у засіданнях Комітету з питань опрацювання законопроектів, донесення позиції ІнАУ в ході засідань, комітетських і парламентських слухань

А.Соломаха

М.Тульєв

 

Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, участь у засіданнях Комітету з питань опрацювання законопроектів, донесення позиції ІнАУ в ході засідань, комітетських і парламентських слухань

А.Соломаха

 

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, участь у засіданнях Комітету з питань опрацювання законопроектів, донесення позиції ІнАУ в ході засідань, комітетських і парламентських слухань

О.Савчук

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

А.Соломаха

 

НКРЗІ: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, донесення позиції ІнАУ в ході засідань і нарад

М.Козак

С.Лева

А.Нагорнюк

О.Савчук

 

НКРЕКП контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, донесення позиції ІнАУ в ході засідань і нарад

 

 

Адміністрація Держспецзв’язку

М.Тульєв

 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, донесення позиції ІнАУ в ході засідань і нарад

К.Жакун

А.Соломаха

 

Мінцифри: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, донесення позиції ІнАУ в ході засідань і нарад

Я-К.Большакова

А.Нагорнюк

О.Савчук

 

Міністерство інфраструктури України: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, донесення позиції ІнАУ в ході засідань і нарад

А.Нагорнюк

 

Міністерство культури та інформаційної політики України: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, донесення позиції ІнАУ в ході засідань і нарад

А.Соломаха

 

Державна податкова служба України: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, донесення позиції ІнАУ в ході засідань і нарад

М.Козак

 

Державна регуляторна служба: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, донесення позиції ІнАУ в ході засідань і нарад

А.Соломаха

 

МВС, Національна поліція, Кіберполіція: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ

С.Лева

А.Нагорнюк

 

СБУ: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ

О.Арутюнян

С.Лева

А.Нагорнюк

О.Савчук

 

Бюро економічної безпеки України: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ, донесення позиції ІнАУ в ході засідань і нарад

 

 

Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ": контакти, донесення позиції ІнАУ при опрацюванні законодавчих ініціатив

А.Нагорнюк

О.Савчук

 

Фракція Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ": контакти, донесення позиції ІнАУ при опрацюванні законодавчих ініціатив

А.Соломаха

 

Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина": контакти, донесення позиції ІнАУ при опрацюванні законодавчих ініціатив

 

 

Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ": контакти, донесення позиції ІнАУ при опрацюванні законодавчих ініціатив

М.Тульєв

 

Фракція Політичної Партії "ГОЛОС": контакти, донесення позиції ІнАУ при опрацюванні законодавчих ініціатив

 

 

7.2

Сектор громадських організацій та бізнес-асоціацій сфери інфокомунікаційних послуг, ринку інтернет-реклами, виробників контенту, найбільші політичні партії, профільні міжнародні організації.

АППК: співпраця з метою координації позицій задля забезпечення захисту законних інтересів суб’єктів господарювання у сфері електронних комунікацій і подальшого розвитку інформаційного суспільства

О.Арутюнян

К.Жакун

А.Нагорнюк

А.Соломаха

 

 

Телас: співпраця з метою координації позицій задля забезпечення захисту законних інтересів суб’єктів господарювання у сфері електронних комунікацій і подальшого розвитку інформаційного суспільства

А.Нагорнюк

О.Савчук

 

ТПУ: співпраця з метою координації позицій задля забезпечення захисту законних інтересів суб’єктів господарювання у сфері електронних комунікацій і подальшого розвитку інформаційного суспільства

О.Арутюнян

О.Савчук

А.Соломаха

 

Інші профільні вітчизняні і міжнародні організації в сфері електронних комунікацій: співпраця з метою координації позицій задля забезпечення захисту законних інтересів суб’єктів господарювання у сфері електронних комунікацій і подальшого розвитку інформаційного суспільства

О.Савчук

 

Об’єднання сфери інтернет-реклами: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ

М.Коміссарук

 

Асоціації сфери ЖКГ (Асоціація міст України, Асоціація управителів житла, Асоціація ОСББ, Спілка власників житла): контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ

 

 

ГО і об’єднання в сфері інтелектуальної власності і захисту авторських прав: контакти, взаємодія з питань захисту законних інтересів членів ІнАУ

А.Соломаха

 

7.3

Суб’єкти господарювання, які надають послуги електронних комунікацій

Залучення учасників ринку електронних комунікацій до співпраці і членства в ІнАУ. Створення додаткових цінностей для них

 

 

7.4

Взаємодія зі ЗМІ

 Інтерв’ю і повідомлення для ЗМІ з ключових питань діяльності асоціації

 

 

8

Організація і проведення заходів ІнАУ та заходів у партнерстві

8.1

IGF-UA, жовтень-листопад 2021

Участь в роботі Організаційного Комітету ДЕК, опрацювання формату і програми IGF-UA, модерація секції IGF-UA

О.Арутюнян

 

 

Telecom Ukraine 2021, 3-6.09.2021

Організація і модерація окремого тематичного блоку ІнАУ в рамках Конференції.

К.Жакун
О.Савчук

 

 

#TIM 2021: Telecom IT Media (21-22.10.20201)

Організація і модерація окремого тематичного блоку ІнАУ в рамках Конференції

О.Савчук

 

 

ДЕК-2022, травень-червень 2022

Участь в роботі Програмного Комітету ДЕК, модерація тематичних секцій ІнАУ в рамках Конференції

К.Жакун
С.Лева
А.Соломаха
О.Савчук

 

 

УКОЗ-2022

Організація і модерація окремого тематичного блоку ІнАУ в рамках Конференції

К.Жакун
М.Козак
М.Тульєв