Історія ІнАУ - 2007 рік

13 лютого 2007 р.

Відбувся   III Конгрес „Україна на шляху до інформаційного суспільства”   та 8-й з’їзд Інтернет Асоціації України /Київ, Український Дім/. На з’їзді обрано керівництво ІнАУ, затверджено бюджет Асоціації на 2007 рік. Серед основних напрямків діяльності – розвиток технічної бази UA-IX з врахуванням значного зростання об’єму трафіку, висування власних законодавчих ініціатив, тісна співпраця з іншими організаціями з метою лобіювання інтересів учасників ринку ІКТ.

 

16 березня 2007 р.

ІнАУ взяла участь у засіданні  робочої групи при Державниомк департаменті з питань зв’язку та інформатизації  щодо розвитку інформаційного суспільства  в Україні  на виконання  пункту 2 Закону України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”. В рамках робочої групи було розроблено пропозиції до Плану заходів з реалізації завдань, передбачених зазначеним Законом,  наближені за змістом до сучасних вимог усієї сфери  інформатизації, а також забезпечували  максимальне  наближення результатів його виконання до сучасних світових вимог побудови інформаційного суспільства.

 

20 березня 2007 р.

ІнАУ взяла участь в круглому столі  «Шляхи державного регулювання ринку ІР-телефонії в Україні» , організованому Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. В ході обговорення, висвітлювалися найактуальніші питання в сфері телекомунікацій,:

 • Проблеми формування ринку ІР – телефонії в Україні.
 • Шляхи вирішення регуляторних питань ринку ІР – телефонії в Україні.
 • Стан ринку IP-телефонії в Україні з боку операторів, які отримали відповідні ліцензії протягом 2005-2007 років.
 • Проблемні питання державного регулювання ринку ІР-телефонії в Україні.
 • Проблеми розвитку ІР-телефонії в комп’ютерних клубах на прикладі Харківської області.
 • Проблеми роботи регіональних Інтернет-сервіс провайдерів при наданні послуг ІР-телефонії.
 • Виступ представника ВАТ «Укртелеком».
 • Розвиток ринку IP-телефонії України в контексті виконання Концепції розвитку телекомунікацій України до 2010 року.
  • класифікація послуг ІР – телефонії;
  • взаємоз’єднання мереж;
  • використання номерного ресурсу;
  • оцінка якості наданих послуг;
  • взаєморозрахунки і ціноутворення;
  • маршрутизація голосового трафіку.

 

17 квітня 2007 р.

ІнАУ провела круглий стіл з питань розвитку ринку Інтернет-реклами.

 

26 квітня 2007 р.

На засіданні Правління ІнАУ підвищено тарифи на обслуговування в мережі обміну трафіком з метою модернізації платформи обладнання мережі UA-IX.

 

Квітень 2007 р.

ІнАУ провела активну роботу щодо проекту нормативно-правового акту «Положення про вимірювання телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій», розробленого НКРЗ. Свої зауваження та пропозиції ІнАУ направила до НКРЗ, Антимонопольного комітету України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

 

Квітень 2007 р.

ІнАУ увійшла до складу Робочої групи при НКРЗ з розробки основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг. В результаті роботи ІнАУ подала до НКРЗ альтернативний проект документу про основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг.

 

18 травня 2007 р.

ІнАУ  повела круглий стіл «Ринок Інтернет-реклами. Прозорість та ефективність.». Круглий стіл було проведено в рамках Міжнародного фестивалю реклами.

 

24 травня 2007 р.

Відбулася VIII конференція ІнАУ і UA-IX /м. Судак/. Обговорювалися питання електронного врядування, новини законодавства та нові технології й послуги у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

 

31 травня 2007 р.

В  рамках 8-го Київського Міжнародного фестивалю реклами Інтернет Асоціація України провела круглий стіл "Ринок Інтернет реклами. Прозорість та ефективність".

 

12 - 13 червня 2007р.

ІнАУ взяла участь в науково-практичній конференції на тему "Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України", організованою Національною комісією з питань регулювання зв'язку. Тематика доповідей стосувалася широкого спектру питань відносно: - науково-технічного забезпечення визначення принципів держполітики відносно регуляторного впливу на ринок телекомунікацій України на період 2006-2010 рр.;

- розробки сценаріїв ухвалення рішень у сфері телекомунікацій на основі методології передбачення; - удосконалення порядку ліцензування і регулювання взаємин операторів при взаємо з’єднання телекомунікаційних мереж. Зокрема, надання послуг місцевій телефонії планується впровадити на дозвільній основі шляхом реєстрації операторів в спеціальному Реєстрі і за умови виконання ними вимог спеціальних ліцензійних умов. Крім того, в перспективі виключення подвійного ліцензування послуг мобільного зв'язку, фіксованого радіодоступу і ефірного віщання. Ефірне віщання ліцензіюватиметься тільки Нацрадою телебачення і радіомовлення, на мобільний зв'язок і фіксований радіодоступ  - видаватиметься ліцензія тільки на РЧР;

- розробки методики визначення собівартості доступу до мереж операторів ТК і удосконалення тарифного регулювання. Зокрема наголошувалося, що тарифи на послуги кінцевим споживачам повинні формуватися тільки на підставі тарифів на послуги доступу;

- аналізу правових, економічних і інвестиційних аспектів регулювання і розвитку ринку телекомунікацій; - користування обмеженим ресурсом - радіочастотним;

- проведення конверсії РЧР України; - здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій і користування РЧР в смугах частот загального користування;

- дослідження методик розрахунку електромагнітної сумісності;

- впровадження методів і способів контролю якості телекомунікаційних послуг.

 

26 червня 2007 р.

ІнАУ взяла участь в семінарі на тему "Професійні знання, уміння і навики фахівців інформаційно-комунікаційних технологій: вимоги практики і формування в освітніх установах", який був організований Держдепартаментом зв'язку та інформатизації.  Мета семінару - ознайомлення фахівців сфери ІКТ з принципами формування галузевих стандартів вищої освіти, якими повинні володіти випускник ВУЗ у в сфері знань "Інформатика та обчислювальна техніка" і "Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок".

 

3 липня 2007 р.

ІнАУ взяла участь в Міжнародній  конференції „Європейські стандарти діяльності регуляторних органів  електронних ЗМІ: прозорість і незалежність”.  Співорганізатори конференції  – Європейська комісія Ради Європи,  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та  Національна комісія з утвердження свободи слова й розвитку інформаційної галузі при Президентові України.

 

18 серпня 2007 р.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  N 653-р затверджено План заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки".

В розробці Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні ІнАУ брала активну участь упродовж 2-х років.

  

4 вересня 2007 р.

ІнАУ направила відкрите звернення Президенту України В. Ющенку про складну ситуацію на ринку телекомунікацій,  що склалася упродовж 2006-2007 рр. У зверненні ІнАУ висловила занепокоєність щодо нестабільності на ринку, підкреслила бажання бачити незалежний, професійний та релевантний орган регулювання галуззю та запропонувала будь-яку практичну підтримку й допомогу в роботі новопризначеним посадовцям регулятивного органу зв’язку.

 

5 вересня 2007 р.

В Українській мережі обміну трафіком встановлено нове обладнання Extreme BlackDiamond 8810 для підключення на швидкості 10Гбіт/c. 
Таким чином UA-IX стала першою мережею обміну трафіком на швидкості 10 Гбіт/с серед країн СНД.

 

10 вересня 2007 р.

Українська мережа обміну трафіком (UA-IX) відмітила своє 7-річчя.

 

 25 вересня 2007 р.

Здійснено перше підключення на швидкості 10 Гбіт/c (компанія «Воля»).

 

26 жовтня 2007 р.

В інформаційному агентстві УНІАН відбулася прес-конференція представників Інтернет Асоціації України щодо прийнятої постанови Кабінету Міністрів України №1169 від 26 вересня 2007р. „Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації”. Під час своїх виступів представники ІнАУ зазначили, що дана Постанова суперечить нормам Конституції, порушує права та основні свободи людини, закликали владу до негайного скасування антиконституційного та антидемократичного  акту.

Інтернет Асоціація України направила відповідні листи про незаконність та необхідність негайного скасування Постанови КМУ № 1169 до Міністерства Юстиції України, Державного комітету України з питань  підприємництва, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого з прав людини, а також Відкритого листа до Президента України.

 

12 -15 листопада 2007 р.

ІнАУ в складі української делегації взяла  участь в роботі Форуму з управління Інтернетом (Internet Governance Forum), що працює під патронатом Генерального секретаря ООН та вже вдруге скликається Організацією Об’єднаних Націй. Форум проходив у Бразилії в місті Ріо-де-Жанейро.

Учасники Форуму на пленарних та секційних засіданнях обговорювали нагальні питання управління Інтернетом: доступ (доступність і дешевизна, операційна сумісність, стандартизація); критичні Інтернет-ресурси (система доменних імен, ІР-адресація, коренева серверна система, технічні стандарти, телекомунікаційна інфраструктура); забезпечення безпеки (створення умов довіри, захист від спаму і вірусів, забезпечення приватної недоторканості); 
заохочення багатомовності та відкритості.

У рамках Форуму українська делегація провела консультації з провідними ІТ-компаніями світу з питань політики та досягнень у сфері розвитку Інтернету.

  

20 листопада 2007 р.

Відбувся ІІІ турнір Інтернет Асоціації України по боулінгу.

 

11 грудня 2007 р.

В інформ-агентстві «УНІАН» відбулася прес-конференція представників Інтернет Асоціації України щодо відповідей державних органів на звернення ІнАУ  з приводу постанови Кабінету Міністрів України № 1169 від 26 вересня 2007р. „Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації ”.

Під час прес-конференції члени Правління Інтернет Асоціації України донесли до відома представників ЗМІ, які відповіді ІнАУ отримала від державних органів на свої звернення щодо  порушення конституційних прав і свобод громадян, яке стало можливим з прийняттям КМУ постанови № 1169. Пояснили невідповідність цієї постанови чинному законодавству  та  можливі негативні наслідки її дії.

 

12 грудня 2007 р.

Голова Правління ІнАУ Тетяна Попова взяла участь у семінарі «Регулювання онлайн-медіа: межі свободи слова та свавілля», організованому МГО «Інтерньюз- Україна». Це був спільний проект з Радою Європи та Національною комісією з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президенті України.

Метою семінару було обговорити питання онлайн-медіа, європейський досвід, юридичні аспекти діяльності онлайн-ЗМІ в Україні, межі свободи слова та «писання на заборі».

 

13 грудня 2007 р.

Відбулося спільне святкування Нового року Інтернет Асоціації України, Телеком Клубу та асоціації «АПІТУ», в якому взяли участь керівники провідних компаній галузі інформаційно-комунікаційних технологій.