Питання та відповіді

Хто може бути членом Асоціації?

Юридичні особи, діяльність яких пов’язана з функціонуванням ринку інформаційно-комунікаційних технологій та ті, хто визнає Статут ІнАУ.

 

Які бувають види членства?

Члени Асоціації можуть бути дійсні та асоційовані.

Дійсні члени мають право:

 1. брати участь в управлінні справами Асоціації;
 2. голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах;
 3. вимагати розгляду на Загальних Зборах питань, що стосуються діяльності Асоціації;
 4. обирати та бути обраними до органів управління Асоціації;
 5. отримувати інформацію про діяльність Асоціації;
 6. користуватися всіма видами методичної та іншої допомоги, яку може надавати Асоціація;
 7. публікувати свої наукові праці у виданнях Асоціації;
 8. отримувати від Асоціації допомогу в захисті своїх законних прав та інтересів;
 9. вийти із членів Асоціації;
 10. інші права, передбачені Статутом.

Асоційовані члени мають право:

Всі права Дійсних членів, окрім зазначених в пунктах 2 і 4 вищенаведеного переліку.

 

Яка процедура прийняття в члени Асоціації?

Процедура прийняття в члени Асоціації передбачає проходження таких етапів:

 • Отримання письмових рекомендацій від двох Дійсних Членів Асоціації.
 • Заповнення заяви кандидата та передача в офіс Асоціації разом з рекомендаціями. 
 • Рішення Загальних Зборів (ЗЇзду).
 • Отримання повідомлення про прийняття в члени Асоціації.
 • Оплата вступного внеску.

 

Який розмір щорічних внесків?
Щорічні внески: Дійсний член - 5 000 гривень; Асоційований член - 2 500 гривень.

 

Які строки сплати внесків?
Перший членський внесок вносять протягом 30 банківських днів з моменту отримання повідомлення про оплату членських внесків. Щорічні членські внески сплачуються одноразово або з розбивкою по кварталам, але не пізніше 10 днів після початку чергового року (кварталу) членства в ІнАУ.