Лист № 30 від 29.03.2024 Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації щодо вдосконалення законодавства для забезпечення якості надання ЕКП

Вихідні реквізити
Вих. № 30 від 29.03.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації

Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

Вих. № 30

від 29.03.2024

 

На Ваш №04-33/14-2024/61495 від 20.03.2024 

щодо розгляду законопроектів

 

Шановний Михайле Валерійовичу!

            Інтернет Асоціація України висловлює Вам свою повагу та у відповідь на Ваш лист від 20.03.2024 № 04-33/14-2024/61495 надає пропозиції до законопроектів:

  • про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання питань ліцензій на користування радіочастотним спектром України та дозволів на користування ресурсом нумерації;

  • про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій;

  • про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання питання державного нагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж.

            Головне, з чим ми звертаємось до Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, це не підтримувати ті зміни до законодавства, що регулює сферу електронних комунікацій, які направлені на посилення тиску на постачальників електронних комунікацій, в т.ч. шляхом накладення регуляторним органом адміністративно-господарських санкцій. У разі виявлення порушень законодавства у сфері електронних комунікацій, в т.ч. щодо невиконання рішень НЦУ, регуляторному органу не обов’язково одразу ж вдаватись до накладення адміністративно-господарських санкцій, а достатньо надати припис про усунення порушень такому постачальнику, з’ясувати фактичні обставини, зокрема, технічні можливості тощо та сприяти усуненню допущених порушень. 

            Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» регуляторний орган здійснює державне регулювання, державний нагляд (контроль) з метою досягнення балансу інтересів користувачів, держави, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки електронних комунікацій, розвитку конкуренції, інтеграції ринків України у зазначених сферах до ринків Європейського Союзу. Проте, положення, запропоновані у законопроектах, перетворюють НКЕК з регуляторного у каральний орган.

Додаток: на 15 арк., у 1 прим.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                Олександр САВЧУК