Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №6 від 24.06.2021

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 6 від 24.06.2021 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур (при розгляді питань 2-3)

О.Савчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь 6 членів Правління при розгляді питання 1  і  7

членів Правління при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 8 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 3-й квартал 2021 р.

2. Щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ.

3. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 3-й квартал 2021 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Затвердити проект бюджету ДП «УКРМОТ» на 3-й квартал 2021 р.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ.

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили:

Вважати доцільним проведення чергового З`їзду ІнАУ 6 серпня 2021 року. Доручити адміністрації ІнАУ здійснити необхідну підготовчу роботу.

Голосували: Одноголосно.

 

3. Різне.

3.1. Про модернізацію вебсайтів ІнАУ і ДП «УКРМОТ».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Доручити В.Куковському надати на затвердження Правління проект договору з ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті» щодо модернізації вебсайтів ІнАУ і ДП «УКРМОТ».

Голосували: Одноголосно.

 

3.2. Щодо участі представників ІнАУ у проекті МОЗ щодо вакцинації організованих колективів.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Доручити адміністрації ІнАУ зареєструвати у МОЗ заявку на виїзд мобільної бригади в офіс ІнАУ для щеплення бажаючих співробітників компаній-членів ІнАУ. Поінформувати членів ІнАУ про цей проєкт.

Голосували:

За: 6 (О.Глущенко, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, О.Савчук, М.Тульєв).

Утримався: 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                        А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                             В.Куковський