Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №5 від 27.05.2021

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 5 від 27.05.2021 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питання 1)

С.Лева

В.Мазур (при розгляді питання 1)

О.Савчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь 8 членів Правління при розгляді питання 1  і  6

членів Правління при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 8 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ.

2. Щодо змін до Статуту ІнАУ, які дають можливість дистанційного прийняття рішень.

3. Про хід модернізації ДП «УКРМОТ».

4. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ.

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили:

За результатами обговорення дійшли висновку щодо збереження ризиків проведення З`їзду ІнАУ, пов`язаних з епідемічною ситуацією в Україні. Розглянути питання щодо проведення З`їзду на наступному засіданні Правління.

Голосували:

За: 6 (О.Глущенко, К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков).

Утримались: 2 (О.Савчук, М.Тульєв).

 Рішення прийнято.

 

2. Щодо змін до Статуту ІнАУ, які дають можливість дистанційного прийняття рішень.

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили:

Внести до порядку денного чергового З`їзду ІнАУ питання щодо доцільності внесення змін до Статуту ІнАУ, які дають можливість дистанційного проведення З`їзду ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

3. Про хід модернізації ДП «УКРМОТ».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома інформацію.

3.2. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» надати Правлінню для затвердження проєкт угоди про придбання комутатора VSP 7432.

Голосували: Одноголосно.

 

4. Різне.

4.1. Про прес-конференцію з питань судових рішень і судової практики щодо блокування інтернет-ресурсів.

Слухали: М.Тульєва.

Ухвалили:

Провести прес-конференцію з питань судових рішень і судової практики щодо блокування інтернет-ресурсів.

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                   А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                         В.Куковський