Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №4 від 29.04.2021

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 4 від 29.04.2021 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-2)

С.Лева

В.Мазур

О.Савчук

А.Соломаха (при розгляді питань 1-2)

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошений:

С.Першин (при розгляді питання 1.3).

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь 8 членів Правління при розгляді питання 1-2  і  6 членів

Правління при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 9 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо бюджетів ІнАУ і ДП «УКРМОТ».

2. Щодо чергового З’їзду ІнАУ.

3. Щодо пропозицій і зауважень до проекту Закону України «Про перехоплення телекомунікацій».

4. Щодо пам’ятки операторам з опрацювання судових вимог з блокування сайтів.

5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо бюджетів ІнАУ і ДП «УКРМОТ».

1.1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ про звіти з виконання бюджетів ІнАУ і ДП «УКРМОТ» за підсумками 1 кв. 2021 р.

Слухали: В.Куковського, А.Пятнікова.

Ухвалили:

1.1.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 1-го кварталу 2021 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.

1.1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 1-го кварталу 2021 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

1.1.3. Внести зміни до бюджету ДП «УКРМОТ» відповідно до Додатку 1.

Голосували: Одноголосно.

 

1.2. Звіт і Висновки про проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2020 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію аудиторської компанії ТОВ  «КИЇВАУДИТ» щодо позитивних Звіту і Висновку про проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2020 року.

Голосували: Одноголосно.

 

1.3. Про хід модернізації UA-IX.

Слухали: В.Куковського, С.Першина, членів Правління.

Ухвалили:

1.3.1. Взяти до відома інформацію про хід модернізації UA-IX.

1.3.2. Направити листа до виробника обладнання Extreme Networks з описом поточної ситуації і пропозиціями щодо подальшого співробітництва.

1.3.3. При наступних етапах здійснення проєктів модернізації передбачити в договорах можливість відмови від проєктів в разі невідповідності критеріям надійності обладнання.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Щодо чергового З’їзду ІнАУ.

Слухали: А.Пятнікова, М.Коміссарука, А.Соломаху.

Ухвалили:

Визначити дату проведення чергового З‘їзду ІнАУ після завершення встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та посилених протиепідемічних заходів.

Голосували:

За: 7 (О.Глущенко, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, О.Савчук, М.Тульєв)

Проти: 1 (А.Соломаха).

Рішення прийнято.

 

3. Щодо пропозицій і зауважень до проекту Закону України «Про перехоплення телекомунікацій».

Слухали: М.Тульєва.

Ухвалили:

Взяти за основу проект пропозицій до проекту Закону України «Про перехоплення телекомунікацій». Доручити М.Тульєву як керівнику робочої групи від ІнАУ доопрацювати з урахуванням зауважень і направити пропозиції до Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації.

Голосували: Одноголосно.

 

4. Щодо пам’ятки операторам з опрацювання судових вимог з блокування сайтів.

Слухали: М.Тульєва.

Ухвалили:

Схвалити пам’ятку операторам з опрацювання судових вимог з блокування сайтів і доручити Адміністрації ІнАУ розповсюдити її серед членів ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

5. Різне.

5.1. Щодо Меморандуму про співробітництво між ІнАУ та НААУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Схвалити Меморандум про співробітництво між Національною асоціацією адвокатів України та Інтернет Асоціацією України і доручити Голові Правління ІнАУ підписати його.

Голосували: Одноголосно.

 

5.2. Щодо заяви ТОВ «Старлайт Діджитал» та листа ТОВ «Старлайт Медіа».

Слухали: В.Мазура, членів Правління.

Ухвалили:

Взяти за основу тези відповідей на заяву ТОВ «Старлайт Діджитал» та лист ТОВ «Старлайт Медіа» та надіслати листи у відповідь після врахування додаткової інформації.

Голосували: Одноголосно.

 

5.3. Щодо каталогу відповідей державних, судових і комунальних органів на запити ІнАУ.

Слухали: В.Мазура.

Ухвалили:

Доручити Адміністрації ІнАУ опрацювати питання структуризації інформації щодо відповідей державних, судових і комунальних органів на запити ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                           А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                В.Куковський