Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 28.01.2021

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 1 від 28.01.2021 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питання 2)

С.Лева

В.Мазур (при розгляді питання 2)

О.Савчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь 7 членів Правління при розгляді питання 1 і 8 членів Правління

при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 9 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

2. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: Голову Ревізійної комісії ІнАУ А.Нагорнюка.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.

1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УКРМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

1.3. Рекомендувати черговому З’їзду ІнАУ затвердити звіти по виконанню бюджетів ІнАУ та ДП «УКРМОТ» за 2020 рік.

1.4. Схвалити проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2020 року аудиторською компанією ТОВ  «КИЇВАУДИТ».

Голосували: Одноголосно.

 

2. Різне.

Щодо звернення з метою зменшення вартості ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії провайдера програмної послуги.

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили:

Направити до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звернення з метою зменшення вартості ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії провайдера програмної послуги.

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                         А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                               В.Куковський