Лист № 133/1-5 від 25.11.2020 ВРУ щодо пропозицій до законопроекту № 4305 від 02.11.2020

Вихідні реквізити
Вих. № 133/1-5 від 25.11.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики
Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку
Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань правоохоронної діяльності

МОНАСТИРСЬКОМУ Д.А.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань правової політики

КОСТІНУ А.Є.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань економічного розвитку

НАТАЛУСІ Д.А.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань антикорупційної політики

РАДІНІЙ А.О.

 

Вих. № 133/1-5

від 25.11.2020

 

Щодо зауважень та пропозицій до

законопроекту (№ 4305 від 02.11.2020)

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

2 листопада 2020 року у Верховній Раді України за № 4305 зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку здійснення розслідування кримінальних правопорушень з метою забезпечення належних умов для розвитку цифрової економіки» (далі – проект Закону), ініціаторами якого народні депутати України Чернєв Є.В., Гетманцев Д.О. та інші.

Як вказано у Пояснювальній записці, проектом Закону передбачається запровадження низки заходів, спрямованих на унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність юридичних осіб-резидентів Дія Сіті (їх посадових осіб, представників), що здійснюють діяльність у сфері цифрової економіки в Україні. Також вказується, що однією із основних проблем у сфері цифрової економіки є необґрунтоване втручання у діяльність суб’єктів господарювання правоохоронних органів. Зазначене очевидно знижує інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність України, створює несприятливі економічні умови для української цифрової індустрії, стимулює відтік капіталу за кордон, створює вкрай негативне сприйняття бізнес-спільнотою процесуальних дій в рамках розслідування кримінальних правопорушень.

ІнАУ цілком розділяє такі тезиси у Пояснювальній записці до проекту Закону та неодноразово звертала увагу державних інституцій щодо неприпустимості необґрунтованого втручання, вилучення телекомунікаційного майна у операторів, провайдерів телекомунікацій.

Тому, здійснивши аналіз проекту Закону, надаємо зауваження та пропозиції до окремих положень, які просимо врахувати при розгляді у вашому Комітеті та прийнятті висновку.

1. Доповненнями до частини другої статті 84 КПК України пропонується встановити, що процесуальними джерелами доказів є, зокрема, електронні докази.

Проте, поняття електронних доказів, що саме може бути віднесено до електронних доказів тощо, у проекті Закону не розкривається.

Крім того, доповненням частиною третьою статті 84 КПК України запропоновано, що порядок використання в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення електронних доказів встановлюється спеціальним законодавством.

Разом з тим, вважаємо, якщо проектом Закону пропонуються зміни та доповнення до КПК України про електронні докази, то це поняття повинно бути максимально розкрите у відповідних положеннях саме цього кодексу. Наразі, як у Пояснювальній записці не обґрунтовано, так і в національному законодавстві відсутня потреба створення спеціального законодавства щодо порядку використання електронних доказів в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення.

Відтак, проект Закону потребує доопрацювання в частині доповнення КПК України положеннями про електронні докази.

2. ІнАУ підтримує окремі положення змін до КПК України, які встановлять чіткі межі дій правоохоронних органів та, певною мірою, направлені на убезпечення  необґрунтованого їх втручання у діяльність суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій. ІнАУ, направляючи свої пропозиції до окремих законопроектів, неодноразово наголошувала на тому, що інформація, яка міститься у інформаційно-телекомунікаційних системах і може бути доказом у справі, повинна підлягати виключно копіюванню у порядку, який буде законодавчо встановлено.

Проте, вважаємо, що створюючи такі убезпечуючі умови здійснення господарської діяльності для резидентів Дія Сіті, ініціатори проекту Закону несправедливо не врахували, що перевищення повноважень правоохоронними органами при вчиненні процесуальних дій впродовж багатьох років мало місце і по відношенню до операторів, провайдерів телекомунікацій.

Тому, просимо у положеннях, якими пропонується доповнити частини першу та другу статті 159, частину другу статті 168, частину тринадцяту статті 170, частину першу та пункт 5 частини другої статті 171, частину першу статті 173, пункт 8 частини третьої статті 234, частину першу статті 264 КПК України після слів «резидента Дія Сіті» у всіх відмінках доповнити словами «оператора, провайдера телекомунікацій» у всіх відмінках.

Крім того, вважаємо, що неврахування наших пропозицій може розцінюватись як корупційне лобіювання державою окремих представників галузі інформаційно-комунікаційних технологій, створення окремим суб’єктам господарювання сприятливих умов у порівнянні з іншими.

3. У статті 365ˡ, якою пропонується доповнити Кримінальний кодекс України пропонуємо після слів «резидента Дія Сіті» доповнити словами «оператора, провайдера телекомунікацій».

Обґрунтування див. до п.2 цього листа.

 

Враховуючи наведене, при опрацюванні тексту проекту Закону просимо врахувати надані пропозиції, які забезпечать належні умови для здійснення господарської діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій та діяльність яких є основою для розвитку цифрової економіки країни.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                        А. Пятніков