Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №6 від 30.07.2020

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 6 від 30.07.2020 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

К.Жакун

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур

О.Савчук

А.Соломаха

М.Тульєв

 

Секретар Правління:

В.Куковський

 

Запрошені:

С.Першин (при розгляді питання №1)

Ю.Каргаполов (при розгляді питання № 3.1)

В.Пєтухов, І.Дядюра, С.Доротич (при розгляді питання № 3.5)

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління (8 осіб) від загального складу 9 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо подальшого розвитку мережі UA-IX.

2. Затвердження рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

3. Різне

 

РІШЕННЯ

1. Щодо подальшого розвитку мережі UA-IX.

Слухали: В.Куковського, С.Першина

Ухвалили:

1.1. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» провести тестування обладнання щодо модернізації ядра мережі UA-IX і надати звіт про результати тестування Правлінню ІнАУ.

1.2. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» підготувати альтернативні проєкти модернізації мережі UA-IX з урахуванням прогнозу розвитку ринку обміну трафіком, технічних і фінансових аспектів. Включити члена Правління ІнАУ М.Тульєва до складу робочої групи з підготовки проєктів модернізації мережі UA-IX. Проекти модернізації мережі UA-IX надати на розгляд Правління.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Затвердження рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2-й кварталу та першого півріччя 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.

2.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 2-й кварталу та першого півріччя 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

3. Різне.

3.1. Щодо участі ІнАУ у підготовці і проведенні 11-го Форуму з управління Інтернетом  IGF-UA.

Слухали: В.Куковського, Ю.Каргаполова

Ухвалили:

3.1.1. Вважати доцільною участь ІнАУ в 11-му Українському форумі з управління Інтернетом IGF-UA у якості організатора.

3.1.2. Делегувати Голову Доменного комітету ІнАУ Ю.Каргаполова представником ІнАУ в Оргкомітеті 11-го IGF-UA.

3.1.3. Запропонувати Оргкомітету IGF-UA розглянути можливість проведення 11-го IGF-UA впродовж останньої декади вересня 2020 р. в форматі відеоконференції.

Голосували: Одноголосно.

 

3.2. Щодо захисту законних інтересів членів ІнАУ у питаннях, пов’язаних з застосуванням Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Слухали: К.Жакуна, В.Куковського.

Ухвалили:

3.2.1. Взяти інформацію до відома.

3.2.2. Внести зміни до рішення Правління від 21.07.2020.

Голосували: Одноголосно.

 

3.3. Щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо присвоєння та використання офіційної електронної адреси №3861 від 16.07.2020.

Слухали: М.Тульєва.

Ухвалили:

Доручити М.Тульєву надати пропозиції зауважень до законопроекту №3861 від 16.07.2020. Направити листа з пропозиціями до Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації.

Голосували: Одноголосно.

 

3.4. Щодо звернення до ІнАУ про порушення правил економічної конкуренції на Миколаївщині.

Слухали: В.Куковського,

Ухвалили:

3.4.1. Направити листа до АМКУ з інформацією про порушення правил економічної конкуренції на Миколаївщині відповідно до заяви ТОВ «Вінер Телеком».

3.4.2. Запропонувати компанії ТОВ «Вінер Телеком» подати заявку на вступ до ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

 

3.5. Щодо проблемних питань впровадження застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) з 01 серпня 2020.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

3.5.1. Підготувати і направити листа до Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів України, МЕРТ, Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з інформацією щодо проблемних питань при застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг та пропозиціями щодо їх вирішення, а також з пропозицією введення мораторію на застосування фіскальними органами штрафів до суб’єктів малого та мікро- підприємництва за порушення у сфері використання РРО, аж до завершення карантинних обмежень у державі.

3.5.2. Проаналізувати на предмет можливої підтримки з боку ІнАУ проєкт Закону України №3853-1 от 17.07.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, а також скасування корупційного механізму кеш-бек»

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                       В.Куковський