Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №5 від 25.06.2020

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 5 від 25.06.2020 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур

О.Савчук

А.Соломаха

М.Тульєв

 

Секретар Правління:

В.Куковський

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у повному складі.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Щодо підготовки пропозицій до другого читання проекту Закону про електронні комунікації №3014.
  2. Щодо внесення змін до порядку прийняття рішень Правлінням ІнАУ методом опитування з застосуванням дистанційних методів комунікацій.
  3. Щодо пропозицій до проекту Закону України «Про медіа».
  4. Щодо бюджету ДП «УКРМОТ» на 3 квартал 2020.
  5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо підготовки пропозицій до другого читання проекту Закону про електронні комунікації №3014.

Слухали: А.Пятнікова

Ухвалили:

1.1. Взяти за основу порівняльну таблицю з зауваженнями ІнАУ до Проекту Закону про електронні комунікації №3014, направлену до Верховної Ради України листом ІнАУ вих. № 23 від 02.03.2020.

1.2. Направити до Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та народного депутата О.Федієнка пропозиції до другого читання Проекту Закону про електронні комунікації №3014 на основі порівняльної таблиці з листа ІнАУ вих. № 23 від 02.03.2020 з урахуванням змін, викликаних вилученням з Проекту Закону про електронні комунікації №3014 статей про Національного регулятора.

1.3. Делегувати А.Пятнікова і К.Жакуна для участі у обговоренні пропозицій до другого читання проекту Закону про електронні комунікації №3014 у Комітеті Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Щодо внесення змін до порядку прийняття рішень Правлінням ІнАУ методом опитування з застосуванням дистанційних методів комунікацій.

Слухали: А.Соломаху

Ухвалили:

Зняти питання з розгляду.

 

3. Щодо пропозицій до проекту Закону України «Про медіа».

Слухали: А.Соломаху, М.Тульєва

Ухвалили:

3.1. Направити до Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації звернення з проханням внести наступні зміни до проекту Закону України «Про медіа», переданого робочою групою для обговорення членам Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики:

  • Видалити пункт 3 частини другої статті 20 як грубе втручання в господарську діяльність підприємств і порушення права на свободу договору, яке призведе до руйнування будинкових розподільчих мереж (антен);
  • Видалити частину третю статті 20 як грубе втручання в господарську діяльність підприємств;
  • Доповнити статтю 21 Закону розділом 5) наступного змісту: «Суб’єкт у сфері аудіовізуальних медіа не може відмовити в укладенні угоди з провайдером програмної послуги на тих же умовах, на яких він укладає угоди з іншими провайдерами. У випадку відмови або ухиляння від укладення угоди, провайдер програмної послуги має право включити програми до пакету програм без угоди одночасно зі зверненням до суду що до врегулювання укладення договору".

3.2. Запропонувати А.Соломасі взяти участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики з обговорення пропозицій до проекту Закону України «Про медіа» з метою донесення позиції ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

4. Щодо бюджету ДП «УКРМОТ» на 3 квартал 2020.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Затвердити проект бюджету ДП «УКРМОТ» на 3 квартал 2020 (додається).

Голосували: Одноголосно.

 

5. Різне.

Про підтримку законопроєкту №3455

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

Доручити Голові Правління ІнАУ підписати спільного з АППК листа до профільних парламентських комітетів про підтримку законопроєкту №3455.

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                       А.Пятніков

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                             В.Куковський