Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №4 від 28.05.2020

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 4 від 28.05.2020 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

К.Жакун

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур

О.Савчук

А.Соломаха (при розгляді питань 1, 2.1, 2.2)

М.Тульєв (при розгляді питань 1, 2.1, 2.2)

 

Секретар Правління:

В.Куковський

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у кількості 6 осіб від загального складу 9 осіб

при розгляді питання 2.3; 8 осіб при розгляді решти питань порядку денного.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо звіту про діяльність ІнАУ у 2019-2020 рр.

2. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо звіту про діяльність ІнАУ у 2019-2020 рр.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Схвалити проект Звіту про діяльність ІнАУ у 2019-2020 рр. (додається) і надати його для ознайомлення членам ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Різне.

2.1. Щодо проведення засідань Правління ІнАУ.

Слухали: С.Леву

Ухвалили:

Вважати доцільним проведення засідань Правління ІнАУ в режимі особистої присутності в офісі ІнАУ щоквартально та/або при наявності «гострих» питань та/або значної кількості запрошених. В інших випадках доцільно проведення засідань Правління дистанційно в форматі відеоконференції.

Питання формату проведення засідання Правління вирішувати шляхом голосування відповідно до п.3.2. Регламенту роботи Правління ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

2.2. Щодо проведення чергового 27-го З’їзду ІнАУ

Слухали: А.Пятнікова

Ухвалили:

Провести черговий 27-й З’їзд ІнАУ орієнтовно у першій декаді жовтня 2020 року. Дату і формат проведення 27-го З’їзду ІнАУ визначити наступними рішеннями Правління відповідно до розвитку епідемічної ситуації.

Голосували: Одноголосно.

 

2.3. Щодо ситуації, що склалась навколо підписання договорів з ОКУ.

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

Доручити К.Жакуну разом з Адміністрацією ІнАУ опрацювати та надати на погодження Правління рекомендації членам ІнАУ стосовно дій щодо укладання договорів про надання дозволу на кабельну ретрансляцію об’єктів авторського права і суміжних прав.

Голосували: Одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                  А.Пятніков

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                       В.Куковський

Прикріплені файли