Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 30.01.2020

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 1 від 30.01.2020 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 4.1-4.3)

С.Лева

В.Мазур

О.Савчук

А.Соломаха (при розгляді питань 1-3, 4.2-4.5)

М.Тульєв (при розгляді питань 4.1-4.5)

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Представник члена ІнАУ ТОВ «Фауст» А.Гуньков

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління у кількості 7 осіб

від загального складу 9 осіб при розгляді питань 1, 2, 3;
8 осіб при розгляді питань 4.1, 4.4, 4.5; повний склад при розгляді решти питань порядку денного.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо опрацювання законопроекту у сфері електронних комунікацій.

2. Щодо участі у заходах.

3. Щодо участі у проекті «Індекс правового регулювання відносин онлайн».

4. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо опрацювання законопроекту у сфері електронних комунікацій.

Слухали: А.Пятнікова

Ухвалили:

Схвалити пропозиції робочої групи ІнАУ щодо законопроекту в сфері електронних комунікацій і направити їх листом до Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Щодо участі у заходах.

Слухали: В.Куковського, А.Соломаху

Ухвалили:

2.1. Провести прес-конференцію до Дня безпечнішого Інтернету 11.02.2020 з запрошенням представника Спілки власників житла України.

2.2. Рекомендувати представникам ІнАУ на конференції #TIM_TU_Convergence 2020 виступити з повідомленнями по законопроектам в сфері електронних комунікацій (А.Пятніков) і в сфері медіа (А.Соломаха).

Голосували: Одноголосно.

 

3. Щодо участі у проекті «Індекс правового регулювання відносин онлайн».

Слухали: В.Куковського, А.Соломаху

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома інформацію щодо участі представників ІнАУ оцінюванні законопроектів «про медіа» та «про дезінформацію» в рамках Індексу регулювання онлайн-простору.

3.2. Вважати доцільним подальшу участь експертів ІнАУ О.Глущенка, С.Дудник, А.Соломахи у проекті «Індекс правового регулювання відносин онлайн».

Голосували: Одноголосно.

 

4. Різне.

4.1. Щодо правових підстав отримання асоціацією ліквідності дочірнього підприємства із збереженням статусу неприбутковості асоціації.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома та доручити адміністрації ІнАУ отримати аудиторську консультацію з цього питання.

Голосували: Одноголосно.

 

4.2. Щодо проведення аудиту ІнАУ за підсумками 2019 р.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Винести на розгляд З’їзду ІнАУ питання щодо внесення до бюджету ІнАУ витрат на проведення аудиту ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

4.3. Щодо критеріїв виплати доплати до посадового окладу співробітників ДП «УКРМОТ».

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Схвалити проект критеріїв виплати доплати до посадового окладу співробітників ДП «УКРМОТ».

Голосували: Одноголосно.

 

4.4. Щодо звернення до АМКУ стосовно порушень з боку КП міста Києва законодавства про захист економічної конкуренції.

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили:

Направити листа до АМКУ та КМДА з проханням сприяти припиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції комунальними підприємствами міста Києва.

Голосували: Одноголосно.

 

4.5. Щодо звернення ТОВ «Фауст».

Слухали: А.Гунькова.

Ухвалили:

Запропонувати представникам ТОВ «Фауст» надати додаткову інформацію з цього питання.

Голосували: Одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                        А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                              В.Куковський