Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №11 від 26.12.2019

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 11 від 26.12.2019 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко (при розгляді питань 3-5)

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-5.4)

С.Лева

О.Савчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Члени ІнАУ А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Арутюнян, І.Хлюпін

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління у кількості 6 осіб від загального складу 9 осіб

при розгляді питань 3, 4, 5.1-5.5, 5 осіб при розгляді решти питань порядку денного.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ від 19.12.2019.

2. Щодо Конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти.

3. Щодо опрацювання законопроектів у сфері електронних комунікацій.

4. Щодо проведення заходів ІнАУ.

5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ від 19.12.2019.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

1.1. Схвалити проект бюджету ІнАУ на 2020 р. та рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити бюджет ІнАУ на 2020 р.

1.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ провести переговори з аудиторською компанією ТОВ «Київаудит» на предмет проведення аудиту ІнАУ за підсумками 2019 р.

1.3. Затвердити проект бюджету ДП «УКРМОТ» на 1 квартал 2020 р. з урахуванням зауважень. Питання затвердження проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 2020 р. розглянути разом зі звітом про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 2019 р.

1.4. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» укласти договір на проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2019 р. з аудиторською компанією ТОВ «Київаудит» відповідно до бюджету.

1.5. Доручити адміністрації ІнАУ вивчити і надати Правлінню інформацію щодо законодавчих підстав отримання асоціацією ліквідності дочірнього підприємства із збереженням статусу неприбутковості асоціації.

1.6. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» сформувати і надати на затвердження Правління проект критеріїв виплати доплати до посадового окладу співробітників ДП «УКРМОТ».

1.7. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» забезпечити участь адміністратора ДП «УКРМОТ» С.Першина в конференції Peering Days Krakow 2020 (Польща, 17-19.03.2020 р.) з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УКРМОТ».

Голосували: Одноголосно.

1.8. Скоротити посаду «Фахівець інфокомунікацій».

Голосували:

За 3: М.Коміссарук, А.Пятніков, М.Тульєв.

Проти 2: С.Лева, О.Савчук.

Рішення прийнято.

 

2. Щодо Конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти

Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили:

2.1. Вважати доцільною участь ІнАУ в організації X Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти при підтримці Міністерства освіти і науки України.

2.2. Доручити Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті при технічній підтримці адміністрації ІнАУ організувати проведення X Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти, включно з визначенням дат етапів проведення конкурсу і внесення необхідних змін до Положення про конкурс.

2.3. Доручити Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті опрацювати питання подальшого розвитку і трансформації конкурсу з урахуванням сучасних стану і перспектив ІКТ.  

Голосували: Одноголосно.

 

3. Щодо опрацювання законопроектів у сфері електронних комунікацій.

Слухали: А.Пятнікова

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома інформацію щодо виконання рішень Правління від 03.12.2019 щодо кроків з захисту інтересів членів ІнАУ, інших представників малого і середнього бізнесу у сфері електронних комунікацій, споживачів послуг електронних комунікацій, та усунення загроз монополізації ринку електронних комунікацій.

3.2. Схвалити пропозиції робочої групи ІнАУ щодо законопроекту в сфері електронних комунікацій з урахуванням зауважень Правління. Доручити представникам ІнАУ у Робочій групі при Комітеті ВРУ з питань цифрової трансформації опрацювати дані пропозиції з урахуванням зауважень Правління і направити їх до Робочої групи при Комітеті ВРУ з питань цифрової трансформації. Констатувати спільне бачення щодо необхідних змін до законопроекту в сфері електронних комунікацій з представниками Комісії з питань науки і ІТ в Робочій групі при Комітеті ВРУ з питань цифрової трансформації.

3.3. Направити на доопрацювання у робочу групу ІнАУ статті щодо запобігання недобросовісному перехресному субсидуванню, зокрема з метою недопущення демпінгу, та щодо участі держави і ОТГ у будівництві мереж електронних комунікацій.

Голосували: Одноголосно.

3.4. Направити на доопрацювання у робочу групу ІнАУ статтю щодо списання коштів з особового рахунка абонента оператором електронних комунікацій.

Голосували:

За 5: О.Глущенко, С.Лева, А.Пятніков, О.Савчук, М.Тульєв.

Утримався 1: М.Коміссарук.

Рішення прийнято.

 

4. Щодо проведення заходів ІнАУ.

Слухали: А.Пятнікова

Ухвалили:

4.1.Вважати доцільним участь у конференції #TIM_TU_Convergence 2020 (11-14.2020 р.) у якості представників ІнАУ А.Пятнікова та О.Савчука.

4.2. Провести чергові 26 Загальні збори (З’їзд) ІнАУ орієнтовно 17.04.2019 р. в конференц-залі «Асамблея» готелю «Україна» (вул. Інститутська, 4). Доручити Адміністрації ІнАУ здійснити необхідні бронювання приміщення.

Голосували: Одноголосно.

 

5. Різне. 

5.1. Щодо проєкту постанови КМУ «Деякі питання проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури».

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Схвалити і направити листа до ДССЗЗІ щодо проєкту постанови КМУ «Деякі питання проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури».

Голосували: Одноголосно.

 

5.2. Щодо заохочення персоналу ІнАУ і ДП «УКРМОТ» за підсумками роботи у 2018 р.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

5.2.1. За результатами роботи у 2019 році та відповідно до рішення 26-го З’їзду ІнАУ (п. 6 протоколу 26 З’їзду ІнАУ від 19.04.2018) доручити Виконавчому директору ІнАУ преміювати працівників ІнАУ у розмірі, що не перевищує місячний оклад згідно штатного розкладу, пропорційно відпрацьованому у 2019 р. періоду.

5.2.2. За результатами роботи у 2019 році доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» преміювати працівників ДП «УКРМОТ» у розмірі, що не перевищує місячний оклад згідно штатного розкладу, пропорційно відпрацьованому у 2019 р періоду, з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УКРМОТ».

Голосували: Одноголосно.

 

5.3. Щодо листа з зауваженнями та пропозиціями до законопроектів, які передбачають блокування веб-сайтів на доступі.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Схвалити і направити листа до керівників профільних комітетів ВРУ з зауваженнями та пропозиціями до законопроектів, які передбачають блокування веб-сайтів на доступі.

Голосували: Одноголосно.

 

5.4. Щодо листа в Міністерство фінансів України з проханням вжити заходів реагування.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Схвалити і направити листа в Міністерство фінансів України з проханням вжити заходів реагування, направлених на відкликання довідкової інформації ДПС про те, що ФОП, що здійснює діяльність з надання провайдерських послуг доступу до мережі (клас 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку»), не може бути платником єдиного податку першої – третьої групи, як такої, суперечить нормам законодавства.

Голосували: Одноголосно.

 

5.5. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Відповідно до рекомендації Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами (п. 6.2 протоколу засідання Комітету від 18.12.2019) доручити Виконавчому директору ІнАУ внести зміни до штатного розкладу ІнАУ щодо впровадження посади Фахівця з управління проектами та програмами в рамках бюджету від надходжень добровільних цільових членських внесків та благодійних внесків, зібраних членами і експертами Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами та іншими зацікавленими особами на виконання завдань статутної діяльності ІнАУ в частині діяльності Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами, відповідно до додатку.

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                                        А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                                              В.Куковський