Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №10 від 03.12.2019

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 10 від 03.12.2019 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Гусєв, С.Дудник, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, І.Хлюпін

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління у кількості 8 осіб від загального складу 9 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо перебування представників ІнАУ у складі робочої групи з опрацювання законопроекту в сфері електронних комунікацій при Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації.

2. Щодо необхідних кроків з захисту інтересів членів ІнАУ, інших представників малого і середнього бізнесу у сфері електронних комунікацій, споживачів послуг електронних комунікацій, та усунення загроз монополізації ринку електронних комунікацій.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо перебування представників ІнАУ у складі робочої групи з опрацювання законопроекту в сфері електронних комунікацій при Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації.

Слухали: А.Пятнікова, О.Гусєва, І.Пєтухова.

Ухвалили:

1.1. Доручити А.Пятнікову та О.Глущенку опрацювати тези та інфографіку щодо невідповідності окремих положень  законопроектів «Про електронні комунікації» (№ 2264 від 15.10.2019) і «Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства» (№ 2320 від 28.10.2019) положенням Європейського Кодексу електронних комунікацій.

Голосували: Одноголосно

 

1.2. Направити листа до Голови депутатської фракції політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» Д.Арахамії та до Голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації М.Крячка, в якому:

  • поінформувати про ігнорування інтересів малого і середнього бізнесу та споживачів при опрацюванні законопроекту про електронні комунікації в робочій групі при Комітеті ВРУ з питань цифрової трансформації;
  • повідомити про суттєву невідповідність окремих положень законопроектів «Про електронні комунікації» (№ 2264 від 15.10.2019) і «Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства» (№ 2320 від 28.10.2019) положенням Європейського Кодексу електронних комунікацій;
  • звернути увагу на значні ризики прискореного прийняття недосконалого законопроекту про електронні комунікації, що може призвести до монополізації галузі, знищення телекомунікаційних підприємств малого та середнього бізнесу, втрати десятків тисяч робочих місць, кратного підвищення вартості доступу до Інтернету для громадян України;
  • запропонувати Голові депутатської фракції політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» Д.Арахамії та Голові Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації М.Крячку провести зустріч з представниками профільних асоціацій для вирішення зазначених питань.

 

1.3. Призупинити участь представників ІнАУ у робочій групи з опрацювання законопроекту в сфері електронних комунікацій при Комітеті ВРУ з питань цифрової трансформації до вирішення питань, зазначених в п.1.2.

 

Голосували:

За 7: О.Глущенко, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, А.Соломаха, М.Тульєв.

Утримались 1: К.Жакун.

Рішення прийнято.

 

2. Щодо необхідних кроків з захисту інтересів членів ІнАУ, інших представників малого і середнього бізнесу у сфері електронних комунікацій, споживачів послуг електронних комунікацій, та усунення загроз монополізації ринку електронних комунікацій.

Слухали: А.Пятнікова

Ухвалили:

2.1. Доручити адміністрації ІнАУ звернутись до авторитетної юридичної фірми з метою отримання висновків щодо відповідності окремих положень законопроектів «Про електронні комунікації» (№ 2264 від 15.10.2019) і «Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства» (№ 2320 від 28.10.2019) положенням Європейського Кодексу електронних комунікацій, а також вимогам щодо термінів адаптації законодавства України у сфері телекомунікацій до законодавства Європейського Союзу.

2.2. Доручити М.Тульєву звернутись до Німецької асоціації інтернет-індустрії (Verband der Internetwirtschart ECO) з запитом щодо особливостей регулювання діяльності підприємств сфери електронних комунікацій у Німеччині.

2.3. Доручити К.Жакуну звернутись до організаторів Польської асоціації операторів електронних комунікацій (Polska Izba Komunikacji Elektronicznej PIKE) з запитом щодо особливостей регулювання діяльності підприємств сфери електронних комунікацій у Польщі.

Голосували: Одноголосно

 

2.4. Вважати доцільним отримання висновків авторитетних організацій у сфері боротьби з корупцією щодо оцінки корупційних ризиків, які несуть законопроекти «Про електронні комунікації» (№ 2264 від 15.10.2019) і «Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства» (№ 2320 від 28.10.2019).

Голосували:

За 7: О.Глущенко, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, А.Соломаха, М.Тульєв.

Утримались 1: К.Жакун.

Рішення прийнято.

 

2.5. Вважати доцільним отримання даних щодо технічної можливості доступності підключення до Інтернету в населених пунктах України, зокрема:

  • в рамках Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю щодо дослідження покриття широкосмугового доступу в Україні, який ІнАУ підписала 25.09.2019 з Міністерством цифрової трансформації України та іншими стейкхолдерами;
  • в рамках чергового дослідження інтернет-проникнення в Україні, яке виконує дослідницька компанія «Фактум груп» на замовлення ІнАУ, отримати дані від 29% громадян України, які не є користувачами Інтернету, про причини непідключення їх до мережі (наприклад, відсутність технічної можливості в їх населеному пункті, відсутність коштів на підключення, відсутність зацікавленості у використанні Інтернету, інше).

2.6. Вважати доцільним отримати дані про структуру власності та кінцевих бенефіціарів стейкхолдерів робочої групи з опрацювання законопроекту в сфері електронних комунікацій при Комітеті ВРУ з питань цифрової трансформації.

2.7. За підсумками виконання п.1.1, 1.2, 2.1-2.4, 2.6 провести прес-конференцію щодо ризиків від прийняття недосконалих законопроектів в сфері електронних комунікацій.

2.8. На виконання рішення Правління щодо напрацювання збалансованого тексту для законопроекту про електронні комунікації на основі принципу системності і врахування інтересів більшої частини суспільства (малого і середнього бізнесу і споживачів), з забезпеченням виконання національних інтересів і міжнародних зобов’язань України опрацювати принципи до розробки законопроекту про електронні комунікації за участі членів Правління, представників профільних асоціацій, експертів галузі та зацікавлених стейкхолдерів.

Голосували: Одноголосно

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                              А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                                   В.Куковський