Лист № 255 від 21.11.2019 НКРЗІ щодо пропозицій до проекту рішення стосовно затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності

Вихідні реквізити
Вих. № 255 від 21.11.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

 

Вих. № 255

від 21 листопада 2019 року

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

15 грудня 2019 року на офіційному вебсайті НКРЗІ за адресою http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», оприлюднено проект рішення НКРЗІ «Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» (далі – проект рішення).

Термін надання пропозицій та зауважень до проекту рішення визначено до 15.12.2019.

У Аналізі регуляторного впливу до проекту рішення доцільність прийняття запропонованих змін НКРЗІ мотивує впровадженням подання звітності виключно в електронній формі та зменшенням звітного навантаження, з урахуванням результатів опрацювання показників за існуючою звітністю.

Проте, окремі положення проекту рішення не відповідають заявленим цілям у Аналізі регуляторного впливу та, навпаки, містять обтяжливі умови для операторів, провайдерів телекомунікацій при складанні та поданні звітності та інформації до НКРЗІ. В Аналізі регуляторного впливу також не розкрито підстав та причин доцільності впровадження окремих змін до форм існуючої звітності, тим більше, в кінці року, коли операторами, провайдерами телекомунікацій формується така звітність.

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту рішення, надає свої зауваження та пропозиції для врахування.

І. Щодо проекту Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації (далі – проект Порядку).

1. Відповідно до пункту 2 розділу 2 проекту Порядку, пропонується термін подання річної звітності скоротити та встановити не пізніше 31 січня року, наступного за звітним, замість існуючого на сьогодні терміну – не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним.

Будь-якого обґрунтування щодо доцільності впровадження таких змін (скорочення терміну подання річної звітності) розробником не наведено в Аналізі регуляторного впливу. Зважаючи на те, що в країні, в період з 25 грудня до 08 січня впроваджено святкові та вихідні дні, зазвичай, відбувається зміщення робочих та святкових днів, то, вважаємо, в окремих випадках, може складатись ситуація щодо унеможливлення своєчасного подання звітності у термін до 31 січня.

Крім того, законодавством встановлені строки подання фінансової звітності та звітності до органів статистики не пізніше 28 лютого та не пізніше 1 березня.

Враховуючи наведене, просимо термін подання річної звітності залишити незмінним, тобто, встановити не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним.

2. У пункті 7 розділу 2 проекту Порядку пропонується встановити, що інформація на запит НКРЗІ надається лише в паперовій формі. При цьому, НКРЗІ має намір встановити, яким саме чином повинна направлятись відповідь на запит, а саме, реєстровим поштовим підправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з повідомленням про вручення, кур’єрською службою доставки кореспонденції або надається уповноваженою особою суб’єкта господарювання. Зазначена вимога, напряму, призведе до збільшення фінансових витрат, пов’язаних із направленням операторами, провайдерами телекомунікацій відповіді та інформації на запит НКРЗІ поштою, тим більше, враховуючи можливість направлення такої інформації зі значним обсягом.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Таким чином, вважаємо, що запропонована НКРЗІ вимога подання операторами, провайдерами телекомунікацій інформації на запит НКРЗІ в паперовій формі, окрім того, що суперечить цілям впровадження змін до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, задекларованих в Аналізі регуляторного впливу до проекту рішення, обмежує законне право суб’єкта подання інформації в електронній формі з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу, призведе до необґрунтованого збільшення витрат, пов’язаних із веденням діяльності у сфері телекомунікацій, що, відповідно, може бути перекладено на собівартість телекомунікаційних послуг.

Відтак, пропозицію НКРЗІ щодо подання інформації на запит НКРЗІ виключно в паперовій формі вважаємо необґрунтованою, а пункт 7 розділу 2 проекту Порядку пропонуємо доповнити абзацом:

«Інформація на запит НКРЗІ може подаватись в електронній формі за допомогою відповідних програмних засобів в розділі______, з накладенням електронного цифрового підпису. У цьому випадку оператор, провайдер телекомунікацій не подає інформацію на запит НКРЗІ в паперовій формі.

Датою надання інформації на запит НКРЗІ вважається дата отримання повідомлення про надання інформації на офіційному веб-сайті НКРЗІ, надісланого на електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному веб-сайті НКРЗІ, із зазначенням вхідного номеру, дати та часу реєстрації інформації в НКРЗІ.»

 

ІІ. Щодо проекту Форми звітності 3-К (квартальна) «Фіксований доступ до мережі Інтернет» (далі – проект Форми звітності 3-К (квартальна) та проекту Інструкції щодо заповнення Форми звітності 3-К (квартальна) «Фіксований доступ до мережі Інтернет» (далі – проект Інструкції).

1. При заповненні показника «3006 з них ІР-транзит (надання послуг транзиту ІР-трафіку від/до оператора, провайдера телекомунікацій для забезпечення можливості їх з’єднання з мережею Інтернет)» в існуючій Формі звітності 3-К (квартальна) існує позначка, відповідно до якої, зазначена інформація подається за наявності технічної можливості.

Проте, проектом змін, зазначену правку пропонується вилучити. При цьому, будь-які обґрунтування щодо доцільності таких змін не вказуються. При цьому НКРЗІ також не враховано, що даний показник звітності, дійсно, може бути не заповнений з незалежних обставин. Відтак, у разі не заповнення цього показника, оператор, провайдер телекомунікацій може бути притягнений НКРЗІ до відповідальності неправомірно.

Пропозиція: зміни до показника «3005» (за новою нумерацією) у проекті Форми звітності 3-К (квартальна) відхилити, як безпідставні та необґрунтовані.

2. Форму звітності 3-К (квартальна) пропонується доповнити новими показниками «3012. Міжнародна пропускна здатність Інтернету*», «3013. Внутрішня пропускна здатність Інтернету». Також, розробником запропонована така примітка при заповненні показника «3012» «*Заповнюють тільки ті оператори, які укладають договори  на міжнародну пропускну здатність Інтернету або в якості альтернативи мають зовнішні канали зв’язку, які забезпечують міжнародне з’єднання на оптовому рівні».

Разом з цим, нормативно-правовими актами не визначаються такі терміни та поняття, як «Міжнародна пропускна здатність Інтернету», «Внутрішня пропускна здатність Інтернету», «Міжнародне з’єднання на оптовому рівні».

Інформація, викладена у проекті Інструкції також не дає чіткого розуміння щодо складання звітності за запропонованими показниками.

Відтак, відсутність єдиного розуміння цих термінів та понять суб’єктами подання звітності, призведе до подання неповної чи недостовірної інформації.

Пропонуємо: показники «3012» та «3013» виключити із проекту Форми звітності 3-К (квартальна).

3. Пунктом 6 проекту Інструкції пропонується, що при заповненні рядку «1003 Середньооблікова кількість штатних працівників (у цілих числах)» оператор, провайдер телекомунікацій повинен зазначити «кількість штатних працівників, уключаючи…, а також фізичних осіб підприємців».

Вважаємо зазначену пропозицію НКРЗІ (доповнення вимогою подавати до звітності показники про фізичних осіб-підприємців) необґрунтованою, неправомірною, а також такою, що призведе до прямого втручання в господарську діяльність як операторів, провайдерів телекомунікацій, які подають звітність, так і фізичних осіб-підприємців, про яких така інформація повинна надаватися. Крім того, положення цієї пропозиції НКРЗІ виписано не чітко та незрозуміло, тобто, які саме відносини і про яких саме «фізичних осіб-підприємців» повинні зазначатись відомості при заповненні рядку «1003» у Формі звітності 3-К (квартальна).

Пропозиція: пропозицію НКРЗІ про доповнення виразом «а також фізичних осіб підприємців» до пункту 6 проекту Інструкції виключити.

 

ІІІ. Щодо проекту Форми звітності 6-К (квартальна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями» (далі – проект Форми звітності 6-К (квартальна)) та проекту Інструкції щодо заповнення форми звітності 6-К (квартальна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями» (далі – проект Інструкції).

Відповідно до рішення НКРЗІ, на сьогодні, оператори провайдери заповнюють звітність «Форми звітності № 6-Р (річна), тобто, з періодичністю подання – 1 раз на рік.

НКРЗІ, без обґрунтування причин та підстав, пропонує змінити періодичність подачі цієї звітності з річної на квартальну.

Пропозиція: залишити періодичність подання звітності за Формою звітності 6-Р (Річна) з терміном подання – 1 раз на рік.

У зв’язку з цим, відповідні зміни пропонується внести до проекту рішення, де пропонується затвердити перелік форм звітності операторів, провайдерів телекомунікацій.

 

Отже, на наш погляд, запропоновані НКРЗІ зміни до порядку та форм подання звітності операторами, провайдерами телекомунікацій не направлені на досягнення цілей, зазначених у Аналізі регуляторного впливу до проекту рішення, а, навпаки, мають протилежну мету – надмірне зарегулювання діяльності суб’єктів у сфері телекомунікацій та посилення контролю за їх діяльністю.

Зазначене прямо протирічить підходам Президента України, Верховної Ради України та Уряду України у програмних документах яких передбачається скорочення кількості функцій держави, зменшення втручання держави в економіку, ліквідація зайвих функцій держави і органів.

Так, один з ключових моментів Передвиборчої програми кандидата на пост Президента України В.Зеленського (див. https://program.ze2019.com/) передбачає максимальне скорочення кількості функцій держави.

Один з основних принципів Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року № 188-IX (див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-ix) передбачає, що втручання держави в економіку буде зменшуватись. Там же наголошується, що держава повинна втручатися в життя суспільства лише там, де це необхідно для вирішення масштабних та гострих проблем, або для відвернення серйозних ризиків їх виникнення. З цією метою в Програмі Уряду передбачений функціональний аналіз всього державного апарату і ліквідація зайвих функцій та органів.

 

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що й до сьогодні, не дивлячись на обіцянки з боку державних органів про скорочення звітності у сфері телекомунікацій, оператори, провайдери телекомунікацій, окрім звітності до НКРЗІ, подають до органів статистики звітність відповідно до наказу Держстату України від 22.01.2019 № 23, яким затверджено форму державного статистичного спостереження № 14-зв’язок «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку».

Враховуючи наведене, просимо звернутись до Держстату України з пропозицією скасування наказу Держстату України від 22.01.2019 № 23.

 

Таким чином, вважаємо, що прийняття проекту рішення у запропонованій редакції є передчасним та потребує суттєвого доопрацювання, а також врахування інтересів учасників ринку телекомунікацій та захисту від прийняття національним регулятором упереджених рішень, зокрема, щодо впровадження додаткових та необґрунтованих показників звітності, намірів щодо скорочення термінів подання звітності тощо.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                    А. Пятніков