Лист № 240 від 22.10.2019 НКРЗІ щодо пропозицій до проекту рішення «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій»

Вихідні реквізити
Вих. № 240 від 22.10.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

 

Копія:

Прем’єр-міністру України

ГОНЧАРУКУ О.В.

 

Державна регуляторна служба

України

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

Вих. № 240

від 22 жовтня 2019 року

 

Щодо проекту рішення «Питання ведення

реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

16 жовтня 2019 року на офіційному вебсайті НКРЗІ за адресою http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», оприлюднено проект рішення НКРЗІ «Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій» (далі – проект рішення) з додатками: 1) Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, 2) Форма повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, 3) Орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг.

Термін надання пропозицій та зауважень до проекту рішення визначено до 16.11.2019.

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту рішення, надає свої зауваження та пропозиції для врахування.

 

І. Щодо проекту Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі – Порядок).

1. Враховуючи, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» (далі – Закон) внесено доповнення до статті 164 КУпАП, якою встановлюватиметься адміністративна відповідальність у разі надання суб’єктом господарювання недостовірної або не в повному обсязі інформації у повідомленні про початок здійснення господарської діяльності, необхідність подання якої встановлена законом для певного виду господарської діяльності та за порушення суб’єктом господарювання встановленого законом строку для подання повідомлення про зміну відомостей, зазначених у повідомленні про початок здійснення господарської діяльності, пропонуємо розділ 2 Порядку доповнити пунктами 10 та 11 такого змісту:

«10. Подані відомості не вважаються недостовірними або не в повному обсязі поданими, якщо суб’єкт господарювання протягом десяти робочих днів після подання Повідомлення подав до НКРЗІ виправлені відомості. Не повинні кваліфікуватись як надання недостовірних відомостей граматичні, орфографічні, математичні та інші помилки або описки.

11. Як подання відомостей в неповному обсязі у сфері телекомунікацій  кваліфікується надання відомостей у Повідомленні у встановлений строк, але не з усіх питань».

Пункт 10 у запропонованій редакції Порядку вважати пунктом 13.

У зв’язку з такими змінами, назву розділу 2 Порядку, викласти у редакції:

«ІІ. Порядок подання Повідомлення до НКРЗІ, зміни відомостей до Повідомлення та внесення інформації до Реєстру». 

Вважаємо, що запропоновані ІнАУ уточнюючі положення сприятимуть однаковому застосуванню частини шостої та сьомої статті 164 КУпАП, та направлені на недопущення різного застосування законодавчих новацій, несправедливого притягнення посадових осіб суб’єктів господарювання до адміністративної відповідальності.

 

 

2. Перелік набору даних, що міститься в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, який є додатком 1 до Порядку, пропонуємо доповнити пунктом 12 такого змісту:

«12. Інформація про результати оскарження санкцій, застосованих до суб’єкта господарювання в сфері телекомунікацій».

Вважаємо, що запропоноване положення справедливо відображатиме реальність інформації щодо діяльності суб’єкта господарювання у сфері телекомунікацій та запобігатиме можливому некоректному поширенню інформації про його діяльність.

 

 

3. При порівнянні набору даних у реєстрових записах операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2012 за № 1958/22270 та наведеного у Переліку набору даних, що міститься в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, який є додатком 1 до Порядку, виявлено їх різний склад. Зокрема, у запропонованому проекті є додаткові позиції «код телекомунікаційної послуги», «інформація про послугу: отримані ліцензії, дозволи, стислий опис телекомунікаційної послуги», а також пропонується змінити «вид телекомунікаційної послуги», у порівнянні з тими, що є у чинному реєстрі.

Частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачається, що оператори, провайдери телекомунікацій, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, вважаються такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. А частиною третьою Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачено обов’язок операторів, провайдерів телекомунікацій подати протягом трьох місяців відомості лише у разі невідповідності відомостей про них у реєстрі операторів провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи наведене, пропонуємо вирішити питання щодо наповнення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій тими зміненими чи додатковими даними, якими національний регулятор пропонує доповнити цей реєстр, з метою недопущення притягнення до відповідальності операторів, провайдерів телекомунікацій в подальшому.

 

 

ІІ. Щодо проекту Форми повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі – Форма повідомлення).

1. У тексті Форми повідомлення словосполучення «назва виду» пропонуємо замінити словом «вид», що відповідатиме змінам до статті 42 Закону України «Про телекомунікації».

 

2. У пункті 8 частини другої статті 42 Закону України «Про телекомунікації» (з урахуванням змін, внесених Законом) вказується, що у разі відсутності в орієнтовному переліку видів телекомунікаційних послуг, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, послуги, яку планує надавати суб’єкт господарювання, вид та опис такої послуги надається в довільній формі.

Проте, у пункті 7 Форми повідомлення не вказується про можливість заповнення таких відомостей суб’єктом господарювання у довільній формі. Відповідне посилання на це необхідно зробити для того, щоб, у разі самостійного заповнення відомостей суб’єктом господарювання про вид та опис телекомунікаційної послуги, така інформація не була розцінена НКРЗІ як порушення заповнення Форми повідомлення.

Тому, пропонуємо Форму повідомлення доповнити пунктом 7-1, який визначатиме заповнення суб’єктом господарюванням даних про вид та опис телекомунікаційних послуг в довільній формі.

 

 

ІІІ. Щодо проекту Орієнтовного переліку видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг (далі – Орієнтовний перелік).

1. Зі змісту пункту 8 частини другої статті 42 Закону України «Про телекомунікації» можна зробити висновок, що законотворець заклав положення про те, що НКРЗІ затверджує Орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг.

Тому, назву додатку до проекту рішення пропонуємо викласти у редакції:

«Орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг.»

 

2. Метою прийняття Закону, як зазначалось у Пояснювальній записці до нього, є зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень в провадженні господарської діяльності у сфері телекомунікацій, а також усунення надмірних чи невиправданих механізмів регулювання сфери господарської діяльності.

Проте, аналізуючи зміст Орієнтовного переліку, на наш погляд, розробник, навпаки, займає протилежну позицію та закладає положення, якими перекладає на суб’єктів господарювання невластиві для них функції. Зазначене обґрунтовуємо наступним.

Відповідно до внесених Законом доповнень до статті 18 та пункту 8 частини другої статті 42 Закону України «Про телекомунікації» НКРЗІ затверджує орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг.

Тобто, зі змісту вбачається, що саме НКРЗІ затверджує орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг та форми опису телекомунікаційних послуг.

Проте, розробником проекту рішення запропоновано, що суб’єкт господарювання, на власний розсуд, повинен самостійно здійснити опис телекомунікаційної послуги за видом телекомунікаційної послуги, яку вказує НКРЗІ у Орієнтовному переліку. Зокрема, у ряді позицій розділу 3 Орієнтовного переліку та інших зазначається, що суб’єкт господарювання повинен заповнити дані «стислий опис послуги».

Вважаємо, що така пропозиція розробника у проекті рішення суперечить меті прийняття Закону, а також Закону України «Про телекомунікації», іншим нормативно-правовим актам у цій сфері. Суб’єкт господарювання не повинен на власний розсуд здійснювати опис телекомунікаційної послуги, яку він планує надавати. Таке виключення передбачено лише у випадку, коли вид та опис телекомунікаційної послуги, яку планує надавати суб’єкт господарювання, відсутній в Орієнтовному переліку.

Отже, саме національний регулятор, а не оператори, провайдери телекомунікацій, повинні розробляти та подавати форми опису телекомунікаційних послуг, види яких будуть наведені у Орієнтовному переліку.

 

3. Відповідно до визначення, наданого у статті 1 Закону України «Про телекомунікації» телекомунікаційна послуга – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій. З урахуванням наведеного та відповідно до нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, в т.ч. Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), затверджених рішенням НКРЗІ від 10.12.2013 № 803, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.02.2014 за № 207/24984, оператори, провайдери телекомунікацій надають послуги доступу до Інтернету відповідно до укладених договорів зі своїми абонентами. Цими ж Правилами передбачено і певні зобов’язання для операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.

Незважаючи на згадане власне рішення, НКРЗІ запропонувало у розділі 3 Орієнтовного переліку послугу доступу до Інтернету поділити на 7 окремих послуг:

  • надання послуг проводового доступу до Інтернету споживачам;
  • надання послуг проводового доступу до Інтернету споживачам;
  • надання послуг Інтернету речей (Internet of Things, IoT) та/або міжмашинного з’єднання (machine-tomachine, M2M) із використанням радіотехнології;
  • надання інших послуг безпроводового доступу до Інтернету споживачам, що не зазначені у кодах виду послуг IA03.01-IA03.03;
  • надання послуг доступу до Інтернету операторам, провайдерам телекомунікацій шляхом безпосереднього з’єднання мереж;
  • надання послуг доступу до Інтернету операторам, провайдерам телекомунікацій через безпосереднє підключення до точки обміну трафіком - Internet Exchanges Points (IXP);
  • надання інших послуг доступу до Інтернету операторам, провайдерам телекомунікацій, що не зазначені у кодах IA03.01-IA03.06.

При цьому, НКРЗІ не здійснює опису запропонованих ним видів телекомунікаційних послуг. Стислий опис цих послуг повинен здійснити суб’єкт господарювання самостійно та на власний розсуд, без встановленої форми.

Така пропозиція до положення проекту рішення не ґрунтується на жодному нормативно-правовому акті у сфері телекомунікацій.

Крім того, розробник проекту рішення у інших розділах пропонує затвердити ряд послуг, деякі з них, взагалі, сумнівно, що можна віднести до телекомунікаційних відповідно до Закону України «Про телекомунікації» та інших нормативно-правових актів у цій сфері, а саме:

- надання послуг доступу до абонентських ліній зв’язку;

- надання послуг доступу до оптичних ліній зв’язку;

- надання послуг доступу до веж (мачт), опор, інших висотних споруд для розміщення антен;

- надання послуг доступу до іншої інфраструктури телекомунікаційних мереж, не зазначених у кодах NA06.01-NA06.04 тощо.

Наразі, у національному законодавстві у сфері телекомунікацій не надано жодного визначення цих запропонованих послуг. Форма опису цих послуг національним регулятором також не розроблена.

Відтак, не зрозуміло, як, на думку національного регулятора, у разі впровадження цього нормативно-правового акту у запропонованій редакції, кожен із суб’єктів господарювання, на власний розсуд, повинен складати описи цих послуг, а саме, які критерії, основні властивості, тощо, їх визначають.

 

Враховуючи наведене, запропонований національним регулятором у проекті рішення підхід щодо формування орієнтовного переліку видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг повністю суперечить, як меті Закону, так і підходам Президента України, Верховної Ради України та Уряду України у програмних документах яких передбачається протилежне, а саме, скорочення кількості функцій держави, зменшення втручання держави в економіку, ліквідація зайвих функцій держави і органів.

Так, один з ключових моментів Передвиборчої програми кандидата на пост Президента України В.Зеленського (див. https://program.ze2019.com/) передбачає максимальне скорочення кількості функцій держави.

Один з основних принципів Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року № 188-IX, (див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-ix) передбачає, що втручання держави в економіку буде зменшуватись. Там же наголошується, що держава повинна втручатися в життя суспільства лише там, де це необхідно для вирішення масштабних та гострих проблем, або для відвернення серйозних ризиків їх виникнення. З цією метою в Програмі Уряду передбачений функціональний аналіз всього державного апарату і ліквідація зайвих функцій та органів.

Виходячи з завдань, поставлених всіма вищими органами державної влади України, завданням НКРЗІ має бути пошук шляхів скорочення сфер регулювання, а не їх розширення. В разі нерозуміння цього завдання вищі органи влади України мають виконати свої програмні завдання стосовно НКРЗІ в частині ліквідації зайвих функцій та органів.

 

Враховуючи наведене, прийняття проекту рішення у запропонованій редакції є передчасним та потребує суттєвого доопрацювання.

Крім того, вважаємо, що впровадження нового переліку видів телекомунікаційних послуг можливе виключно з прийняттям оновленого законодавства у сфері телекомунікацій, які регулюватимуть такі відносини між надавачами та отримувачами цих послуг, а також визначатимуть повноваження та межі впливу національного регулятора на такі господарські відносини. Разом з цим, в межах дії Закону України «Про телекомунікації» та інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, пропонуємо види телекомунікаційних послуг зазначати аналогічно видам діяльності, які, на сьогодні, значаться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій. Поряд з цим, національний регулятор матиме змогу для опрацювання та затвердження орієнтовного переліку видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг, відповідно до повноважень, які будуть надані пунктом 4-3 статті 18 Закону України «Про телекомунікації».

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                              А. Пятніков