Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №6 від 11.08.2019

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 06 від 11.08.2019 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур

А.Пятніков

О.Савчук

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління у повному складі.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд заяви Голови Правління ІнАУ Федієнка О.П. щодо зняття повноважень Голови Правління ІнАУ і повідомлення члена Правління Федієнко О.П. щодо припинення за власним бажанням своїх повноважень члена Правління ІнАУ.

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

3. Вибори заступника Голови Правління ІнАУ.

 

 

РІШЕННЯ

1. Розгляд заяви Голови Правління ІнАУ Федієнко О.П. щодо зняття повноважень Голови Правління ІнАУ і повідомлення члена Правління Федієнко О.П. щодо припинення за власним бажанням своїх повноважень члена Правління ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

1.1. Прийняти до відома повідомлення члена Правління Федієнко О.П. від 08.08.2019 щодо припинення за власним бажанням своїх повноважень члена Правління ІнАУ з 22.08.2019.

Голосували:

За 8: О.Глущенко, К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, О.Савчук, М.Тульєв.

Утримався 1: О.Федієнко

Проти 1: А.Соломаха

Рішення прийнято.

 

1.2. Задовільнити заяву Голови Правління ІнАУ Федієнко О.П. від 08.08.2019 щодо зняття повноважень Голови Правління ІнАУ.

Голосували:

За 8: О.Глущенко, К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, О.Савчук, М.Тульєв.

Утримався 1: О.Федієнко

Проти 1: А.Соломаха

Рішення прийнято.

 

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

2.1. Провести вибори відкритим голосуванням.

Голосували:

За 8: К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, О.Савчук, М.Тульєв, О.Федієнко.

Утримались 2: О.Глущенко, А.Соломаха.

Рішення прийнято.

 

Слухали: М.Коміссарука з пропозицією кандидатури А.Пятнікова на обрання Головою Правління ІнАУ, О.Глущенка з пропозицією кандидатури О.Савчука на обрання Головою Правління ІнАУ, М.Тульєва з пропозицією своєї кандидатури на обрання Головою Правління ІнАУ.

Ухвалили:

2.2. Обрати Головою Правління ІнАУ А.Пятнікова.

Голосували:

«за» 6: К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримались» 4: А.Глущенко, А.Пятніков, О.Савчук, А.Соломаха,

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

У зв’язку з обранням заступника Голови Правління ІнАУ А.Пятнікова Головою Правління ІнАУ провести вибори заступника Голови Правління ІнАУ.

 

 

3. Вибори заступника Голови Правління ІнАУ.

Слухали: В.Мазура з пропозицією кандидатури О.Савчука на обрання заступником Голови Правління ІнАУ, А.Соломаху з пропозицією кандидатури О.Глущенка на обрання заступником Голови Правління ІнАУ, О.Глущенко з пропозицією кандидатури М.Тульєва на обрання заступником Голови Правління ІнАУ

Ухвалили:

Обрати Заступником Голови Правління ІнАУ О.Савчука.

Голосували:

За 8: К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, О.Савчук, М.Тульєв, О.Федієнко.

Утримались 2: О.Глущенко, А.Соломаха.

Рішення прийнято.

 

Головуючий на засіданні                                                                                                                    О.Федієнко

 

Секретар засідання                                                                                                                              В.Куковський