Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №5 від 31.07.2019

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 05 від 31.07.2019 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Заступник Голови Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко (при розгляді питань 2-5)

К.Жакун

М.Коміссарук

В.Мазур

О.Савчук

А.Соломаха

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління у кількості 6 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питання 1 порядку денного, у кількості 7 осіб – при розгляді решти питань порядку денного. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ від 18.07.2019.

2. Щодо пілотного проекту з забезпечення захисту люків ККЕ.

3. Щодо пропозиції ДССЗЗІ про створення комплексу з питань кібербезпеки в галузі телекомунікацій.

4. Щодо осінніх заходів за участі ІнАУ.

5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ від 18.07.2019.

Cлухали: В.Куковського

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2-й кварталу та першого півріччя 2019 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 26 З’їздом ІнАУ.

1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 2-й кварталу та першого півріччя 2019 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

1.3. За підсумками роботи у 2-му кварталі преміювати в.о. директора ДП «УкрМОТ» у сумі 18700 грн.

1.4. Доручити В.Куковському вивчити питання щодо придбання ОВДП і надати інформацію на наступному засідання Правління.

Голосували: Одноголосно

 

 

2. Щодо пілотного проекту з забезпечення захисту люків ККЕ.

Cлухали: О.Савчука

Ухвалили:

2.1. Схвалити проведення 1-го етапу впровадження пілотного проекту з забезпечення захисту телекомунікаційних люків з використанням датчиків на технології LoRaWAN та інших технологіях ІоТ.

2.2. Направити листа до в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та до Голови Національної поліції України про критичну ситуацію з викраденням і пошкодженням телекомунікаційних кабелів у Дніпропетровській обл. та про ознаки існування у Дніпропетровській області організованого злочинного угрупування з викрадення телекомунікаційних кабелів, переробки їх на мідний лом та здачі до пунктів прийому кольорових металів, яке діє, ймовірно, під прикриттям представників правоохоронних органів, з закликом до термінових дій щодо розслідування витуації та припинення руйнування критичної інфраструктури телекомунікацій.

2.3. Направити листа до Директора Державного бюро розслідувань з інформацією про критичну ситуацію з викраденням і пошкодженням телекомунікаційних кабелів у Дніпропетровській обл. та про ознаки існування у цій області організованого злочинного угрупування з викрадення телекомунікаційних кабелів, переробки їх на мідний лом та здачі до пунктів прийому кольорових металів, яке діє, ймовірно, під прикриттям представників правоохоронних органів, з додаванням інформації про конкретні факти бездіяльності відповідних посадових осіб правоохоронних органів, факти безпідставної відмови у відкритті кримінальних справ і немотивованого закриття кримінальних справ, з закликом провести відповідне слідство, виявити, припинити, розслідувати і розкрити можливі злочини, вчинені представниками правоохоронних органів Дніпропетровської області.

2.4. Доручити О.Савчуку та В.Куковському запропонувати на розгляд Правління план заходів ІнАУ щодо протидії викраденням і пошкодженням телекомунікаційних кабелів і обладнання телекомунікаційних мереж.

Голосували: Одноголосно

 

3. Щодо пропозиції ДССЗЗІ про створення комплексу з питань кібербезпеки в галузі телекомунікацій.

Cлухали: В.Куковського

Ухвалили:

У відповідь на пропозицію ДССЗЗІ про створення комплексу з питань кібербезпеки в галузі телекомунікацій направити листа до ДССЗЗІ з подякою за пропозицію співробітництва та повідомленням, що інформація прийнята до відома, і що це питання потребує додаткового часу для вивчення в профільних комітетах ІнАУ.

Голосували: Одноголосно

 

4. Щодо осінніх заходів за участі ІнАУ.

Cлухали: В.Куковського, К.Жакуна, А.Пятнікова.

Ухвалили:

4.1. Схвалити попередні формат і програму форуму IGF-UA (23.09.2019) в рамках Днів українського Інтернету.

4.2. Взяти до відома інформацію щодо Telecom Ukraine-2019 (6-9.09.2019) та RIPE NCC Regional Meeting, (24-25.09.2019).

4.3. Доручити К.Жакуну вивчити питання щодо УКОЗ-2019 і надати інформацію Правлінню.

4.4. Щодо проведення заходу (мітингу) з вимогами виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»:

  4.4.1. У зв’язку з тим, що Кабінет Міністрів України наразі виконав вимоги, визначені прикінцевими положеннями Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» в частині, що стосується КМУ, а саме прийняв передбачені цим Законом нормативно-правові акти; привів свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечив перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, вважати недоцільним проведення мітингу під будівлею КМУ з вимогами виконання Закону України «Про доступ..».

  4.4.2. Оскільки виконання вимог Закону України «Про доступ..» на сьогодні гальмується передусім органами місцевого самоврядування і їх виконавчими органами, зокрема КМДА, направити листа до КМДА з пропозицією проведення робочої наради з питань врегулювання ситуації, яка виникла через невиконання вимог Закону України «Про доступ..» комунальними підприємствами та іншими власниками інфраструктури м.Києва.

  4.4.3. В разі відсутності зворотнього зв’язку з боку КМДА вирішити питання про проведення відповідного заходу.

Голосували: Одноголосно

 

5. Різне.

5.1. Щодо процедурних питань у зв’язку з обранням Голови Правління ІнАУ до Верховної ради України.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

5.1.1. Взяти до відома інформацію щодо можливого виникнення конфлікту інтересів О.Федієнка як члена Правління ІнАУ у зв’язку з обранням його до Верховної ради України, щодо відповідних дій, здійснених у зв’язку з цією ситуацією, а також щодо відповідних вимог законодавства України, Статуту ІнАУ та Регламенту Правління ІнАУ.

5.1.2. Повернутись до розгляду даного питання після отримання офіційної відповіді на запит О.Федієнка до НАЗК та офіційного оголошення результатів парламентських виборів; при необхідності провести розгляд питання в форматі позачергового засідання Правління ІнАУ в орієнтовний термін до 12.08.2019 р.

Голосували: Одноголосно

 

5.2. Щодо проєкту наказу «Про затвердження Технічних вимог до основних технічних засобів системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Схвалити і направити до ДССЗЗІ лист з аналізом проєкту наказу ДССЗЗІ «Про затвердження Технічних вимог до основних технічних засобів системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами» і висновком про те, що даний проєкт наказу не може бути погодженим та затвердженим, оскільки не відповідає вимогам статті 19 Конституції України та чинному законодавству. 

Голосували: Одноголосно

 

 

Головуючий на засіданні

Заступник Голови Правління ІнАУ                                         А.Пятніков

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський