Правління ІнАУ затвердило офіційну Позицію Інтернет Асоціації України щодо електронного голосування

В документі зазначається, що останнім часом у світі поширюються системи, що дозволяють проводити голосування (парламентські, президентські, референдуми, тощо) без фізичного візиту громадянина на виборчу дільницю, за допомогою комп’ютера (гаджета) та мережі Інтернет. Це дозволяє значно спростити участь та підняти явку громадян у виборах. Спроби впровадити електронне голосування почалися і в Україні.

Але окрім значної зручності такі системи мають також ще більші вади.

Чинна система голосування паперовими бюлетенями одночасно забезпечує три основних принципи: анонімність голосу, перевірність процесу спостерігачами та вільне волевиявлення без тиску або контролю третіх осіб в момент голосування. На жаль, в поточній ситуації в Україні виключення будь-якого з наведених вище принципів призведе до нівелювання виборної системи та повного контролю над результатами  таких “виборів” з боку третіх осіб.

Жодна система електронного голосування, що існує або навіть проектується зараз, не спроможна забезпечити перевірність та таємність голосування одночасно. Тому ми вважаємо впровадження електронного голосування в Україні передчасним та таким, що критично спотворить волевиявлення громадян та процес його підрахунку.

 

Разом з тим ІнАУ підкреслює, що Асоціація підтримує та виступає за розвиток електронної взаємодії громадянина з державою там, де це можливо та цілком безпечно для обох сторін такої взаємодії.