Лист № 145 від 24.05.2019 Прем'єр-міністру України щодо контролю за виконанням органами місцевого самоврядування повноважень, наданих Законом про доступ

Вихідні реквізити
Вих. № 145 від 24.05.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Прем'єр-міністр України

Прем’єр-міністру України

ГРОЙСМАНУ В.Б.

 

Вих. № 145

від 24 травня 2019 року

 

Щодо контролю за виконанням органами

місцевого самоврядування повноважень,

наданих Законом про доступ

 

Шановний Володимире Борисовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

В ІнАУ, починаючи з листопада 2018 року, здійснено моніторинг виконання окремими міськими радами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині змін, внесених Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ) та частини сьомої розділу VI Закону про доступ щодо приведення органами місцевого самоврядування власних рішень у відповідність із цим Законом. Узагальнену інформацію наведено у додатку 1 до цього листа, а зі змістом листів ІнАУ та листів органів місцевого самоврядування, можна ознайомитись на веб-сайті ІнАУ https://inau.ua/doclist/out.

На превеликий жаль, практичне застосування Закону про доступ та нормативно-правових актів, розроблених на виконання цього Закону, занадто уповільнене та викликає протидію, в першу чергу, з боку органів місцевого самоврядування, ОСББ, комунальних підприємств.

В цілому, з отриманої інформації від органів місцевого самоврядування, можна зробити такі висновки:

• відповідні рішення органами місцевого самоврядування на виконання Закону про доступ не розроблені та не застосовуються.

• Розміщення технічних засобів телекомунікацій регулюється рішеннями, прийнятими органами місцевого самоврядування до набрання чинності Законом про доступ та які визначають:

- порядки та процедури, які не відповідають вимогам Закону про доступ;

- процедури оренди майна комунальної власності;

- укладення договорів сервітуту.

• Окремі органи місцевого самоврядування взагалі не приймали будь-які рішення щодо розміщення технічних засобів телекомунікацій з використанням інфраструктури комунальної власності.

• Окремі органи місцевого самоврядування повідомили про те, що розпочали роботу з розроблення рішень на виконання Закону про доступ.

• Окремі органи місцевого самоврядування ухвалили рішення про списання багатоквартирних житлових будинків з балансового обліку комунальних підприємств, тому, прийняття рішень, на виконання Закону про доступ, не планується.

Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України, та керуються у своїй діяльності, зокрема, Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Проте, аналізуючи дії органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог частини сьомої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вважаємо, що органами місцевого самоврядування, фактично, ігноруються законодавчі положення, а, відтак, відбувається порушення конституційного принципу верховенства права. Наслідком порушення органами місцевого самоврядування Закону про доступ є протидія з боку окремих власників (володільців) інфраструктури у законному доступі операторам, провайдерам телекомунікацій до інфраструктури з метою розташування технічних засобів телекомунікацій, порушення їх прав та законних інтересів, а також інтересів населення в отриманні інформації та вибору постачальника телекомунікаційних послуг, дотримання принципів конкуренції.

Звісно, що окремі оператори, провайдери телекомунікацій вживають заходи захисту своїх прав шляхом оскарження неправомірних рішень органів місцевого самоврядування в судовому порядку та звертаються із відповідними заявами до органів Антимонопольного комітету України про визнання порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Але, це завдає додаткових незручностей та понесення фінансових затрат суб’єктами господарювання. Крім того, на виконання таких заходів витрачається значний час, чого можна було б уникнути, якби органи місцевого самоврядування слідували вимогам Закону про доступ та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Кабінет Міністрів України відповідно до абзацу 3 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади. А, відповідно до частини п’ятої статті 39 цього Закону Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України забезпечує здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень органів виконавчої влади.

Відповідно до змін, внесених до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з набуттям чинності Законом про доступ, органам місцевого самоврядування делеговано повноваження, визначені у п.п. 13 пункту «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють контроль за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства:

• щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі;

• за правильністю обрахування плати за доступ.

Відповідно до частини сьомої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ, органам місцевого самоврядування рекомендовано у тримісячний строк з дня опублікування Закону про доступ привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Тобто, органи місцевого самоврядування, ще у 2017 році повинні були привести свої рішення у відповідність до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону про доступ.

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

За Критеріями оцінки дотримання верховенства права, прийнятими Європейською комісією «За демократію через право» на 106 пленарному засіданні Венеціанської комісії, 11-12 березня 2016 року, одним із елементів верховенства права визнається законність. Серед іншого, цей критерій передбачає, чи відповідають дії виконавчої влади Конституції та іншим законам та чи приймаються підзаконні акти без затримки у випадках, коли цього вимагає законодавство.

Враховуючи вищенаведене, звертаємось з проханням вжити заходів з дієвого контролю за виконанням органами місцевого самоврядування повноважень, наданих п.п. 13 пункту «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

Додаток: Аналіз інформації про стан виконання органами місцевого самоврядування частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ (за даними інформації, отриманої на листи ІнАУ від 13.11.2018 та від 01.03.2019).

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                        О.Федієнко