Неухильне виконання Закону про доступ – це забезпечення правопорядку та конституційного принципу верховенства права

В кінці січня 2019 року Асоціацією ОСББ “Розвиток самоврядування” (м. Одеса) розроблено та надано роз’яснення головам правлінь ОСББ щодо порядку взаємовідносин ОСББ з компаніями-провайдерами з питань укладення договорів на розміщення кабельних мереж на території будинку. Це роз’яснення оприлюднене на веб-сайті Асоціації https://www.aosmd.com.ua/rozyasnennya_provaydery 

Інтернет Асоціація України, ознайомившись зі змістом роз'яснень, категорично не погоджується з окремими положеннями та зауважує:

  • Закон про доступ та відповідні нормативно-правові акти набули чинності та поширюються на відносини між власниками інфраструктури об’єкта доступу всіх форм власності та замовниками, що виникають при доступі до інфраструктури відповідного об’єкта доступу та, відповідно до статті 8 Конституції України, підлягають неухильному виконанню.   
  • Необґрунтована відмова (тобто, відмова, зроблена не на підставах, визначених Законом про доступ) з боку ОСББ операторам, провайдерам телекомунікацій у видачі технічних умов з доступу, у погодженні проектної документації з доступу та в укладенні договору з доступу може бути розцінена як ухилення від укладення договору з доступу, що, відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ, є порушенням цього Закону, а також прав та законних інтересів споживача, який є співвласником ОСББ на обрання послуг певного оператора, провайдера телекомунікацій та прав і законних інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій здійснювати господарську діяльність, не заборонену законом.
  • Практика застосування судами положень Закону про доступ засвідчує, що«Укладення договору з доступу до інфраструктури об’єкта доступу є обов’язковим відповідно до положень ч.3 ст. 179 Господарського кодексу України, оскільки існує пряма вказівка Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» щодо обов’язковості укладення такого договору (ст.4 закону)». Тобто, укладення між власниками інфраструктури об’єкта доступу всіх форм власності та замовниками саме договору з доступу (!), а не договору сервітуту, договору про надання послуг тощо.
  • Власник інфраструктури об’єкта доступу зобов’язаний надавати замовнику відповідно до договору з доступу безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу. При цьому, такий доступ має бути цілодобовим, оскільки, відповідно до пункту 8 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг оператори, провайдери забезпечують роботу телекомунікаційних мереж та доступ споживачів до них цілодобово сім днів на тиждень (адже, телекомунікаційні послуги надаються у режимі 24/7).

Особливу увагу як Асоціації, так і голів ОСББ звертаємо на те, що телекомунікаційні послуги операторами, провайдерами телекомунікацій з використання інфраструктури об’єктів будівництва та інфраструктури БРМ, надаються, в першу чергу,  саме жителям цих будинків. Оператору, провайдеру телекомунікацій не заборонено витрати, пов’язані із розташуванням телекомунікаційних засобів, включати до складу витрат на надання телекомунікаційних послуг, що, відповідно, може вплинути на підвищення плати за послуги саме у будинках, в яких співвласники встановлюють надмірно високі витрати з надання доступу до відповідних елементів інфраструктури.

Законодавство не встановлює обмеження до кількості операторів, провайдерів, які можуть надавати телекомунікаційні послуги в одному будинку. Заборона та вплив на ці процеси з боку співвласників ОСББ може негативно впливати на розвиток конкуренції та обмеження самих себе в отриманні якісніших телекомунікаційних послуг за найвигіднішими тарифами від операторів, провайдерів.

Інтернет Асоціація України також пропонує, задля спрощення отримання населенням (споживачами) телекомунікаційних послуг та доступу до інформації, дотримання рівності прав та інтересів як операторів, провайдерів телекомунікацій, так і співвласників ОСББ, дотримання законних процедур при розташуванні технічних засобів телекомунікацій, спірні відносини, можливі законодавчі «прогалини», в першу чергу, вирішувати виключно шляхом взаємодії, проведенні спільних робочих зустрічей, нарад, опрацюванні спільних позицій у розв’язанні проблемних питань та ситуацій, насамперед, між профільними об’єднаннями та асоціаціями, учасниками господарських відносин, а не протидії та маніпулюванні положеннями нормативно-правових актів, затягуванні процесів та зверненням до судів, і, знову ж перекладанням на споживачів-співвласників ОСББ, додаткових, в т.ч. фінансових, витрат (судові витрати, витрати на оплату послуг адвоката, тощо).

 

Детальніше див. у вкладенні до цього матеріалу.