Лист № 74 від 13.03.2019 Міністру енергетики та вугільної промисловості щодо ймовірних порушень законодавства Бердянським РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Вихідні реквізити
Вих. № 74 від 13.03.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Міністру енергетики та вугільної

промисловості

Насалику І.С.

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601

 

Копія: Виконуючій обов’язки

генерального директора

ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Ангеловій О.П.

вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя

69035

 

Вих. № 74

від 13 березня 2019 року

 

Щодо ймовірних порушень законодавства

Бердянським РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго»

 

Шановний Ігоре Степановичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ звернулось ТОВ «Поінт» (Запорізька область, м. Бердянськ, код ЄДРПОУ 13636320), яке є членом ІнАУ, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла у відносинах з Бердянським РЕМ. За інформацією ТОВ «Поінт», працівниками Бердянського РЕМ 07.03.2019 було обрізано значну частину кабелів ВОЛЗ, розміщених на опорах ліній електропередачі в двох районах м. Бердянськ, що призвело до обмеження надання телекомунікаційних послуг частині населення міста Бердянськ, які є абонентами ТОВ «Поінт». А підставою для таких дій, представники Бердянського РЕМ вказали на відсутність у них актів вводу в експлуатацію деяких ліній. Хоча товариство стверджує, що значна частина актів введення в експлуатацію кабелів ВОЛЗ підписані з їхнього боку та направлені до ПАТ «Запоріжжяобленерго» (копія звернення від 11.03.2019 № 1103/19-01 додається).

Основні організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах регламентовано Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ). Також, загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника (володільця) інфраструктури об’єкта електроенергетики і замовника доступу врегульовано Правилами надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 853 (далі – Правила надання доступу).

За інформацією ТОВ «Поінт», у нього є укладені договори, предметом яких є розміщення телекомунікаційних мереж на об’єктах електроенергетики (опорах ліній електропередачі), а деякі акти введення в експлуатацію частини кабелів ВОЛЗ направлені та знаходяться на розгляді у ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Пунктом 37, 38 Правил надання доступу передбачено, у разі встановлення власником (володільцем) під час огляду елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики факту неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій власник (володілець) складає акт про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій та протягом п’яти робочих днів з дня виявлення порушення розміщує на своєму веб-сайті інформацію про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій із зазначенням їх місцезнаходження та вимогу щодо їх демонтажу. Якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на веб-сайті власника (володільця) не звернувся до власника (володільця) для узгодження умов демонтажу та не здійснив демонтаж технічних засобів телекомунікацій, власник (володілець) має право демонтувати їх самостійно та вимагати від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконання робіт.

Слід зазначити, що на веб-сайті ПАТ «Запоріжжяобленерго» створено відповідний розділ, де оператори, провайдери телекомунікацій інформуються про несанкціоновані розміщення засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики (у тому числі на опорах повітряних ліній електропередач). Станом на 12.03.2019 у цьому розділі є лише один Акт від 25.02.2019 про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій у Приморському районі (с. Банівка) Приморської РЕС.

Тобто, ПАТ «Запоріжжяобленерго» не розміщувало на власному веб-сайті Акт(и) про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій на території Бердянського РЕМу.

ТОВ «Поінт» стверджує, що будь-які повідомлення чи-то попередження про демонтаж телекомунікаційних мереж, розміщених на опорах повітряних ліній електропередач, або інших повідомлень з будь-якими претензіями з питання розміщення телекомунікаційних мереж, також не отримував ні від ПАТ «Запоріжжяобленерго», ні від Бердянського РЕМу.

Таким чином, є підстави стверджувати, що дії ПАТ «Запоріжжяобленерго» в особі Бердянського РЕМу щодо демонтажу телекомунікаційного обладнання ТОВ «Поінт», розміщеного на опорах повітряних ліній електропередач, що зафіксовано працівниками поліції 07.03.2019, вчинені з порушенням законодавства, яке регулює порядок доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики та, не виключено, що такими діями нанесено матеріальні збитки ТОВ «Поінт».

Пунктом 6 частини другої статті 14 Закону про доступ встановлено, що власник інфраструктури об’єкта доступу зобов’язаний вживати заходів для вирішення спорів із замовником на етапах отримання технічних умов з доступу, погодження проектної документації з доступу, укладання, зміни, виконання чи розірвання договору з доступу, шляхом проведення консультацій та переговорів.

За даними відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ПАТ «Запоріжжяобленерго» є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Враховуючи вищенаведене, просимо негайно втрутитись у ситуацію, провести відповідне службове розслідування та притягнути до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства та безпідставному демонтажу 07.03.2019 представниками Бердянського РЕМ телекомунікаційних мереж, розміщених ТОВ «Поінт» на опорах повітряних ліній електропередач ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Про результати цього звернення просимо повідомити в установлений термін письмово.

Додаток: копія звернення від 11.03.2019 № 1103/19-01 на 1 арк. у 1 прим.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                          О.Федієнко