Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №11 від 29.11.2018

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 11 від 29.11.2018 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко (при розгляді питань 2, 3, 4)

Ю.Каргаполов (при розгляді питань 1, 4 порядку денного)

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2.1-2.3, 3.2-3.4 порядку денного)

М.Крилов

С.Лева

А.Марчук

А.Пятніков

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

А.Нагорнюк

А.Арутюнян (при розгляді питання 2 порядку денного)

В.Швидкий (при розгляді питання 1 порядку денного)

С.Радкевич (при розгляді питання 1 порядку денного)

С.Першин (при розгляді питання 3.3, 3.4 порядку денного).

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(8 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питання 1, 2.1-2.3, 3.2-3.4, 4; 7 осіб при розгляді питань 2.4-2.6, 3.1 порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо радника Голови Правління з питань взаємодії з правоохоронними органами.

2. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції від 21.11.2018.

3. Питання ДП «УкрМОТ».

4. Різне

 

РІШЕННЯ

1. Щодо радника Голови Правління ІнАУ з питань взаємодії з правоохоронними органами.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

1.1. Звільнити з посади радника Голови Правління ІнАУ з питань взаємодії з правоохоронними органами на громадських засадах В.Солтановського та оголосити В.Солтановському подяку від імені ІнАУ за внесок у розвиток державно-приватного партнерства.

Голосували: одноголосно.

 

Ухвалили:

1.2. Призначити на посаду радника Голови Правління ІнАУ з питань взаємодії з правоохоронними органами на громадських засадах О.Радкевича.

Голосували:

«за» 5: Ю.Каргаполов С.Лева, А.Марчук, М.Тульєв, О.Федієнко

«утримались» 3: М.Коміссарук, М.Крилов, А.Пятніков

Рішення прийнято.

 

2. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції від 21.11.2018.

Слухали: А.Арутюняна.

Ухвалили:

2.1. Доручити Адміністрації ІнАУ направити розроблені Комітетом ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції проекти Кодексу (Правил) професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету та Кодексу (Правил) професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг телебачення (далі – проекти Кодексів) членам ІнАУ з метою ознайомлення та внесення пропозицій у 2-місячний термін.

Голосували: одноголосно.

 

Ухвалили:

2.2. Доручити Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції по закінченню 2-місячного терміну впродовж тижня опрацювати пропозиції, які будуть надані членами ІнАУ до проектів Кодексів, та подати опрацьовані проекти Кодексів Правлінню ІнАУ з метою розгляду та внесення питання затвердження проектів Кодексів до порядку денного чергового З’їзду ІнАУ.

Голосували: 

«за» 7: О.Глущенко, М.Крилов, С.Лева, А.Марчук, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко

«утримався» 1: М.Коміссарук

Рішення прийнято.

 

Розглянули проект рішення:

2.3. Вважати доцільним включення до проекту бюджету ІнАУ на 2019 рік видатків на проведення дослідження ринку високошвидкісного Інтернету (предмет дослідження – еластичність цін на послугу та визначення середньоринкової ціни) у розмірі 140 тис. грн/рік.

Голосували:

«за» 3: О.Глущенко, А.Пятніков, М.Тульєв

«проти» 4: М.Коміссарук, М.Крилов, С.Лева, А.Марчук

«утримався» 1: О.Федієнко

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

2.4. Доручити Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції у місячний термінопрацювати текст звернення до членів ІнАУ щодо добровільного цільового внеску на проведення дослідження ринку високошвидкісного Інтернету (предмет дослідження – еластичність цін на послугу та визначення середньоринкової ціни). Доручити Адміністрації ІнАУ здійснити поштову розсилку цього листа членам ІнАУ.

Голосували:

«за» 6: О.Глущенко, С.Лева, А.Марчук, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко

«утримався» 1: М.Крилов

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

2.5. Направити до Антимонопольного комітету України звернення про ймовірні ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді недобросовісної конкуренції при формуванні окремих тарифних пропозицій «Київстар», Vega Telecom, McLaut, «Пролайн ТМ», «Домонет».

Голосували:

«за» 5: О.Глущенко, С.Лева, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко

«утримався» 2: М.Крилов, А.Марчук

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

2.6. Вважати доцільним запрошення на наступне засідання Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції 12.12.2018 представника Антимонопольного комітету України.

Голосували: одноголосно.

 

 

3. Питання ДП «УкрМОТ». 

Слухали: В.Куковського, С.Першина.

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома інформацію про підсумки інвентаризації ДП «УкрМОТ» стосовно дебіторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності. Внести відповідні зміни до проекту бюджету ІнАУ на 4-й квартал 2018 р.

Голосували: одноголосно.

 

Ухвалили:

3.2. Доручити Адміністрації ДП «УкрМОТ» надати на затвердження Правління проект рішення про придбання комутатора Extreme Networks ExtremeSwitching X870.

Голосували:

«за» 7: О.Глущенко, М.Крилов, С.Лева, А.Марчук, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко

«утримався» 1: М.Коміссарук

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

3.3. Доручити директору ДП «УкрМОТ» надати співробітникам ДП «УкрМОТ» нецільову матеріальну допомогу в сумі граничного неоподаткованого доходу (2470 грн.).

Голосували: одноголосно.

 

Ухвалили:

3.4. Доручити директору ДП «УкрМОТ» укласти угоду на придбання пакета сервісної підтримки для плати BDXA-40G24X у сумі до 80 тис грн.

Голосували: одноголосно.

 

 

4. Різне. 

4.1. Щодо підтримки рішення НКРЗІ № 551 від 23.10.2018 про внесення змін до Ліцензійних умов користування РЧР України.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Направити листа до Державної регуляторної служби України з проханням підтримати рішення НКРЗІ № 551 від 23.10.2018 про внесення змін до Ліцензійних умов користування РЧР України.

Голосували: одноголосно.

 

4.2. Щодо пропозиції партнерства з #TIM-TU Convergance 2019 (Львів, 27.02.2019 – 02.03.2019).

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Схвалити пропозицію партнерства з #TIM-TU Convergance 2019 (Львів, 27.02.2019 – 02.03.2019).

Голосували:

«за» 6: О.Глущенко, Ю.Каргаполов, С.Лева, А.Марчук, А.Пятніков, М.Тульєв

«утримались» 2: М.Крилов, О.Федієнко

Рішення прийнято.

 

4.3. Щодо листа до RIPE NCC.

Слухали: М.Тульєва.

Ухвалили:

Направити листа до RIPE NCC з пропозицією  припинення доступу до сервісів RIPE NCC суб’єктам, відносно яких встановлені санкції міжнародних організацій.

Голосували:

«за» 7: О.Глущенко, М.Крилов, С.Лева, А.Марчук, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко

«проти» 1: Ю.Каргаполов

Рішення прийнято.

 

4.4. Щодо перенесення планового засідання Правління у грудні.

Слухали: А.Марчука.

Ухвалили:

Перенести планове засідання Правління з 27 на 20 грудня 2018 р.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                       О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                В.Куковський