Лист № 201 від 20.11.2018 КК «Київавтодор» щодо забезпечення дотримання законодавства про доступ до інфраструктури підпорядкованими підприємствами

Вихідні реквізити
Вих. № 201 від 20.11.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВАВТОДОР»

Генеральному директору

комунальної корпорації «Київавтодор»

Густєлєву О.О.

вул. Петра Болбочана, 6, м. Київ,

01014

Вих. № 201

від 20 листопада 2018 року

 

Щодо забезпечення дотримання

законодавства про доступ до інфраструктури

підпорядкованими підприємствами

 

Шановний Олександре Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступного приводу.

Як нам стало відомо, у жовтні 2018 року КП «Київавтошляхміст» направило своїм контрагентам, з якими укладено договори про використання каналу у телефонній каналізації по Південному мосту м. Київ, повідомлення про відмову в пролонгації діючих договорів на 2019 рік та про можливість укладення Договору про надання послуг з технічного обслуговування мережевих (кабельних) каналів та місць розміщення кабелів, типовий проект якого розробляється. Також, на сьогодні, КП «Київавтошляхміст» застосовує тарифи, які значно перевищують граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, визначені у абз. 5 частини сьомої статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Крім цього, КП «Київміськсвітло» також застосовує тарифи, які значно перевищують граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва, визначені у абз. 3 частини сьомої статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» підпорядковані Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та входять до складу комунальної корпорації «Київавтодор».

Вищезазначені дії КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» вважаємо такими, що не відповідають законодавству України, яке врегульовує відносини між власниками інфраструктури об’єкта доступу та замовниками під час здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг.

Зазначене обґрунтовуємо наступним.

 

Щодо укладення договорів з доступу.

Верховною Радою України 07.02.2017 було прийнято, а з 04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та об’єктів будівництва для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

 

Відповідно до абз.10 статті 1 Закону про доступ до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку віднесено обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Інфраструктура, яку КП «Київавтошляхміст» надає у користування операторам, провайдерам телекомунікацій відповідно до укладених договорів, належить до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку.

З 11.04.2018 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 253, якою затверджені Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку. Ці Правила встановлюють порядок здійснення доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, що належить власникам (володільцям), які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, іншим суб’єктам господарювання (операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам) для власних потреб, надання або отримання телекомунікаційних послуг та порядок взаємодії власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку і замовника.

 

Відповідно до абз.11 статті 1 Закону про доступ до інфраструктури об’єкта будівництва віднесено будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, опори зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Інфраструктура, яку КП «Київміськсвітло» надає у користування операторам, провайдерам телекомунікацій відповідно до укладених договорів, належить до інфраструктури об’єкта будівництва.

З 10.08.2018 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610, якою затверджені Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва. Ці Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єкта будівництва незалежно від форм власності.

 

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

Частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

З визначення терміну, даного у абз.5 статті 1 Закону про доступ, договір з доступу – договір, укладений згідно з законодавством між власником інфраструктури об’єкта доступу і замовником про доступ до інфраструктури об’єкта доступу з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами, з урахуванням умов, визначених цим Законом.

Відповідно до частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ ухилення від укладення договору з доступу є порушенням Закону про доступ.

 

Щодо встановлення плати за доступ.

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про доступ розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ, затвердженою відповідно до Закону про доступ.

З 18.05.2018 набуло чинності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 10.04.2018 № 203 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку», яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.04.2018 за № 528/31980. Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та поширюється на об’єкти доступу всіх форм власності.

А з 30.10.2018 набув чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.09.2018 № 247 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.09.2018 за № 1119/32571. Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва та поширюється на об’єкти доступу всіх форм власності.

 

Профільні асоціації та об’єднання у галузі телекомунікацій, а саме, ІнАУ, Асоціація «Телекомунікаційна палата України» та Комісія УСПП з питань науки та ІТ звернулись до КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» з вимогою неухильного виконання ними Закону про доступ. Також, направлено лист від 13.11.2018 № 168 до голови Київської міської державної адміністрації В. Кличка з вимогою вжити вичерпних заходів, визначених Законом про доступ та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», направлених на неухильне виконання комунальними підприємствами законодавства при наданні доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та інфраструктури об’єктів будівництва з метою розташування операторами, провайдерами телекомунікацій технічних засобів телекомунікацій, в т.ч. при встановленні розмірів плати з доступ та укладення договорів з доступу. Зі змістом листів від 13.11.2018 №168-170 можна ознайомитись на веб-сайті ІнАУ https://inau.ua/doclist/out.

Враховуючи вищенаведене, з метою недопущення порушення законних прав та інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій при розміщенні телекомунікаційних мереж та використанні інфраструктури об’єктів доступу КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» для надання телекомунікаційних послуг абонентам, закликаємо, в межах статуту, вжити заходів, направлених на неухильне дотримання законодавства про доступ до інфраструктури підприємствами, підпорядкованими вашій комунальній корпорації, а саме: КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло».

Про результати розгляду листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Виконавчий директор Інтернет Асоціації України                                            В.Куковський