Лист № 199 від 14.11.2018 Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку щодо направлення депутатського звернення щодо Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»

Вихідні реквізити
Вих. № 199 від 14.11.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

Вих. № 199

від 14 листопада 2018 року

 

Про направлення депутатського звернення

 

Шановний Олександре Івановичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), який набув чинності з 04.06.2017, органам місцевого самоврядування рекомендовано у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Проте, не дивлячись на вказане положення Закону про доступ, наприклад, у місті Київ і досі чинні:

  • рішення Київської міської ради VII сесії VI скликання від 14 липня 2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради ІІІ сесії VII скликання від 14 травня 2015 року № 464/1328;
  • рішення Київської міської ради ІІІ сесії VII скликання від 03 вересня 2015 року № 943/1807 «Про впорядкування користування об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва при будівництві та експлуатації телекомунікаційних мереж», яким затверджено Порядок користування об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва для спорудження та експлуатації телекомунікаційних мереж.

Тобто, очевидним є те, що Київською міською радою (Київською міською державною адміністрацією) не виконані рекомендації частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ, що призводить до порушення законодавства та може призвести до порушення законних прав та інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій при розміщенні/використанні об’єктів доступу комунальної власності з метою розташування технічних засобів телекомунікацій для надання телекомунікаційних послуг.

Так, у жовтні 2018 року КП «Київавтошляхміст» направило своїм контрагентам, з якими укладено договори про використання каналу у телефонній каналізації по Південному мосту м. Київ, повідомлення про відмову в пролонгації діючих договорів на 2019 рік та про можливість укладення Договору про надання послуг з технічного обслуговування мережевих (кабельних) каналів та місць розміщення кабелів, типовий проект якого розробляється. Також, на сьогодні, КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» застосовують тарифи, які значно перевищують граничні розміри плати за доступ до об’єктів комунальної власності, визначені частиною сьомою статті 17 Закону про доступ.

КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» підпорядковані Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Вищезазначені дії КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» вважаємо такими, що не відповідають законодавству України, яке врегульовує відносини між власниками інфраструктури об’єкта доступу та замовниками під час здійснення доступу до   інфраструктури ККЕ та об’єктів будівництва для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг.

Тариф на послугу з розміщення телекомунікаційних мереж у житлових будівлях комунальної власності для суб’єктів господарювання (за кожну квартиру, що знаходиться в житловій будівлі комунальної власності) розрахований КП «Київжитлоспецексплуатація» згідно із рішенням Київської міської ради від 14 липня 2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» зі змінами, та застосовується у розмірі 0, 60 грн за місяць.

Проте, пунктом 57 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що плата за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону про доступ встановлюється виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.

Отже, рішення Київської міської ради VII сесії VI скликання від 14 липня 2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» зі змінами, не відповідає як статті 17 Закону про доступ, так і пункту 57 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до п.п. 18 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад уповноважені здійснювати організацію недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура. А відповідно до п.п. 13 пункту «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють контроль за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі та за правильністю обрахування плати за доступ.

Отже, рішення Київської міської ради ІІІ сесії VII скликання від 03 вересня 2015 року № 943/1807 «Про впорядкування користування об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва при будівництві та експлуатації телекомунікаційних мереж» не відповідає як положенням Закону про доступ, так і п.п. 18 пункту «а», п.п. 13 пункту «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Враховуючи наведене, просимо Вас сприяти захисту законних прав та інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій та, керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», направити депутатське звернення до Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з вимогою:

1. Неухильного виконання органом місцевого самоврядування законодавства у сфері доступу до інфраструктури об’єктів доступу та законодавства про місцеве самоврядування шляхом:

- відміни дії рішень, прийнятих Київською міською радою у період 2011-2018 рр., які не відповідають Закону про доступ та іншим нормативно-правовим актам у цій сфері.

- розроблення та встановлення плати за доступ до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та об’єктів будівництва комунальної власності у зв’язку з набранням чинності: 1) постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 253 «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку»; 2) постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610 «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва»; 3) рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 10.04.2018 № 203 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2018 за № 528/31980 та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.09.2018 № 247 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.09.2018 за № 1119/32571.

2. У разі неможливості прийняття таких рішень, повідомити про причини, які зумовлюють затримання прийняття таких рішень органом місцевого самоврядування.

3. Вжити вичерпних заходів, направлених на неухильне виконання законодавства КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» при наданні доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та інфраструктури об’єктів будівництва з метою розташування операторами, провайдерами телекомунікацій технічних засобів телекомунікацій, в т.ч. при встановленні розмірів плати з доступ та укладення договорів з доступу. 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                             О. Федієнко