Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №10 від 25.10.2018

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 10 від 25.10.2018 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

Ю.Каргаполов (при розгляд питань 2-5 порядку денного)

М.Коміссарук (при розгляд питання 1 порядку денного)

М.Крилов

С.Лева

А.Марчук (при розгляд питань 1.2-1,4, 2-5 порядку денного)

А.Пятніков

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

С.Дудник (при розгляді питання 2 порядку денного).

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(8 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питання 1.1, 9 осіб при розгляді решти питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Звіт про виконання бюджетів ІнАУ та ДП «УкрМОТ» за 3-й квартал 2018 р. відповідно до засідання Ревізійної комісії ІнАУ від 22.10.2018.
  2. Щодо ситуації з врегулювання спорів стосовно проектів додаткових угод до договорів про надання в користування ККЕ.
  3. Щодо створення Комітету ІнАУ з питань Інтернету речей.
  4. Щодо участі ІнАУ у конференції #TIM2018.
  5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Звіт про виконання бюджетів ІнАУ та ДП «УкрМОТ» за 3-й квартал 2018 р відповідно до засідання Ревізійної комісії ІнАУ від 22.10.2018.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ за підсумками 3-х кварталів 2018 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 25 З’їздом ІнАУ.

1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 3-х кварталів 2018 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

1.3. Внести зміни в бюджет ДП «УкрМОТ» відповідно до рекомендації Ревізійної комісії щодо переносу витрат по статті «Косметичний ремонт офісу» розділу «Офісні витрати» в статтю «Об'єкт "Ремонт орендованого приміщення"».

1.4. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» здійснити необхідне коректування залишків накопичувальної амортизації по основним засобам.

Голосували: одноголосно.

 

2. Щодо ситуації з врегулювання спорів стосовно проектів додаткових угод до договорів про надання в користування ККЕ.

Слухали: А.Пятнікова, М.Тульєва, О.Федієнка, К.Жакуна

Ухвалили:

2.1. Підготувати проект листа в НКРЗІ щодо врегулювання спору з ПАТ «Укртелеком», спільного з підприємствами, які звернулись до ІнАУ з проханням сприяти врегулюванню ситуації у зв’язку з направленням філіями ПАТ «Укртелеком» проектів додаткових угод до договорів про надання в користування ККЕ, та запропонувати цим підприємствам підписати цього листа.

Голосували:

«за» 8: О.Глущенко, К.Жакун, М.Крилов, С.Лева, А.Марчук, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко

«утримався» 1: Ю.Каргаполов

Рішення прийнято.

 

Розглянули пропозицію:

2.2. Запропонувати членам ІнАУ, які звернулись до ІнАУ з проханням сприяти врегулюванню ситуації у зв’язку з направленням філіями ПАТ «Укртелеком» проектів додаткових угод до договорів про надання в користування ККЕ, надати ІнАУ довіреності на захист їх інтересів при зверненні до АМКУ та НКРЗІ.

Після отримання таких довіреностей звернутись до АМКУ з проханням провести дослідження ринку з метою визначення монопольного (домінуючого) становища філій ПАТ «Укртелеком» у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, та до НКРЗІ.

Голосували:

«за» 4: О.Глущенко, А.Марчук, А.Пятніков, М.Тульєв

«проти» 1: Ю.Каргаполов

«утримались»: 4: К.Жакун, М.Крилов, С.Лева, О.Федієнко

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

2.3. Звернутись до Державної регуляторної служби України з проханням

Голосували:

«за» 7: О.Глущенко, К.Жакун, М.Крилов, С.Лева, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко

«утримались» 2: А.Марчук, Ю.Каргаполов.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

2.4. Звернутись до Голови Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку з проханням сприяти захисту законних прав та інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій в ситуації

Голосували:

«за» 8: О.Глущенко, К.Жакун, М.Крилов, С.Лева, А.Марчук, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко

«утримався» 1: Ю.Каргаполов

Рішення прийнято.

 

3. Щодо створення Комітету ІнАУ з питань Інтернету речей.

Слухали: Ю.Каргаполова.

Ухвалили:

3.1. Вважати доцільним створення Комітету ІнАУ з питань Інтернету речей.

3.2. Доручити Ю.Каргаполову і адміністрації ІнАУ організувати і провести установче засідання Комітету ІнАУ з питань Інтернету речей.

Голосували: одноголосно.

 

4. Щодо участі ІнАУ у конференції #TIM2018.

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

4.1. Схвалити формат і проект програми конференції #TIM2018 та участь у конференції представників ІнАУ.

4.2. Доручити адміністрації ІнАУ поінформувати членів ІнАУ про конференцію #TIM2018.

Голосували: одноголосно.

 

5. Різне.

5.1. Щодо взаємодії з медіагрупами.  

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Доручити Голові Правління ІнАУ провести зустріч з провідними медіагрупами з обговорення актуальних питань взаємодії на 2019 рік.

Голосували: одноголосно.

 

5.2. Щодо участі у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми» (Харків, 23.11.2018).

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

5.2.1. Делегувати для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми» Ю.Каргаполова. 

5.2.2. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» укласти угоду з Консорціумом «Український центр підтримки номерів і адрес» щодо інформаційно-консультаційних послуг в рамках участі у конференції «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми», 23 листопада 2018 р., м. Харків, в рамках видатків, запланованих в бюджеті ДП по статті «Участь у конференціях», на суму 3 700,00 грн.

Голосували: одноголосно.

 

5.3. Щодо дослідження судової практики вирішення спорів між провайдерами послуг ОТТ та медіагрупами.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: 

Доручити М.Крилову створити робочу групу з відповідних фахівців, провести в її рамках дослідження судової практики вирішення спорів між провайдерами послуг ОТТ та медіагрупами і надати відповідну інформацію Правлінню ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                       О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                             В.Куковський