Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №8 від 30.08.2018

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 08 від 30.08.2018 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук (при розгляді питань 1.2 – 4.1 порядку денного)

М.Крилов

С.Лева

А.Марчук

А.Пятніков

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

В.Кондрашов

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(8 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питань 1.1, 4.2, 4.3; 9 осіб при розгляді решти питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

2. Щодо проекту системи автоматичного управління vlan в UA-IX.

3. Щодо участі ІнАУ у заходах.

4. Різне.

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Запропонувати Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції підготувати розширену інформацію щодо цілей проведення дослідження ринку послуг доступу до мережі Інтернет та ринку платного телебачення у м. Києві, термінів проведення дослідження, виконавців дослідження та права власності на матеріали дослідження.

Голосували: одноголосно.

 

1.2. Звернутись до членів ІнАУ - операторів, провайдерів телекомунікацій м. Києва з пропозицією внесення цільових внесків до ІнАУ для проведення дослідження ринку послуг доступу до мережі Інтернет та ринку платного телебачення у м. Києві.

Голосували:

«за» 8: К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Марчук, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримався» 1: С.Лева.

Рішення прийнято.

 

2. Щодо проекту системи автоматичного управління vlan в UA-IX.

Слухали: М.Тульєва.

Ухвалили:

2.1. Доручити директору ДП «УкрМОТ» укласти з ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті» договір з розробки, впровадження та підтримки програмного забезпечення автоматизованої системи замовлення та впровадження віртуальних мереж Ethernet (VLAN) - додається.

2.2. Внести відповідні зміни до бюджету ДП «УкрМОТ» на 3-й квартал 2018 р.

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо участі ІнАУ у заходах.

Слухали: К.Жакуна, Ю.Каргаполова, М.Коміссарука.

Ухвалили:

3.1. Схвалити пропозицію партнерства з конференцією УКОЗ-2018 ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

3.2. Створити робочу групу з підготовки програмного блоку ІнАУ у конференції УКОЗ-2018 у складі К.Жакун, О.Федієнко.

3.3. Схвалити проект Програми 9-го Форуму з управління Інтернетом IGF-UA. Запропонувати членам Правління виступити з доповідями на Молодіжному IGF-UA.

3.4. Схвалити партнерство з компанією SimilarWeb щодо дослідження ринку пошукової інтернет-реклами. Доручити Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами  підготувати і провести прес-конференцію 13 вересня щодо дослідження українського ринку пошукової інтернет-реклами.

Голосували: одноголосно.

 

4. Різне.

4.1. Щодо ініціативи ISOC стосовно MANRS - програми взаємодії між IXP.

Слухали: Ю.Каргаполова

Ухвалили:

Запросити представника MANRS для участі в IGF-UA, в ході Форуму опрацювати заходи щодо можливої участі у програмі MANRS мережі UA-IX.

Голосували: одноголосно.

 

4.2. Щодо представницьких витрат.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Доручити директору ДП «УкрМОТ» укласти договір відповідно до додатку, в частині бюджету на 2018 р в рамках статті витрат «представницькі».

Голосували:

«за» 7: К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Крилов, А.Марчук, С.Лева, А.Пятніков, М.Тульєв.

«утримався» 1: О.Федієнко

Рішення прийнято.

 

4.3. Щодо ініціювання змін до «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» в частині регулювання контент-сервісів при наданні послуг рухомого (мобільного) зв'язку

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

4.3.1. Звернутись до НКРЗІ з запитом стосовно кількості звернень споживачів послуг рухомого (мобільного) зв'язку стосовно порушень при отримання контент-послуг та з пропозицією формалізації процедури згоди споживача на отримання контент-послуг за допомогою вихідного голосового або текстового повідомлення.

4.3.2. Звернутись до НБУ з запитом про те, чи є перерахування коштів з особового рахунку абонента, що ведеться у мобільного оператора, на користь третіх осіб (контент-провайдерів) банківською послугою, яка потребує відповідної ліцензії.

Голосували:

«за» 7: К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Крилов, С.Лева, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко

«утримався» 1: А.Марчук.

Рішення прийнято.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                 О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                        В.Куковський