Лист № 121 від 03.08.2018 Голові НКРЗІ щодо надання пропозицій до проекту рішення стосовно вимог у сфері користування РЧР

Вихідні реквізити
Вих. № 121 від 03.08.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

 

Вих. № 121

від 03 серпня 2018 р.

 

Зауваження та пропозиції до проекту

рішення НКРЗІ

 

                                          Шановний Олександре Миколайовичу!                          

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

17 липня 2018 року на офіційній веб-сторінці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», оприлюднено проект рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом нагляду вимог законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України» (далі – проект Рішення).

Термін подання пропозицій та зауважень до проекту Рішення визначено до 17.08.2018.

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту Рішення, надає зауваження та пропозиції до проекту уніфікованої форми акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом нагляду вимог законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України (далі– проект Акту).

1. У проекті Акту у таблиці Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю) пропонується колонка, у якій зазначається форма заходу державного нагляду (контролю): перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інша форма, визначена законом.

Проте, ані законами України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний ресурс України», ані Положенням про НКРЗІ, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011 зі змінами (далі – Положення про НКРЗІ), не встановлено право НКРЗІ здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у вигляді ревізій, обстежень, огляду тощо. Натомість, НКРЗІ, відповідно до п.п. 4 Положення про НКРЗІ, забезпечує проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування РЧР України, а також поштового зв’язку, в тому числі наявності в операторів телекомунікацій проектів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж, забезпечення операторами телекомунікацій сталості телекомунікаційних мереж, відповідності договорів про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж обов’язковим вимогам до таких договорів, здійснення вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж; забезпечує проведення перевірок достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, інших дозвільних документів на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

Тобто, законодавчими та нормативно-правовими актами, які визначають повноваження та компетенцію НКРЗІ, передбачено форму здійснення заходів державного нагляду (контролю) шляхом планових чи позапланових перевірок та не визначено процедури здійснення заходів у вигляді ревізій, оглядів тощо.

Отже, пропонується, із тексту проекту Акту, виключити колонку, у якій зазначається форма заходу державного нагляду (контролю), або виключити вираз «ревізія, обстеження, огляд, інша форма, визначена законом».

2. У пункті 1.4 Розділу 1 проекту Акту у переліку питань щодо дотримання суб’єктом нагляду вимог законодавства пропонується строка «суб’єкт нагляду дотримується вимог законодавства в частині виконання рішень (приписів, розпоряджень) НКРЗІ». При цьому, розробником не враховано, що суб’єкт нагляду має конституційне право на оскарження в суді рішення НКРЗІ (припису, розпорядження), і у графі «відповіді на питання» такий варіант відповіді не передбачено.

У пункті 2.26 Розділу 2 проекту Акту також передбачено позицію «суб’єкт нагляду своєчасно виконує розпорядження про усунення порушень умов ліцензії або розпорядження (припис) про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України уповноваженої НКРЗІ посадової особи». Крім названих вище зауважень, з огляду на законодавчі норми, не зрозуміле значення виразу «своєчасно виконує», адже суб’єкт господарювання або виконує рішення національного регулятора, або оскаржує його у встановленому порядку, або не виконує.

Пропонуємо з тексту проекту Акту пункт 1.4 Розділу 1, пункт 2.26 Розділу 2 виключити або графу «відповіді на питання» доповнити варіантом відповіді «оскарження в суді». В протилежному випадку, на наш погляд, матиме місце викривлення даних у відповіді на зазначені питання.

3. У пункті 2.28 Розділу 2 проекту Акту у переліку питань щодо дотримання суб’єктом нагляду вимог законодавства пропонується строка «суб’єкт нагляду надає в установлені законодавством строки й за визначеними адресами державну відомчу статистичну звітність за формами, затвердженими органами статистики».

Враховуючи, що, на сьогодні, вже майже врегульоване питання щодо подання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності лише до НКРЗІ, то пункт 2.28 Розділу 2 проекту Акту пропонуємо викласти в редакції: «суб’єкт нагляду надає в установлені законодавством строки й за визначеними НКРЗІ адресами звітність за затвердженими формами».

4. У пункті 3.2 Розділу 3 проекту Акту у переліку питань щодо дотримання суб’єктом нагляду вимог законодавства пропонується, що у ході здійснення заходу державного нагляду (контролю) посадові особи НКРЗІ матимуть право перевіряти у суб’єкта нагляду наявність: 1) ліцензії на мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, 2) договір з телерадіоорганізацією щодо розповсюдження нею програм телебачення або радіомовлення, яка має ліцензію на мовлення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 3) ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 4) договір з провайдером програмної послуги, що має відповідну ліцензію провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Як на підставу права вимоги зазначених документів у ході здійснення заходу державного нагляду (контролю) розробник посилається на пункт 2 частини другої статті 30 Закону України  «Про радіочастотний ресурс України» та пункт 1.4.2 розділу 1 Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589 (далі – Порядок № 559).

Відповідно до п. 2.2 Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ 27.12.2012 № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 175/22707 (далі – Порядок), державний нагляд за користуванням РЧР включає, зокрема, контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері користування РЧР. Пунктом 2 частини другої статті 30 Закону України  «Про радіочастотний ресурс України» визначено, що користування РЧР України здійснюється, зокрема, на підставі ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію – суб’єктами господарювання, які користуються РЧР України для розповсюдження телепрограм телерадіоорганізаціями. Крім того, пунктом 3.6 Порядку визначено, що під час перевірки документів щодо здійснення діяльності суб’єктів нагляду, що здійснюють діяльність з розповсюдження телерадіопрограм, перевіряються, зокрема, наявність ліцензії на мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП суб’єктами господарювання, які користуються РЧР, або договору на розповсюдження телепрограм з власником ліцензії мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, дозволу на експлуатацію РЕЗ та ВП та копії цієї ліцензії.

Частиною п’ятою статті 31 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» також визначено, що користування РЧР України телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги для потреб телебачення і радіомовлення здійснюється на підставі ліцензії на мовлення та не потребує ліцензії на користування РЧР України телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги.

Посилання на пункт 1.4.2 розділу 1 Порядку № 559, в даному випадку, вважаємо недоречним, оскільки Порядок № 559 визначає, зокрема, процедуру надання висновків щодо електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП і, у вказаному пункті Порядку № 559, наведено саме перелік вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір здійснювати розповсюдження телерадіопрограм на РЕЗ аналогового ефірного теле- або радіомовлення. Наявність висновків щодо електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП у суб’єктів господарювання, які користуються РЧР України для розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих РЕЗ перевіряється відповідно до пункту 3.3 Розділу 3 проекту Акту.

Отже, вимога перевірки у суб’єкта нагляду ліцензії провайдера програмної послуги, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та договору з провайдером програмної послуги, що має відповідну ліцензію провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, не ґрунтується на вказаних положеннях законодавства.

 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що проект Акту потребує доопрацювання з урахуванням наданих зауважень та пропозицій.

 

 

З повагою

Голова правління Інтернет Асоціації України                                                                                  О. Федієнко