Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №7 від 26.07.2018

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 07 від 26.07.2018 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук

А.Марчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені (при розгляді питання 2):

О.Арутюнян

С.Бойко

С.Кубанський

І.Хлюпін

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (6 осіб від загального складу 10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт про виконання бюджетів ІнАУ та ДП «УкрМОТ» за 2-й квартал 2018 р.

2. Затвердження Плану роботи Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції на 2018 рік.

3. Щодо участі ІнАУ у заходах.

4. Різне.

РІШЕННЯ

1. Звіт про виконання бюджетів ІнАУ та ДП «УкрМОТ» за 2-й квартал 2018 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ за підсумками 1 півріччя 2018 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 25 З’їздом ІнАУ.

1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 2 кварталу 2018 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ, за винятком перевитрати по статті «Оренда майданчиків».

1.3. Заохотити співробітників ДП «УкрМОТ» за підсумками роботи у 2-му кварталі 2018 р. відповідно до додатку.

1.4. Доручити М.Тульєву та В.Куковському у 2-тижневий термін надати на розгляд Правління проекти договорів про виконання проекту системи автоматичного управління vlan в UA-IX.

1.5. Доручити директору ДП «УкрМОТ» укласти договір з ПАТ «Страхова компанія «УНІКА» відповідно до затвердженого проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2018 р. (додається).

1.6. Доручити директору ДП «УкрМОТ» укласти договір з ФОП І.Хомарецька на виконання косметичного ремонту офісу відповідно до затвердженого проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2018 р. (додається).

1.7. Доручити адміністрації ІнАУ опрацювати питання щодо представницьких витрат.

Голосували: одноголосно.

 

2. Затвердження Плану роботи Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції на 2018 рік.

Слухали: А.Арутюняна, І.Хлюпіна, С.Бойка, С.Кубанського.

Ухвалили:

2.1. Затвердити План роботи Комітету з питань захисту економічної конкуренції на 2018 рік з урахуванням зауважень членів Правління щодо розроблення окремих Правил професійної етики на ринках доступу до мережі Інтернет та послуг платного телебачення,, а також проведення електронного опитування членів ІнАУ та інших суб’єктів ринку телекомунікацій та платного ТБ.

2.2. Доручити Голові Комітету з питань захисту економічної конкуренції О.Арутюняну в тижневий термін надати на розгляд Правління пропозиції Комітету щодо проведення дослідження послуг доступу до мережі Інтернет та ринку платного телебачення.

2.3. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» проаналізувати правомірність віднесення розходів на проведення дослідження послуг доступу до мережі Інтернет та ринку платного телебачення на операційні витрати, здійснювані для провадження господарської діяльності ДП «УкрМОТ» як платника податку.

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо участі ІнАУ у заходах.

Слухали: К.Жакуна, О.Федієнка, В.Куковського.

Ухвалили:

3.1. Доручити К.Жакуну провести переговори з організаторами конференції УКОЗ-2018 щодо партнертва ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

3.2. Взяти до відома інформацію щодо IGF-UA-2018. Доручити Ю.Каргаполову та В.Куковському здійснити необхідні кроки щодо організаційної участі ІнАУ у проведенні IGF-UA-2018.

Голосували: одноголосно.

 

4. Різне.

Щодо звернення до НКРЗІ та ДССЗЗІ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили: Доручити адміністрації ІнАУ підготувати листа до НКРЗІ та ДССЗЗІ щодо недоцільності встановлення обов’язку для операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають виключно послуги з надання доступу до мережі Інтернет споживачам, використання автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи).

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                               О.Федієнко

 

Секретар засідання 

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                     В.Куковський