Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №4 від 26.04.2018

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 04 від 26.04.2018 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко (при розгляді питань 4-6)

К.Жакун

М.Коміссарук

М.Крилов

С.Лева

А.Марчук

А.Пятніков

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

В.Безносенко, директор ТОВ «Максимум-Нет», при розгляді питань 1-4, 7.

К.Мельник, заступник директора ТОВ «Максимум-Нет», при розгляді питань 1-4, 7.

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(9 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питань 4-6;

8 осіб при розгляді решти питань поряду денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2018 р.

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

3. Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

4. Щодо виконання доручень 25-го З’їзду ІнАУ.

5. Щодо бюджетів ІнАУ і ДП «УкрМОТ».

6. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

7. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2018 р.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Призначити Секретарем Правління на 2017 р. Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Голосували: одноголосно.

 

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

2.1. Провести вибори Голови Правління ІнАУ та заступника Голови Правління відкритим голосуванням.

Голосували: одноголосно.

 

Слухали: членів Правління з пропозицією обрання Головою Правління ІнАУ О.Федієнка.

Ухвалили:

2.2. Обрати Головою Правління ІнАУ О.Федієнка.

Голосували:

«за» 7: К.Жакун, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Марчук, С.Лева, А.Пятніков, М.Тульєв.

«утримався» 1: О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

3. Вибори заступника Голови Правління ІнАУ.

Слухали: Членів Правління з пропозиціями обрання Заступником Голови Правління ІнАУ кандидатур М.Крилова та М.Тульєва.

Ухвалили:

Обрати Заступником Голови Правління ІнАУ М.Крилова.

Голосували:

«за» 7: К.Жакун, М.Коміссарук, А.Марчук, С.Лева, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримався» 1: М.Крилов.

Рішення прийнято.

 

Проект рішення:

Обрати Заступником Голови Правління ІнАУ М.Тульєва.

Голосували:

«за» 4: К.Жакун, А.Марчук, А.Пятніков, О.Федієнко.

«утримались» 4: М.Крилов, М.Коміссарук, С.Лева, М.Тульєв.

Рішення не прийнято.

 

4. Щодо виконання доручень 25-го З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

4.1. Запропонувати членам Правління в десятиденний термін надати свої зауваження та пропозиції до Плану роботи ІнАУ на 2018 рік на базі Основних напрямків діяльності на 2018 рік, затверджених 25-м з’їздом ІнАУ, щодо відповідальності за напрями роботи.

4.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ до наступного засідання Правління . сформувати та надати на розгляд Правлінню проект Плану роботи ІнАУ на 2018 рік, з урахуванням зауважень та пропозицій членів Правління.

Голосували: одноголосно.

 

5. Щодо бюджетів ІнАУ і ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

5.1. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 1 кварталу 2018 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 25 З’їздом ІнАУ.

 

5.2. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УкрМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 1 кварталу 2017 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

5.3. Внести зміни до штатного розкладу ДП «УкрМОТ» відповідно до додатку 1.

 

5.4. Взяти до відома інформацію про підсумки засідання Ревізійної комісії ІнАУ від 24.04.2018.

5.5. Звернутись до Ревізійної комісії ІнАУ з пропозицією проводити аналіз проектів бюджетів ІнАУ і ДП «УкрМОТ» з наданням свого висновку Правлінню ІнАУ.

5.6. Розформувати Бюджетний комітет ІнАУ у зв'язку з передачею повноважень з контролю господарської діяльності ІнАУ і ДП «УкрМОТ» до Ревізійної комісії ІнАУ. Висловити вдячність з врученням відповідних грамот Голові Бюджетного комітету Д.Сизову і всьому складу Бюджетного комітету за значний внесок у підвищення ефективності і прозорості бюджетного процесу ІнАУ і ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно.

 

6. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали:  М.Тульєва

Ухвалили:

Доручити А.Пятнікову і М.Тульєву в тижневий термін розробити технічне завдання проекту впровадження організації віртуального з'єднання на базі технології VLAN між учасниками мережі UA-IX в автоматичному режимі.

Голосували:

«за» 8: О.Глущенко, К.Жакун, М.Крилов, А.Марчук, С.Лева, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримався» 1: М.Коміссарук.

Рішення прийнято.

 

7. Різне.

7.1. Щодо статистики відвідувань сторінки ІнАУ у мережі Facebook.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

7.2. Щодо ухвали суду по справі №457/349/18 про заборону розповсюдження інформації шляхом заборони суб'єктам господарювання в сфері телекомунікацій забезпечувати доступ користувачам Інтернет до зазначених сайтів.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

7.2.1. Доручити юристу ІнАУ проаналізувати наявність можливих порушень норм матеріального та процесуального права при прийнятті рішення судді у справі №457/349/18.

7.2.2. Провести на наступному тижні зустріч юристів з обговорення цього питання. Запропонувати А.Марчуку запросити зацікавлені сторони до участі в цій зустрічі.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                   О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                             В.Куковський