Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №3 від 04.04.2018

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 03 від 04.04.2018 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

М.Крилов

А.Марчук

С.Лева

А.Пятніков

М.Тульєв (при розгляді питання №4 за допомогою засобів конференц-зв’язку)

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(8 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питання 4; 
7 осіб при розгляді решти питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо проведення 25-го З’їзду ІнАУ.

2. Щодо результатів аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2017 рік.

3. Про ситуацію щодо виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

4. Про підтримку кандидатури від України до складу Правління RIPE NCC.

РІШЕННЯ

1. Щодо проведення 25-го З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

  1. Затвердити звіт про діяльність ІнАУ у 2017 році і надати його членам ІнАУ в електронному вигляді.
  2. Схвалити проект Робочих органів З'їзду, запропонувавши на затвердження 25 З’їзду ІнАУ:

1.2.1. Склад Мандатної комісії:

1) Арутюнян Олександр, ТОВ «Павутина.Нет» (Голова)

2) Козак Микола, ТОВ «Мегабіт сервіс»

3) Куковський Володимир, Виконавчий директор ІнАУ

4) Корнілова Вікторія, бухгалтер ІнАУ

1.2.2. Склад Лічильної комісії:

1) Хлюпін Ігор, ТОВ «Інтрафік» (Голова)

2) Яценко Олександр, ТОВ «Адпро Україна»

3) Дудник Світлана, юрист ІнАУ.

1.2.3. Склад Секретаріату:

1) Крилов Микола, ТОВ «РА "Медіа Планер"» (Голова)

2) Портянкіна Юлія, секретар ІнАУ.

3) Зьома Олександр, ДП «УкрМОТ»

1.2.4. Склад Президії:

1) Федієнко Олександр, ТОВ «ІМК» (Головуючий)

2) Близнюченко Вячеслав, «ФАКТУМ ЕД ХОК», ТОВ.

  1.  Взяти за основу проект Регламенту роботи 22 З'їзду ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

2. Щодо результатів аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2017 рік.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

Взяти до відома результати аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2017 рік.

Голосували: одноголосно.

 

3. Про ситуацію щодо виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили: 

3.1. Реагуючи на звернення членів ІнАУ та колективне звернення 18-ти суб’єктів господарювання м. Запоріжжя, направити листа до Служби безпеки України:

- з інформуванням про загрози безпеці України, які несуть дії організацій та окремих груп громадян м. Запоріжжя, зокрема посадових осіб ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя», ТОВ «Керуюча компанія «Мрія», КП «Запоріжремсервіс» та Запорізької міської ради;

-  з проханням вжиття до вказаних посадових осіб і груп громадян відповідних заходів з метою усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян і припинення дій, що містять ознаки протиправних посягань на державну безпеку України, які виражаються у навмисному ігноруванні чинного законодавства України у сфері доступу до інфраструктури телекомунікацій, у створенні перешкод і обмежень для доступу мешканців м. Запоріжжя до мережі Інтернет та до вітчизняних телевізійних каналів, які поширюються у мережах провайдерів програмної послуги, та у штучному створенні середовища для масового переходу абонентів вітчизняної програмної послуги у м. Запоріжжі на супутниковий телевізійний контент, передусім створений країною-агресором.

3.2. Реагуючи на звернення членів ІнАУ та колективне звернення 18-ти суб’єктів господарювання м. Запоріжжя, направити листи до Народних депутатів – авторів Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII а також до бізнес-омбудсмена України:

- з інформуванням про загрози безпеці України, які несуть дії організацій та окремих груп громадян м. Запоріжжя, зокрема посадових осіб ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя», ТОВ «Керуюча компанія «Мрія», КП «Запоріжремсервіс» та Запорізької міської ради;

- з проханням відповідного реагування згідно повноважень Народного депутата України, бізнес-омбудсмена України щодо припинення демонстративного ігнорування вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», та протидії штучному створенню у м. Запоріжжі середовища для масового переходу абонентів вітчизняної програмної послуги на супутниковий телевізійний контент, передусім створений країною-агресором.

Голосували: одноголосно.

 

4. Про підтримку кандидатури від України до складу Правління RIPE NCC.

Слухали: М.Тульєва.

Ухвалили: 

Підтримати кандидатуру Д.Кохманюка від України до складу Правління RIPE NCC. Доручити М.Тульєву впродовж 3-х днів підготувати рекомендації з цього питання.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                            О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                    В.Куковський