Лист № 26/1-2 від 16.02.2018 щодо рішення НКРЗІ про погодження проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України»

Вихідні реквізити
Вих. № 26/1-2 від 16.02.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Прем’єр-міністру України

ГРОЙСМАНУ В.Б.

 

Голові Адміністрації Державної служби

спеціального зв’язку та захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

 

Копія: Голові Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

 

 

Вих. № 26/1-2

від 16 лютого 2018 р.

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

13 лютого 2018 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), прийнято рішення про погодження без зауважень проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України», надісланого листом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) від 18.01.2018 № 16/02/02-109. Разом з цим, з позиції НКРЗІ, впровадження радіотехнології «22.1 Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» у діапазоні радіочастот 2345-2400 МГц може завдати негативного впливу на РЕЗ радіотехнології «Широкосмуговий радіодоступ», що працюють в діапазоні радіочастот 2400-2483,5 МГц, зокрема, на перші канали. Слід зазначити, що НКРЗІ листом від 24.11.2017 № 01-8473/114 вже надавала ДССЗЗІ пропозиції щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України (далі – План використання РЧР України).

ДП «УДЦР» також зауважує, що впровадження IMT/LTE у діапазоні радіочастот 2345-2400 МГц з високою вірогідністю матиме негативний вплив на існуючі РЕЗ радіотехнології «широкосмуговий радіодоступ» (п.24 Плану), що працюють в діапазоні радіочастот 2400-2483,5 МГц (зокрема, на перші канали: наприклад, на 2412 МГц) та надало пропозиції відносно того, що зміни до Плану в діапазоні частот 2345-2400 МГц можливі за умови одночасного прийняття змін до Плану в діапазоні радіочастот 2400-2483,5 МГц для РЕЗ радіотехнології «широкосмуговий радіодоступ» (п.24 Плану).

ІнАУ підтримувала прийняте НКРЗІ рішення від 21.11.2017 № 600 про подання до ДССЗЗІ пропозицій щодо необхідності внесення змін до Плану використання РЧР України, направлених на удосконалення умов ліцензування смуги радіочастот 2400-2483,5 МГц, забезпечення ефективного використання РЧР в умовах запровадження LTE-технології в суміжних діапазонах та недопущення створення у майбутньому завад для Wi-Fi з боку радіотехнології 4-го покоління та просили винести це питання на розгляд до Кабінету Міністрів України (лист ІнАУ від 01.12.2017 № 197).

Проте, поданий ДССЗЗІ листом від 18.01.2018 № 16/02/02-109 на погодження до НКРЗІ проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України» повністю знівелював закладені раніше принципи, та, у разі прийняття, дійсно, може мати негативні наслідки, спричиняючи радіозавади для радіотехнології «широкосмуговий радіодоступ» з боку технічних засобів та обладнання радіотехнології 4-го покоління, особливо для користувачів у сільських місцевостях країни.

Статтею 13 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі – Закон) визначено, що основними засадами державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є, зокрема, забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України в інтересах усіх категорій користувачів, заохочення конкуренції в інтересах суспільства за умови ефективного користування радіочастотним ресурсом України, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів тощо.

Звертаємо Вашу увагу, в першу чергу, на те, що користувачі радіочастотного ресурсу, які здійснюють господарську діяльність з використанням радіочастотного ресурсу різних радіотехнологій, згідно з Законом, мають однакові права та обов’язки в частині використання РЧР України, сплачують рентну плату за ставками, встановленими державними органами. Відтак, з боку держави, усім користувачам РЧР України повинні створюватись рівні умови для забезпечення ефективної господарської діяльності, направленої, зокрема, на виконання обов’язків перед власними контрагентами.

Крім цього, з боку державних органів має бути гарантованим забезпечення споживачам права на отримання якісних послуг на базі радіотехнології «Широкосмуговий радіодоступ». Проте, може створитись ситуація, коли, стимулюючи та надаючи законодавчі привілеї розвитку LTE-технології, державою створяться сприятливіші умови в конкуренції для користувачів радіочастотним ресурсом саме в цій радіотехнології, за користь інших, при тому, що, ще раз звертаємо увагу, на сьогодні, послуга на базі радіотехнології «Широкосмуговий радіодоступ» є широко використовуваною споживачами та доступною, особливо в сільській місцевості.

ІнАУ підтримує кроки державних органів щодо якнайшвидшого впровадження в країні радіотехнології 4-го покоління. Проте, прийняття Кабінетом Міністрів України постанови з даного питання без врахування позиції уповноважених державних органів, без проведення відповідних досліджень з метою встановлення взаємного впливу радіообладнання у двох радіотехнологіях, що може мати негативні наслідки як для здійснення господарської діяльності окремих суб’єктів господарювання, так і для споживачів шляхом погіршення якості послуг доступу до Інтернет в окремих населених пунктах, вважаємо поспішним та передчасним.

Вважаємо, що внесення ДССЗЗІ та прийняття Кабінетом Міністрів України даної постанови суперечитиме і принципам, закладеним в Концепції розвитку телекомунікацій в Україні щодо прискорення розвитку широкосмугового абонентського радіодоступу і зменшення цифрового розриву між сільським населенням та жителями міст.

Враховуючи вищенаведене та позиції НКРЗІ та ДП «УДЦР», з метою захисту інтересів користувачів РЧР України в радіотехнології «Широкосмуговий радіодоступ» та споживачів їх послуг, необхідно призупинити процедуру прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України», проект якої надісланий листом ДССЗЗІ від 18.01.2018 № 16/02/02-109, та провести натурні та тестові випробування радіообладнання на базі акредитованого вимірювального центру у двох радіотехнологіях «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» у діапазоні радіочастот 2345-2400 МГц та «Широкосмуговий радіодоступ» у діапазоні радіочастот 2400-2483,5 МГц на предмет їх взаємного впливу. За результатом проведених випробувань, за необхідності, повернути проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України» на доопрацювання.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                         О.Федієнко