Лист № 20 від 05.02.2018 АМКУ щодо ймовірних ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ПАТ «Полтаваобленерго»

Вихідні реквізити
Вих. № 20 від 05.02.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АМКУ, Антимонопольний комітет України

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035

 

 

 

 

 

 

 

Вих. № 20

від 05 лютого 2018 р.

 

Щодо ймовірних ознак порушення

законодавства про захист економічної

конкуренції в діях ПАТ «Полтаваобленерго»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

А, частиною третьою статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» встановлено, що Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

На початку поточного року до ІнАУ звернулись ПП «Кремінь Альянс» (код ЄДРПОУ 36618720) та ТОВ «Мега-Інет» (код ЄДРПОУ 35869296), які є учасниками ІнАУ, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла з окремими філіями ПАТ «Полтаваобленерго» при використанні інфраструктури об’єктів електроенергетики (опор), зокрема, щодо подовження дії договорів про тимчасове використання місць на опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ для розміщення на них ТКМ на 2018 рік.

Так, ПП «Кремінь Альянс» зазначало, що Лохвицька філія ПАТ «Полтаваобленерго» при використанні інфраструктури об’єктів електроенергетики (опор) вимагає сплачувати кошти за технічний нагляд (контроль) на підставі Глави 23 Правил безпечної експлуатації електроустановок, а у разі відмови здійснення такої оплати, «погрожує» розірвати тимчасові договори з доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики для розміщення ТКМ та/або ЕМ на опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 на 2018 рік та демонтувати телекомунікаційні мережі, розміщені з використанням опор обленерго. При цьому, наприклад, умовами чинного договору від 25.09.2017 № 50 здійснення оплати за технічний нагляд (контроль) не передбачено. Пропозиції ПП «Кремінь Альянс» укласти новий договір про доступ до інфраструктури об’єктів електроенергетики на виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ) та внести зміни до договору від 05.01.2015 № 150 в частині прав та обов’язків сторін, встановлення плати за доступ з урахуванням частини сьомої статті 17 Закону про доступ (зокрема, лист від 03.07.2017 № 0307) взагалі залишаються без реагування з боку Лохвицької філії ПАТ «Полтаваобленерго».

На письмовий запит ТОВ «Мега-Інет» про подовження договорів з ПАТ «Полтаваобленерго», Велико-Кохнівською філією підготовлено проект додаткового договору про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ з ціною 992, 34 грн. з ПДВ за 1 км побудованої мережі. При цьому, до проекту зазначеного договору не надається калькуляція (розрахунок по складовим витрат) ціни. Відтак, оскільки інша сторона по договору, не маючи можливості здійснити аналіз ціни на предмет її економічного обґрунтування, то Велико-Кохнівська філія ПАТ «Полтаваобленерго» фактично «нав’язує» в односторонньому порядку в договорі ціну за послугу (яка, до речі, не потрібна операторам телекомунікацій). При цьому, як зазначає ТОВ «Мега-Інет», при відмові в укладенні додаткового договору та оплаті наданих рахунків ПАТ «Полтаваобленерго» погрожує демонтувати телекомунікаційні мережі, розміщені з використанням опор обленерго та не продовжує дію тимчасових договорів на 2018 рік.

Крім цього, за інформацією ТОВ «Мега-Інет», вимоги щодо укладення додаткових договорів з ціною 992, 34 грн. з ПДВ за 1 км побудованої мережі, як передумову продовження дії договорів про тимчасове використання місць на опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ для розміщення на них ТКМ на 2018 рік, мають місце і в діях Глобинської філії ПАТ «Полтаваобленерго» до інших операторів, провайдерів телекомунікацій.

Тобто, враховуючи зазначене, є підстави вважати, що окремими філіями ПАТ «Полтаваобленерго» повністю ігноруються вимоги Закону про доступ.

ПП «Кремінь Альянс» та ТОВ «Мега-Інет» повідомляють, що не мають альтернативи розміщення телекомунікаційних мереж, окрім, як з використанням об’єктів енергетичної інфраструктури ПАТ «Полтаваобленерго».

Верховною Радою України 07.02.2017 було прийнято, а з 04.06.2017 набув чинності Закон про доступ, який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до змін до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

А, частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону.

Законом про доступ не передбачена можливість укладення між власником інфраструктури об’єкта доступу та оператором, провайдером телекомунікацій, ніяких інших договорів, в т.ч. і «договорів про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ», окрім як договору з доступу.

Крім цього, відповідно до частини першої та дев’ятої статті 17 Закону про доступ, плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу може складатися з одноразової та/або періодичної плати. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу. Таким чином, Законом про доступ не встановлено право вимоги власником інфраструктури об’єкта електроенергетики та обов’язок оператора, провайдера телекомунікацій сплачувати інші витрати, окрім як одноразова плата та періодична плата за доступ, яка, відповідно до цього Закону, може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом. Частиною сьомою статті 17 Закону про доступ також встановлено граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.

Таким чином, вважаємо, що, для врегулювання взаємовідносин при використанні інфраструктури об’єктів електроенергетики для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг, сторони повинні керувати умовами укладених договорів та нормами Закону про доступ. 

Відтак, дії Лохвицької, Велико-Кохнівської та Глобинської філій ПАТ «Полтаваобленерго» щодо вимоги до операторів телекомунікацій сплачувати кошти за технічний нагляд (контроль), вважаємо такими, що суперечать як умовам укладених сторонами договорів, так і Закону про доступ. Такі дії, на нашу думку, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п.2 статті 50, абз.1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку шляхом встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Крім цього, є підстави вважати, що в діях ПАТ «Полтаваобленерго» в особі Лохвицької, Велико-Кохнівської та Глобинської філій щодо вимог до операторів, телекомунікацій укласти договори про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ, як передумову продовження дії тимчасових договорів на 2018 рік, вбачаються ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п.2 статті 50, абз.3 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку шляхом обумовлення укладання угод прийняттям суб’єктом господарювання додаткових зобов’язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору.

Стаття 19 Конституції України встановлює, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Враховуючи наведене, у відповідності до пунктів 11, 14 статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», просимо втрутитись в ситуацію та, в межах повноважень та компетенції, сприяти негайному припиненню неправомірних вимог з боку ПАТ «Полтаваобленерго» в особі Лохвицької, Велико-Кохнівської та Глобинської філій та встановленню штучних перепон у здійсненні діяльності з надання телекомунікаційних послуг операторами, провайдерами телекомунікацій, зокрема, шляхом проведення комплексного дослідження ринку послуг доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики у зазначених районах Полтавської області, надання обов’язкових для розгляду рекомендацій, направлених на припинення ПАТ «Полтаваобленерго» дій, які полягають у вимозі укладати договори про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ, як передумову продовження дії тимчасових договорів на 2018 рік, та сплати коштів за технічний нагляд (контроль).

Зарані вдячні за належне реагування на дане звернення та співпрацю у напрямку створення ефективного конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері телекомунікацій.

 

Додатки:

1. Копія листа ПП «Кремінь Альянс» від 03.07.2017 № 0307 до Лохвицької філії ПАТ «Полтаваобленерго»;

2. Копія рахунку Лохвицької філії ПАТ «Полтаваобленерго» від 19.12.2017 № 90774291;

3. Копія договору про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ від 04.01.2018 № 401464;

4. Копія договору про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ від 17.01.2018 № 402633 (з додатком № 1 Протокол узгодження договірної ціни);

5. Копія листа Глобинської філії ПАТ «Полтаваобленерго» від 02.01.2018 № 13-03/4.

 

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                       О. Федієнко