Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №9 від 31.08.2017

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 9 від 31.08.2017 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко (при розгляді всіх питань порядку денного крім 3.2.)

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Крилов

А.Марчук

А.Пятніков

С.Лева

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(8 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питання 3.2,
9 осіб при розгляді решти питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Щодо осінніх заходів ІнАУ.
  2. Щодо звернень в ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.
  3. Різне.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1. Щодо осінніх заходів ІнАУ.

Слухали: Ю.Каргаполова, В.Куковського, К.Жакуна.

Ухвалили: 

  1. Взяти до відома інформацію щодо форуму IGF-UA.
  2. Провести 05.09.2017 о 10:00 засідання робочої групи щодо конференції УКОЗ-2017 з запрошенням членів Правління ІнАУ. За підсумками засідання надати пропозиції в розсилку Правління на затвердження.
  3. Взяти до відома інформацію про візит експертів Ради Європи з питань протидії кіберзлочинності.
  4. Підтримати партнерство з форумом ТІМ-2017 при погодженні з боку ТІМ формату партнерства ІнАУ + ДП «УкрМОТ».

 Голосували: одноголосно 

 

2. Щодо звернень в ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: 

Направити листа у відповідь на Лист № 190 від ТДВ "Компанія БЕСТ" 28.08.2017 щодо посприяти у вирішенні ситуації, що склалась між ТДВ "Компанія БЕСТ" та ТЦ "Модуль".

Голосували:

За 8: О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Крилов, А.Марчук, С.Лева, М.Тульєв, О.Федієнко.

Утримався 1: А.Пятніков.

Рішення прийнято.

 

3. Різне.

3.1. Про звернення до ДФС щодо переходу на електронну взаємодію державних органів та бізнесу з використанням відкритих та документованих інтерфейсів (API)

Слухали: М.Тульєва.

Ухвалили: 

Направити листа до ДФС щодо переходу на електронну взаємодію ДФС та бізнесу з використанням відкритих та документованих інтерфейсів (API).

Голосували: одноголосно 

 

3.2. Щодо пропозицій до проекту методики «Розрахунок вартості обслуговування повітряних ліній напругою 0.4-10 кВ із сумісно підвішеними проводами телекомунікаційних мереж»

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили: 

Доручити К.Жакуну направити робочі матеріали Комітету з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій щодо проекту методики розрахунку вартості обслуговування повітряних ліній із сумісно підвішеними проводами телекомунікаційних мереж робробникам пропозицій та запропонувати С.Ясиневичу взяти участь у засідання робочої групи при Мінпаливенерго при розгляді цих питань.

Голосували: одноголосно 

 

3.3. Щодо Указу Президента України №254/2017 про введення в дію рішення РНБОУ від 10.07.2017 «Про стан виконання рішення РНБОУ від 29.12.2016 «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації».

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: 

3.3.1. До 4.09.2017 підготувати та надати на затвердження Правлінню листа Президенту України та в РНБО з зауваженнями та пропозиціями щодо введення в дію рішення РНБОУ від 10.07.2017 «Про стан виконання рішення РНБОУ від 29.12.2016 «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації».

3.3.2. Вважати доцільним 6-7 вересня 2017 проведення прес-конференції ІнАУ з питань упередження загроз, які виникають при введені в дію рішення РНБОУ від 10.07.2017 «Про стан виконання рішення РНБОУ від 29.12.2016 «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації».

Голосували: одноголосно.

 

 

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                                      О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                                               В.Куковський