Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №7 від 29.06.2017

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 7 від 29.06.2017 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко (при розгляді питань 1.3, 1.4, 2-4)

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2, 4)

М.Крилов

С.Лева

А.Марчук

А.Пятніков

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

С.Першин (при розгляді питання 1 порядку денного)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питань 1.1. 1.2, 2,    9 осіб при розгляді решти питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Питання розвитку UA-IX.
  2. Щодо підготовки до проведення 8-го Українського форуму з управління Інтернетом IGF-UA
  3. Затвердження рішень Доменного комітету ІнАУ.
  4. Щодо реагування на випадки пошкоджень і викрадень телекомунікаційного обладнання і кабелів.

 

РІШЕННЯ

1. Питання розвитку UA-IX.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

1.1. Взяти до відома інформацію щодо оптимізації використання ВОЛЗ та комутацій (надання з’єднань) в UA-IX та щодо факту неналежного проведня інвентаризації стосовно ВОЛЗ та комутацій.

1.2. Заохотити співробітників ДП «УкрМОТ» відповідно до зекономлених в результаті оптимізації коштів відповідно до додатку 1.

1.3. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» здійснити необхідні заходи щодо встановлення Google Global Cache.

1.4. Оголосити про зацікавленість ДП «УкрМОТ» у отриманні послуги IP-транзиту ємністю до 10 Гб/с з підтримкою протоколів IPv4 та IPv6 з вересня 2017 р. на умовах оплати по факту споживання трафіку (95 percentile) або фіксованої вартості порту.

  • одноголосно.

 

2. Щодо підготовки до проведення 8-го Українського форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

2.1. Вважати доцільним участь ІнАУ у проведенні 8-го IGF-UA у якості організатора.

2.2. Делегувати до складу Оргкомітету 8-го IGF-UA від ІнАУ Ю.Каргаполова.

2.3. Рекомендувати Оргкомітету 8-го IGF-UA провести Український форум з управління Інтернетом IGF-UA 6 жовтня 2017 р.

  • одноголосно.

 

3. Затвердження рішень Доменного комітету ІнАУ.

Слухали: Ю.Каргаполова.

Ухвалили: 

3.1. Взяти до відома проект листа до ТОВ «Хостмастер» и ОП УМІЦ.

3.2. Доручити Ю.Каргаполову у термін 10 робочих днів допрацювати проект листа з урахуванням зауважень.

  • одноголосно.

 

4. Щодо реагування на випадки пошкоджень і викрадень телекомунікаційного обладнання і кабелів.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: 

Доручити голові Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій у 10-денний термін підготувати пропозиції щодо листа до НКРЗІ, МВС, СБУ та профільного Комітету ВР України щодо реагування на випадки пошкоджень і викрадень телекомунікаційного обладнання і кабелів.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський