ІнАУ проаналізувала ситуацію щодо застосування Указу Президента України №133/2017 від 15.05.2017 року (щодо санкцій, в частині ринку телекомунікацій)

Щодо застосування Указу ПрезидентаУкраїни.

З 17.05.2017 (опубліковано у офіційному виданні «Урядовий кур’єр» від 17.05.2017  № 89) чинний Указ Президента України від 15.05.2017 № 133/2017, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі – Указ).

Відповідно до Указу:

  • контроль за виконанням Рішення РНБО, введеного в дію цим Указом, здійснює Секретар РНБО.
  • Кабінет Міністрів України разом зі Службою безпеки України за участю Національного банку України забезпечує реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Проте, на сьогодні механізм забезпечення реалізації і моніторингу ефективності запроваджених санкцій, не розроблений та офіційно не встановлений.

Відповідно до статті 107 Конституції України, зокрема:

  • Головою РНБО є Президент України.
  • Рішення РНБО вводяться в дію указами Президента України.

Відповідно до статті 6 Конституції України Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Відтак, виконання Указу є обов’язковим.

 

Щодо виконання вимог в частині заборони Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів, визначених у додатку 2 до Рішення РНБО.

Чіткий механізм, зокрема, термін початку та закінчення виконання таких дій ані у Рішенні РНБО, ані в Указі не зазначені (зазначені лише строки санкцій).

            Разом з тим, в обов’язках провайдерів телекомунікацій, встановлених у статті 39 Закону України «Про телекомунікації», та Правилах надання телекомунікаційних послуг значиться: попереджувати споживачів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених правилами надання і отримання цих послуг. А, оператор телекомунікацій зобов’язаний, зокрема, вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до  телекомунікаційних  мереж  та інформації,  що передається цими мережами.

            Тобто, прямо не прописаний у законодавстві у сфері телекомунікацій обов’язок провайдерів телекомунікацій забороняти надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до певних ресурсів. Крім цього, чинні положення Закону України «Про телекомунікації» та інші нормативно-правові акти не регламентують механізм виконання такої процедури, забезпечивши одночасно права та свободи громадянина на отримання інформації та умови укладеного з абонентом договору.

 

            При цьому, оператор, провайдер телекомунікацій несе перед споживачами за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг майнову відповідальність.

            Важливим, на користь абонента є й те, що відповідно до законодавства, послуга з доступу до Інтернету – це забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом (всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами).

            Таким чином, хоч законодавство у сфері телекомунікацій і не містить прямих вказівок провайдерам телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету, виконувати дії з заборони надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до певних ресурсів на підставі чинних національних актів законодавства проте, виконання Указу є обов’язковим, а його невиконання, хоч прямо і не передбачено та зміст Указу містить ряд недоліків, може мати наслідком відповідальність.

            Так, з позиції національного регулятора у сфері телекомунікацій (НКРЗІ) http://www.nkrz.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=1237&language=uk, можливим є застосування адміністративної відповідальності до операторів, провайдерів телекомунікацій, що передбачено, ст. 145 (порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами) та ст. 148 КУпАП (порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування).

            Слід добавити, що Указ розширює сферу та «поле» діяльності для правоохоронних органів та можливості розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, оскільки, злочини, встановлені ст. 436 КК України (пропаганда війни), ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) можуть відбуватись із використанням ресурсу мережі Інтернет.

            Таким чином, оскільки, Указом не встановлені етапи та механізми його реалізації, то, як варіанти, на сьогодні, можна використовувати:

  1. З метою недопущення порушення прав абонентів, здійснити, з посиланням на вимоги Указу, попередження про заборону з певної дати користувачам мережі Інтернет у доступі до певних ресурсів, вказавши ці ресурси та конкретні періоди, як це зазначено додатку 2 до рішення РНБО;
  2. У разі технічної можливості, вживати такі заходи, оскільки Указ є чинним. А, у разі технічної неможливості, мати відповідні докази, в т.ч., що у разі виконання Указу будуть власно понесені або нанесені іншим особам значні збитки Оскільки, як вищезазначено, на державному рівні здійснюватиметься моніторинг реалізації та ефективності санкцій.
  3. Переглянути договірні відносини з суб’єктами господарювання та інші господарські відносини з особами, зазначеними у додатках 1 та 2 Рішення РНБО, та привести їх у відповідність до вимог Указу (за можливості).
  4. В будь-якому випадку, виконуючи дії, передбачені Указом, посилатись на конкретний захід та вимогу рішення РНБО, з метою недопустимості претензій до діяльності провайдера телекомунікацій з боку абонентів, інших осіб.
  5. З метою реалізації Указу та роз’яснення положень для його застосування ІнАУ звернулась з листом №82/1-6 від 16.05.2017 до Президента України, КМУ, РНБО, СБУ, Держспецзвязку та НКРЗІ. Див: http://inau.ua/document/lyst-no821-6-vid-16052017-shchodo-vykonannya-rishennya-rnbo-vid-28042017-pro-zastosuvannya.