Протокол засідання Комітету від 24.04.2017

Протокол Засідання Комітету Інтернет Асоціації України

з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій

24.04.2017 р.                                                                                                              м. Київ

 

 УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ

Голова Комітету:

Пятніков Анатолій, Член Правління ІнАУ

Члени комітету

Арутюнян Олександр, ТОВ «Паутина.NET»;

Кондратюк Володимир, ТОВ «НВК «Ромсат»;

Куковський Володимир, Виконавчий ІнАУ

Оніщенко Дмитро, Телекомунікаційна палата України;

Федієнко Олександр, Голова Правління ІнАУ;

Запрошені

Гліб Щеглов, BRDO

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Обговорення проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики.

2. Обговорення проекту Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.

РІШЕННЯ:

1. Врахувати в подальшій роботі внесені на засіданні Комітету пропозиції та зауваження до проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики.

2. Взяти до відома узгоджену позицію Комітету і представника BRDO щодо доцільності реалізації в Правилах надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики і Методиці визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики принципів, закладених в Галузевому нормативному документі ГНД 34.05.836-2004, зокрема щодо оплати лише додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта електроенергетики на утримання елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, пов’язаних з наданим доступом.

3. Доопрацювати Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, зокрема щодо включення конкретних пунктів щодо собівартості послуг відповідно до в Галузевого нормативного документу ГНД 34.05.836-2004.

4. Підтримати пропозицію представника BRDO Г.Щеглова провести обговорення проектів Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики та Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики за участі представників асоціацій «Телас» і ТПУ.

5. Вважати за доцільне направити спільного листа ІнАУ та BRDO до КМУ та Президента України з проханням підтримки влючення представнкиів ринку телекомунікацій до робочих груп з розробки відповідних методик та правил при відповідних державних органах.

 

Рішення прийнято консенсусом.