Протокол засідання Комітету від 23.11.2016

ПРОТОКОЛ

 

Засідання Комітету Інтернет Асоціації України

з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій

 

23.11.2016 р.                                                                                                             м. Київ

  

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ

 

1.       Пятніков Анатолій, ТОВ «ІТ Телесеть» - Головуючий;

2.       Арутюнян Олександр, ТОВ «Паутина. NET»;

3.       Гусєв Олег – заступник Голови Правління ІнАУ;

4.       Кондратюк Володимир, ТОВ «НВК «Ромсат»;

5.       Кузява Анатолій, ТОВ «Воля-кабель»;

6.       Марчук Антон, ТОВ «Ланет Нетворк»;

7.       Оніщенко Дмитро, Телекомунікаційна Палата України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ

 

1. Опрацювання пропозицій до проекту Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (реєстраційний № 4159 від 26.02.2016 та з урахуванням правок, зроблених у ході останнього обговорення проекту Закону, яке відбулось 17.11.2016 за участі операторів, провайдерів телекомунікацій у ВРУ).

2. Додаткове опрацювання проекту Методики розрахунку плати за доступ та розміщення телекомунікаційних мереж  при використанні об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, розробленої ПрАТ «Діпрозв’язок» та розміщеної на веб-сайті КП «Київжитлоспецексплуатація», враховуючи проект листа, підготовленого за результатом засідання Комітету, яке відбулось 09.11.2016, з метою надання зауважень та пропозицій до КП «Київжитлоспецексплауатація».

 

РІШЕННЯ

 

1.   Рекомендувати Правлінню ІнАУ підтримати пропозицію Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій щодо надання до частини сьомої статті 18 проекту Закону України «Про доступ до обʼєктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (реєстраційний №4159 від 26.02.2016, доопрацьований 06.06.2016) (далі – проект Закону), яка визначатиме максимальні розміри плати за доступ до Об’єкта доступу, таких пропозицій:

·         у абзаці 1 частини сьомої статті 18 проекту Закону встановити таку плату:

Редакція, запропонована у проекті Закону

Редакція, запропонована ІнАУ

Обґрунтування

1) за розробку та видачу технічних умов з доступу – однієї мінімальної заробітної плати.

Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року.

1) за розробку та видачу технічних умов з доступу – 0,5 мінімальної заробітної плати;

Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року.

 

З пропозицій Премʼєр-Міністра-України В. Гройсмана розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2017 року становитиме 3200 грн.

В такому випадку матиме місце значне та економічно необґрунтоване зростання плати за послугу та,  відповідно, витрат операторів,  провайдерів телекомунікацій.

 

·         у абзаці 5 частини сьомої статті 18 проекту Закону встановити таку плату:

Редакція, запропонована у проекті Закону

Редакція, запропоновані ІнАУ

Обґрунтування

5) за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - 50 відсотків розміру однієї мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр в місяць.

Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року.

 

 

5) за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку -  2 відсотки розміру однієї мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр в місяць.

Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року.

 

 

На сьогодні, розмір плати за затвердженими НКРЗІ Граничними тарифами на надання в користування ККЕ становить 50 грн.

У запропонованій редакції розмір плати буде становити 1600 грн (збільшення у 32 рази).

Має місце економічно необґрунтована пропозиція до розміру тарифу.

        2. Задля донесення позиції Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій, підготовлених у проекті листа з пропозиціями та зауваженнями до Методики розрахунку плати за доступ та розміщення телекомунікаційних мереж доступу при використання об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, розробленої ПрАТ «Діпрозв’язок» та розміщеної на веб-сайті КП «Київжитлоспецексплуатація», направити  Пятнікова А.  на засідання Правління ІнАУ, яке відбудеться 24.11.2016.

Рішення прийнято консенсусом.