Протокол засідання Комітету від 16.09.2016

ПРОТОКОЛ

Установчого засідання Доменного Комітету Інтернет Асоціації України

16.09.2016                                                                                                                            м. Київ

 

Учасники засідання:

1. Дяченко Валерія Андріївна, ЮФ «Юскутум»;

2. Каргаполов Юрій, ТОВ «РНСі»,Член Правління ІнАУ;

3. Коміссарук Михайло, ТОВ «УкрНет»,Член Правління ІнАУ;

4. Олійник Катерина, ЮФ «Арцінгер»;

5. Разиграєва Наталя, директор Центру компетенції Українського Центру підтримки номерів і адрес.

 

Запрошені (присутні):

Дудник Світлана, ІнАУ;

Подгайная Євгенія, журналіст видання «Internet UA»;

Солтуновський Віталій, СБУ.

 

Порядок денний засідання: 

1. Визначення цілей і напрямків роботи Доменного комітету ІнАУ.

2. Розгляд пропозицій можливих змін до Положення про Доменний комітет ІнАУ.

3. Пропозиції Правлінню ІнАУ щодо персонального складу Доменного комітету ІнАУ.

4. Пропозиції Правлінню щодо кандидатури Голови Доменного комітету ІнАУ.

 

Слухали:

            1. Вступне слово Ю. Каргополова, який ознайомив із ситуацією на ринках доменів .UA та .УКР. Як на одних із пріоритетів роботи майбутнього складу Доменного комітету ІнАУ запропоновано направити роботу на вироблення пропозицій задля стимулювання ефективної роботи ринків, забезпечення захисту права власності в доменах. Третя проблема, яка потребує вирішення, пов’язана з Правилами роботи в доменах, а також технічні проблемні питання, зокрема, формування запитів, сертифікованих компаній до реєстрів.

            Одночасно Ю. Каргополов представив Програму діяльності Доменного комітету ІнАУ до наступного З’їзду ІнАУ та запропонував свою кандидатуру на посаду Голови Комітету.

            2. Оголошено пропозицію О.Мамуні (на засіданні відсутній з причин відрядження), ЮФ AEQUO, який запропонував сформованому складу Доменного комітету ІнАУ розробити процедуру та правила розгляду спорів в домені .UA (неслужбова процедура). Оскільки, на сьогодні, такої процедури не існує, всі спори вирішуються в судах на підставі загального законодавства України в сфері інтелектуальної власності (а не на підставі спеціальних правил вирішення доменних спорів, як це відбувається у більшості розвинутих доменів першого рівня). Тому, пропонується до процесу розробки такої процедури та правил розгляду спорів залучити також адміністратора доменної зони – ТОВ «Хостмастер» та крупних реєстраторів доменних імен. Крім цього, пропонується два варіанти вирішення задачі: 1) домовитись з адміністратором доменної зони, що він приєднається до процедури UDRP; або 2) опрацювати власну процедуру і правила, з метою їх подальшого включення в усі договори з усіма реєстраторами і регістрантами в доменній зоні (так буде досягнуто обов’язковості їх дотримання всіма учасниками відносин).

            В. Дяченко, ЮФ «Юскутум», запропонувала опрацьовувати таку процедуру та правила і для домену .УКР.

            Зазначена пропозиція була підтримана учасниками засідання.

 

Прийняті рішення:

            1. Взяти План роботи Доменного комітету ІнАУ, запропонований Ю. Каргаполовим, до відома та за основу. Направити План роботи кандидатам до складу Доменного комітету ІнАУ задля внесення пропозицій та зауважень з метою формування остаточного Плану роботи.

            2. Запропонувати Правлінню ІнАУ наступні основні напрямки роботи Доменного Комітету ІнАУ:

            формування «системи координат» параметрів, які впливатимуть на стабільну роботу доменного ринку України;

            розробити процедуру та правила розгляду спорів в домені .UA та в домені .УКР (неслужбова процедура);

            сприяння вирішенню проблем, пов’язаних з Правилами роботи в доменах;

            робота в технічному напрямку, розробка програмного забезпечення єдиного технічного механізму, яка не порушуватиме роботи ринку;

            виконання роботи із затвердженим Планом роботи Комітету:

3. Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити зміни до Положення про Доменний комітет ІнАУ, передбачивши можливість заочної участі членів Комітету у засіданнях Комітету з правом голосу та голосування за рішення шляхом розсилки в електронному режимі.

            4. Запропонувати Правлінню ІнАУ затвердити такий персональний склад Членів Доменного комітету ІнАУ:

            Гончарук Юрій, директор ДП «УМІЦ»;

            Дяченко Валерія, юрист, ЮФ «Юскутум»;

Каргаполов Юрій, ТОВ «РНСі»;

            Кохманюк Дмитро, ТОВ «Хостмастер»;

            Мамуня Олександр, адвокат, ЮФ AEQUO;

            Нагорнюк Андрій, ТОВ «В.О.К.С.»;

            Олійник Катерина, старший юрист ЮФ «Арцінгер»;

            Разиграєва Наталя, директор Центру компетенції Українського Центру підтримки номерів і адрес;

Трегубенко Наталія, ТОВ «Сервіс-Онлайн»;

            Тріфонов Антон, ТОВ «1 Гб».

4. Запропонувати Правлінню ІнАУ призначити Головою Доменного Комітету ІнАУ __________________

 

Всі рішення прийнято консенсусом.